myPOS-terminal - mobil kreditkortsläsare
Tillbaka

Installation av osCommerce

För att installera pluginet för myPOS Checkout vänligen följ nedanstående instruktioner:

1. Sök efter myPOS Checkout plugin på addons.oscommerce.com.

1. Sök efter myPOS Checkout plugin på addons.oscommerce.com.

2. Ladda ned pluginet

3. Efter du extraherat Add_On-paketet, kopiera filerna till din osCommerce installationsmapp.

4. Logga in på din osCommerce-sida som administratör.

4. Logga in på din osCommerce-sida som administratör.

5. Gå till Administrationsverktyg > Moduler > Betalning > Installera modul-sidan

5. Gå till Administrationsverktyg > Moduler > Betalning > Installera modul-sidan

6. Välj myPOS Checkout betalmetod och klicka på "Installera modul"-knappen.

6. Välj myPOS Checkout betalmetod och klicka på "Installera modul"-knappen.

7. När myPOS Checkout installerats så syns det i Betalmodulslistan.

7. När myPOS Checkout installerats så syns det i Betalmodulslistan.


Konfigurering

För att konfigurera betalmodulen så måste du besöka metodskonfigureringssidan.

Konfigurering

Registrera dig för ett myPOS-konto.

Först, för att använda denna betalmetod måste du registrera dig för ett myPOS-konto på www.mypos.eu.

Registrera dig för ett myPOS-konto.

Registrera dig för ett myPOS-konto.

Lägga till en internetbutik

När du har ett myPOS-konto så måste du gå till E-handel > Internetbutiker > Lägg till ny butik.

Du måste fylla i alla nödvändiga fält:

Lägga till en internetbutik

Sätta upp en ny internetbutik

Väl tillagd så kommer den nya butiken vara synlig på E-handel > Internetbutiker. Den nya internetbutiken kommer att ha statusen 'Avaktiverad'. Du måste:

1. Läs noggrant igenom och godkänn de allmänna villkoren samt tariffen för denna butik.

2. Sätt nyckelpar för denna specifika hemsida.

För signering så genererar både myPOS Checkout API och försäljaren publika/privata nyckelpar och utväxlar det publika certifikatet. Genom att klicka på "Generera nya nycklar"-knappen i Nycklar-menyn så kan du generera publika/privata nycklar.

Väl tillagd så kommer den nya butiken vara synlig på E-handel > Internetbutiker. Den nya internetbutiken kommer att ha statusen

myPOS Checkout API kräver att försäljare laddar upp sitt publika certifikat så att hans/hennes digitala signatur kan verifieras från systemet. Försäljaren kan ladda upp flertalet publika certifikat. Ett nyckelindex tillskrivs varje certifikat. För varje av försäljarens publica certifikat finns ett myPOS publikt certifikat.

Du kan ladda ned varje myPOS publika certifikat genom att klicka på "Ladda ner" i myPOS publika certifikat-kolumnen.

3. Aktivera butiken genom att trycka på lämplig knapp bredvid butiken.

Ha i åtanke att dina butiker måste verifieras av myPOS, vilket kan ta upp till 5 arbetsdagar. Innan dina internetbutiker verifierats, så kan du fortfarande behandla transaktioner, men med vissa begränsningar.

Konfigurering av myPOS Checkout som betalningsmetod

För att konfigurera betalmodulen så måste du välja myPOS Checkout från listan över tillgängliga betalmetoder och klicka på "Redigera"-knappen.

Konfigurering av myPOS Checkout som betalningsmetod

1. Aktivera myPOS Checkout betalmetod

Aktivera myPOS Checkout betalmetod

2. Testläge

Testmiljön efterliknar produktionsmiljön och du kan göra alla förfrågningar till systemet såsom du kan i produktionsmiljön. Du kan testa med varje bank- eller kreditkortsnummer.
I testmiljön så kommer alla korttransaktioner att behandlas som lyckade betalningar. Inga pengar kommer att dras.

Testläge

Om testläge är aktiverat (markerat 'Sant' kryssrutan) så måste du använda följande testdata:

Testdata


myPOS PayLink
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Butiks-ID
000000000000010

myPOS kontonummer
61938166610

Utvecklarens privata nyckel

Utvecklarens myPOS publika certifikat

3. Konfigurera värden i avsnittet Inställningar.

a ) Nuvarande sorteringsordning.

Butiks-ID ges när du lägger till en ny internetbutik.

b ) Butiks-ID ges när du lägger till en ny internetbutik.

Butiks-ID ges när du lägger till en ny internetbutik.

Tillgängligt på www.mypos.eu:

Butiks-ID ges när du lägger till en ny internetbutik.

c ) Kundnummer

Kundnummer

Tillgängligt på www.mypos.eu:

Kundnummer

d ) Privat nyckel

Privat nyckel kan genereras genom att klicka på "Generera nya nycklar"-knappen på www.mypos.eu > E-handel > Internetbutiker > Nycklar.

Privat nyckel

Privat nyckel

Du måste kopiera din privata nyckel till osCommerce-plattformen:

Privat nyckel

e ) myPOS publikt certifikat

Finns tillgänglig för nedladdning på www.mypos.eu > menyn e-handel > internetbutiker > nyckelmeny

myPOS publikt certifikat

Du måste kopiera detta myPOS publika certifikat till osCommerce-plattformen/fältet myPOS publika certifikat.

myPOS publikt certifikat

f ) Nyckelindex

Du kan ladda upp flertalet publika certifikat. Här måste du fylla i nyckelindex för certifikatet som kopieras i e-handelsplattformen.

Nyckelindex

Tillgängligt på www.mypos.eu:

Nyckelindex

g ) URL

Utvecklar-URL https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test
Produktions-URL: https://www.mypos.eu/vmp/checkout


4. Spara konfigurationsändringar genom att klicka på "Spara"-knappen.

Nyckelindex

Viktig information om teknisk integrering:

  • URL Notify är den adress dit myPOS Checkout skickar parametrarna för lyckad betalning. För att få igenom en lyckad betalning så bör det vara en SSL-aktiverad adress enbart (den måste starta med "https://"). Osäkra URL:er kommer att hanteras som felaktiga, och betalningen kommer automatiskt att backas av systemet.
  • Vid HTTP-förfrågan så skall försäljaren svara med headern HTTP 200 OK med följande body-innehåll: "OK". Alla andra svar kommer att hanteras som ett kommunikationsfel, anropsfel, serverfel eller systemfel.

När myPOS Checkout har konfigurerats kommer dina kunder kunna välja det som betalmetod och betala för dina varor och tjänster enkelt och säkert med ett konto-/kreditkort.

Spara konfigurationsändringar genom att klicka på