myPOS-terminal - mobil kreditkortsläsare
Tillbaka

Installation av WooCommerce

För att installera pluginet för myPOS Checkout vänligen följ nedanstående instruktioner:

1. Logga in på din WordPress-sida som en administratör.

2. Från din WordPress Dashboard, gå till Plugin > Lägg till nytt.

3. Sök efter myPOS Checkout plugin

4. Klicka på installera.

5. Aktivera pluginet genom att klicka på "Aktivera plugin".

6. När pluginet är aktiverat så syns det under menyn Installerade plugin.


WooCommerce-konfigurering


För att konfigurera värdena för myPOS Checkout i inställningssida, gå till WooCommerce > Inställningar > Checkout > myPOS Checkout.

Registrera ett myPOS-konto

För att använda denna betalmetod måste du först registrera dig för ett myPOS-konto på www.mypos.eu.

Lägga till en internetbutik

När du väl har ett myPOS-konto så måste du gå till E-handel > Internetbutiker > Lägg till ny butik.

Du måste fylla i alla nödvändiga fält:

Sätta upp en ny internetbutik

När den är tillagd, kommer den nya butiken att synas i menyn e-handel > internbutiker. Den nya internetbutiken kommer att ha statusen "Avaktiverad". Du måste:

1. Läs noggrant igenom och godkänn de allmänna villkoren samt tariffen för denna butik.

2. Sätt nyckelpar för denna specifika hemsida.

För signering så genererar både myPOS Checkout API och försäljaren publika/privata nyckelpar och utväxlar det publika certifikatet. Genom att klicka på "Generera nya nycklar"-knappen i Nycklar-menyn så kan du generera publika/privata nycklar.

myPOS Checkout API kräver att försäljare laddar upp sitt publika certifikat så att hans/hennes digitala signatur kan verifieras från systemet. Försäljaren kan ladda up flertalet publika certifikat. Ett nyckelindex tillskrivs varje certifikat. För varje av försäljarens publika certifikat finns ett myPOS publikt certifikat.
Du kan ladda ned varje myPOS publika certifikat genom att klicka på "Ladda ner" i myPOS publika certifikat-kolumnen.

3. Aktivera butiken genom att klicka på lämplig knapp bredvid butiken.

Ha i åtanke att dina butiker måste verifieras av myPOS, vilket kan ta upp till 5 arbetsdagar. Innan dina internetbutiker verifierats, så kan du fortfarande behandla transaktioner, men med vissa begränsningar.

Konfigurering av myPOS Checkout som betalningsmetod

För att göra de nödvändiga inställningarna, gå till WooCommerce > Inställningar > Checkout > myPOS Checkout.

1. Först så måste du aktivera myPOS Checkout som en betalmetod – markera "Aktivera myPOS Checkout betalning"-kryssrutan.

2. Testläge

Testmiljön efterliknar produktionsmiljön och du kan göra alla förfrågningar till systemet såsom du kan i produktionsmiljön. Du kan testa med varje bank- eller kreditkortsnummer. I testmiljön så kommer alla korttransaktioner att behandlas som lyckade betalningar. Inga pengar kommer att dras. Om testläge är aktiverat kommer utvecklarinställningarna att användas.

Om testläge är aktiverat måste du använda följande testdata:

Testdata


myPOS PayLink:
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Butiks-ID:
000000000000010

myPOS kontonummer:
61938166610

Utvecklarens privata nyckel

Utvecklarens myPOS publika certifikat

3. Loggar

4. Konfigurera värden i utvecklar-/produktionsalternativ-sektionen:

a ) Butiks-ID - detta ges när du lägger till en ny internetbutik:

Information för internetbutiker på www.mypos.eu:

b ) Kundnummer

Tillgängligt på www.mypos.eu:

c ) Privat nyckel

Privat nyckel kan genereras genom att klicka på "Generera ny nyckel"-knappen på www.mypos.eu > menyn e-handel > internetbutiker > nyckelmeny.

E-handelsplattform www.mypos.eu

d ) myPOS publikt certifikat

Finns tillgänglig för nedladdning på www.mypos.eu > menyn e-handel > internetbutiker > nyckelmeny

Du måste kopiera detta myPOS publika certifikat till e-handelsplattformen/fältet myPOS publika certifikat.

e ) URL

Test-URL: https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test
Produktions-URL: https://www.mypos.eu/vmp/checkout

f ) Nyckelindex

Du kan ladda upp flertalet publika certifikat. Här måste du fylla i nyckelindex för certifikatet som kopieras i e-handelsplattformen.

E-handelsplattform

www.mypos.eu

5.Spara konfigureringsinställningar genom att klicka på "Spara"-knappen.

Viktig information om teknisk integrering:

  • URL_Notify bör endast vara SSL-aktiverad, dvs. den måste börja med "https://". Osäkra URL:er kommer att hanteras som felaktiga och transaktionen kommer att backas av systemet.
  • Vid HTTP-förfrågan så skall försäljaren svara med headern HTTP 200 OK med följande body-innehåll: "OK". Alla andra svar kommer att hanteras som ett kommunikationsfel, anropsfel, serverfel eller systemfel.

När myPOS Checkout har konfigurerats kommer dina kunder kunna välja det som betalmetod och betala för dina varor och tjänster enkelt och säkert med ett konto-/kreditkort.