myPOS-terminal - mobil kreditkortsläsare
Tillbaka

PrestaShop Installation

För att installera plugin-programmet myPOS Checkout hämtar du följande modul:
- För version 1.4 här
- För version 1.5 eller version 1.6 här
- För version 1.7 och senare här
Följ sedan stegen nedan.

1. Logga in på ditt online-butik Admin Panelen.

1. Logga in på ditt online-butik Admin Panelen.

2. Ladda upp zip modulfil i "Moduler och tjänster" -> "Lägg till nya moduler" -> "Ladda upp denna modul".

2. Ladda upp zip modulfil i "Lägg till nya moduler" -> "Ladda upp denna modul"." src="https://www.mypos.eu/img/common/platforms/prestashop/upload_zip_module.jpg" >

a ) När du klickar på "Ladda upp denna modul" knappen, kommer ett fönster upp som frågar om du vill fortsätta med installationen.

b ) Efter modulen, har överförts kommer du att se det i din modul-lista och nästa steg är att installera det.

Efter modulen, har överförts kommer du att se det i din modul-lista och nästa steg är att installera det.

c ) För att installera modulen, tryck på "Install". Ett nytt fönster dyker upp där du ska trycka på "Fortsätt med installationen".

För att installera modulen, tryck på


Konfigurera myPOS Checkout plugin.

1. Registrera ett myPOS-konto

First, you need to sign up for a myPOS account at mypos.com.

Sign up for a myPOS account

2. Add an online store

När du har ett myPOS-konto så måste du gå till E-handel > Internetbutiker > Lägg till ny butik.

Du måste fylla i alla nödvändiga fält:

För att konfigurera modulen tryck på

Set up the new online store

När den är tillagd, kommer den nya butiken att synas i menyn e-handel > internbutiker. Den nya internetbutiken kommer att ha statusen "Avaktiverad". Du måste:

  1. Läs noggrant igenom och godkänn de allmänna villkoren samt tariffen för denna butik.
  2. Sätt nyckelpar för denna specifika hemsida. Please follow this Guider.
  3. Aktivera butiken genom att trycka på lämplig knapp bredvid butiken.

Please have in mind that your stores need to be verified by Satabank which will take up to 5 business days. Until your online stores are verified, you can still process transactions but with certain limits.

Du kommer att kunna väljer om du vill använda myPOS utvecklings- eller produktionsmiljö.

3. Om Testläge - Nej, lämna Developer inställningar tomt. Alla data för produktions inställningar bör tas från www.mypos.eu (konto delen)

Om Testläge - Nej, lämna Developer inställningar tomt. Alla data för produktions inställningar bör tas från www.mypos.eu (konto delen)

4. Om Testläge - Ja, fyll i Developer inställningarna på följande sätt:

Testdata


myPOS PayLink:
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Butiks-ID:
000000000000010

myPOS kontonummer:
61938166610

Utvecklarens privata nyckel

Utvecklarens myPOS publika certifikat

5. Konfigurera värden i Developer / Produktion alternativ avsnitt:

a ) Store ID - det ges när du lägger till en ny butik på nätet.

Store ID - det ges när du lägger till en ny butik på nätet.

Information för onlinebutik på www.mypos.eu:

Information för onlinebutik på www.mypos.eu:

b ) Kundnummer (Wallet nummer)

Kundnummer (Wallet nummer)

Tillgängligt på www.mypos.eu:

Tillgängligt på www.mypos.eu:

c ) Privat Nyckel

Privat Nyckel

Privat nyckel kan genereras genom att klicka på "Generera nya nycklar" knappen www.mypos.eu > e-hande l> Onlinebutiker > Keys menyn.

E-handelsplattform www.mypos.eu

E-handelsplattform

www.mypos.eu

d ) myPOS publikt certifikat

Finns tillgänglig för nedladdning på www.mypos.eu > menyn e-handel > internetbutiker > nyckelmeny

Finns tillgänglig för nedladdning på www.mypos.eu > menyn e-handel > internetbutiker > nyckelmeny

Finns tillgänglig för nedladdning på www.mypos.eu > menyn e-handel > internetbutiker > nyckelmeny

Du måse kopiera detta myPOS publika certifikat till e-handelsplattformen/fältet för myPOS publika certifikat.

Du måse kopiera detta myPOS publika certifikat till e-handelsplattformen/fältet för myPOS publika certifikat.

e ) Nyckelindex

Du kan hitta indexnyckeln i "Nyckelindex" kolumnen nedan.

Du kan hitta indexnyckeln i

Tillgängligt på www.mypos.eu:

Om det inte finns ett tillsatt nyckelpar, lägg ett nytt certifikat (följ anvisningarna).

  • Skapa nytt nyckelpar för din onlinebutik.
  • Spara dem till en textfil eller liknande.
  • Kopiera din privata nyckel till e-handelsplattformen » myPOS Checkout betalningsmetod inställningar.
  • Ladda upp ditt publika certifikat ovan.
  • Kopiera relevanta myPOS publika certifikat till e-handelsplattform » myPOS Checkout betalningsmetod inställningar.

Kopiera relevanta myPOS publika certifikat till e-handelsplattform » myPOS Checkout betalningsmetod inställningar.

6. Spara ändringarna i konfigurationen genom att klicka på "Spara" -knappen.

Aktivera/Inaktivera myPOS Checkout plugin

Direkt efter installationen av myPOS Checkout plugin blir modulen en av dina betalningsmetoder. För att aktivera / inaktivera dina betalningsmetoder gå till moduler och tjänster-> Betalningar och gateways, välj modulen och klicka på pilen på knappen, en rullgardinsmeny visas.

Aktivera/Inaktivera myPOS Checkout plugin

Begränsningar

Valuta, grupp- och landsrestriktioner finns. Du kan välja kryssrutorna för att aktivera / inaktivera inställningarna och spara via knapparna.

Valuta, grupp- och landsrestriktioner finns. Du kan välja kryssrutorna för att aktivera / inaktivera inställningarna och spara via knapparna.

Checkout

I kassan kommer kunden se myPOS Checkout som betalningsmetod enligt nedan.

I kassan kommer kunden se myPOS Checkout som betalningsmetod enligt nedan.