myPOS-terminal - mobil kreditkortsläsare
Tillbaka

Installation av Zen Cart

För att installera pluginet för myPOS Checkout vänligen följ nedanstående instruktioner:

1. Sök efter myPOS Checkout plugin i Plugins och Addons-mappen:

1. Sök efter myPOS Checkout plugin i Plugins och Addons-mappen:

2. Ladda ned pluginet

3. Ladda upp de nedladdade filerna till din Zen Cart-installationsmapp.

4. Logga in på din Zen Cart-sida som administratör.

4. Logga in på din Zen Cart-sida som administratör.

5. Installera myPOS Checkout betalmodul under menyn Moduler > Betalningar.

5. Installera myPOS Checkout betalmodul under menyn Moduler > Betalningar.


Konfigurering

Registrera ett myPOS-konto

Först, för att använda denna betalmetod måste du registrera dig för ett myPOS-konto på www.mypos.eu.

Var startar man

Var startar man

Lägga till en internetbutik

När du har ett myPOS-konto så måste du gå till E-handel > Internetbutiker > Lägg till ny butik.
Du måste fylla i alla nödvändiga fält:

Lägga till en internetbutik

Sätta upp en ny internetbutik

När den är tillagd, kommer den nya butiken att synas i menyn e-handel > internbutiker. Den nya internetbutiken kommer att ha statusen "Avaktiverad". Du måste:

1. Läs noggrant igenom och godkänn de allmänna villkoren samt tariffen för denna butik.

2. Sätt nyckelpar för denna specifika hemsida.
För signering så genererar både myPOS Online och försäljaren publika/privata nyckelpar och utväxlar det publika certifikatet. Genom att klicka på "Generera nya nycklar"-knappen i Nycklar-menyn så kan du generera publika/privata nycklar.

För signering så genererar både myPOS Checkout API och försäljaren publika/privata nyckelpar och utväxlar det publika certifikatet. Genom att klicka på "Generera nya nycklar"-knappen i Nycklar-menyn så kan du generera publika/privata nycklar.

Sätt nyckelpar för denna specifika hemsida. <br />
För signering så genererar både myPOS Online och försäljaren publika/privata nyckelpar och utväxlar det publika certifikatet. Genom att klicka på "Generera nya nycklar"-knappen i Nycklar-menyn så kan du generera publika/privata nycklar.

myPOS Checkout API kräver att försäljaren laddar upp sitt publika certifikat så att hans/hennes digitala signatur kan verifieras av systemet. Försäljaren kan ladda upp flertalet publika certifikat. Ett nyckelindex tillskrivs varje certifikat. För varje av försäljarens publika certifikat så finns ett publikt myPOS-certifikat.
Du kan ladda ned varje myPOS publika certifikat genom att klicka på Ladda ner i myPOS publika certifikat-kolumnen.

3. Aktivera butiken genom att trycka på lämplig knapp bredvid butiken.

Ha i åtanke att dina butiker måste verifieras av myPOS, vilket kan ta upp till 5 arbetsdagar. Innan dina internetbutiker verifierats, så kan du fortfarande behandla transaktioner, men med vissa begränsningar.

Konfigurering av myPOS Checkout betalmodul

1. Aktivera myPOS Checkout betalmetod

Aktivera myPOS Checkout betalmetod

2. Testläge

Testmiljön efterliknar produktionsmiljön, och du kan göra alla förfrågningar till systemet såsom du kan i produktionsmiljön. Du kan testa med varje bank- eller kreditkortsnummer.
I testmiljön så behandlas alla korttransaktioner som lyckade betalningar. Inga pengar kommer att dras.

Testmiljön efterliknar produktionsmiljön, och du kan göra alla förfrågningar till systemet såsom du kan i produktionsmiljön. Du kan testa med varje bank- eller kreditkortsnummer.<br />
                I testmiljön så behandlas alla korttransaktioner som lyckade betalningar. Inga pengar kommer att dras.

Om testläge är aktiverat (markerat 'Sant' kryssrutan) så måste du använda följande testdata:

Testdata


myPOS PayLink:
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Butiks-ID:
000000000000010

myPOS kontonummer:
61938166610

Utvecklarens privata nyckel

Utvecklarens myPOS publika certifikat

3. Konfigurera värden i inställningssektionen.

a ) Nuvarande sorteringsordning

Nuvarande sorteringsordning

b ) Butiks-ID

Butiks-ID ges när du lägger till en ny internetbutik.

Butiks-ID

Tillgängligt på www.mypos.eu:

Tillgängligt på www.mypos.eu:

c ) Kundnummer

Kundnummer

Tillgängligt på www.mypos.eu:

Tillgängligt på www.mypos.eu:

d ) Privat nyckel

Privat nyckel kan genereras genom att klicka på "Generera ny nyckel"-knappen på www.mypos.eu > menyn e-handel > internetbutiker > nyckelmeny.

Private Key could be generated by clicking on the ‘Generate new keys’ button

Private Key could be generated by clicking on the ‘Generate new keys’ button

Du måste kopiera din privata nyckel till e-handelsplattformen.

Du måste kopiera din privata nyckel till e-handelsplattformen.

e ) myPOS publikt certifikat

Finns tillgänglig för nedladdning på www.mypos.eu > menyn e-handel > internetbutiker > nyckelmeny

myPOS publikt certifikat

Du måse kopiera detta myPOS publika certifikat till e-handelsplattformen/fältet för myPOS publika certifikat.

myPOS publikt certifikat

f ) Nyckelindex

Du kan ladda upp flera publika certifikat. Här måste du fylla i nyckelindexet för det certifikat som kopieras i e-handelsplattformen.

Nyckelindex

Tillgängligt på www.mypos.eu:

Nyckelindex

g ) URL

Utvecklar-URL https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test
Produktions-URL: https://www.mypos.eu/vmp/checkout


4. Spara konfigureringsändringar genom att klicka på "Update"-knappen.

Spara konfigureringsändringar genom att klicka på "Update"-knappen.

Viktig information om teknisk integrering:

  • URL Notify är den adress dit myPOS Checkout skickar parametrarna för lyckad betalning. För att få igenom en lyckad betalning så bör det vara en SSL-aktiverad adress enbart (den måste starta med "https://"). Osäkra URL:er kommer att hanteras som felaktiga, och betalningen kommer automatiskt att backas av systemet.
  • När man kopplar upp sig mot URL Notify så kommer försäljaren svara med headern HTTP 200 OK med följande body-innehåll: "OK". Alla andra svar kommer att hanteras som kommunikationsfel, anropsfel, serverfel eller systemfel.

När myPOS Checkout har konfigurerats kommer dina kunder kunna välja det som betalmetod och betala för dina varor och tjänster enkelt och säkert med ett konto-/kreditkort.

Viktig information om teknisk integrering: