myPOS-terminal - mobil kreditkortsläsare
Tillbaka

Installation av OpenCart

För att installera pluginet för myPOS Checkout vänligen följ nedanstående instruktioner:

1. Sök efter myPOS Checkout plugin på opencart.com

1. Sök efter myPOS Checkout plugin på opencart.com

2. Ladda ned pluginet

3. Ladda up de nedladdade filerna till din OpenCart-installation.

4. Logga in på din OpenCart-sida som administratör.

4. Logga in på din OpenCart-sida som administratör.

5. Från din OpenCart dashboard, gå till Tillägg > Betalningar.

5. Från din OpenCart dashboard, gå till Tillägg > Betalningar.

6. Välj myPOS Checkout betalmetod och klicka på Installera.

6. Välj myPOS Checkout betalmetod och klicka på Installera.


Konfigurering

För att konfigurera värden för myPOS Checkout i inställningssidan från din OpenCart Dashboard, gå till Tillägg > Betalningar > myPOS Checkout > Redigera.

Konfigurering

Registrera ett myPOS-konto

Först, för att använda denna betalmetod måste du registrera dig för ett myPOS-konto på www.mypos.eu.

Registrera ett myPOS-konto

Registrera ett myPOS-konto

Lägga till en internetbutik

När du har ditt myPOS-konto så måste du gå till E-handel > Internetbutiker > Lägg till ny butik

Du måste fylla i alla nödvändiga fält:

Lägga till en internetbutik

Sätta upp en ny internetbutik

Väl tillagd så kommer den nya butiken vara synlig på E-handel > Internetbutiker. Den nya internetbutiken kommer att ha statusen “Avaktiverad”. Du måste:

1. Läs noggrant igenom och godkänn de allmänna villkoren samt tariffen för denna butik.

2. Sätt nyckelpar för denna specifika hemsida.

Väl tillagd så kommer den nya butiken vara synlig på E-handel > Internetbutiker. Den nya internetbutiken kommer att ha statusen “Avaktiverad”. Du måste:

För signering så genererar både myPOS Checkout API och försäljaren publika/privata nyckelpar och utväxlar det publika certifikatet. Genom att klicka på "Generera nya nycklar"-knappen i Nycklar-menyn så kan du generera publika/privata nycklar.

myPOS Checkout API kräver att försäljaren laddar upp sitt publika certifikat så att hans/hennes digitala signatur kan verifieras från systemet. Försäljaren kan ladda upp flertalet publika certifikat. Ett nyckelindex tillskrivs varje certifikat. För varje av försäljarens publika certifikat finns ett specifikt myPOS publikt certifikat.

Du kan ladda ned varje publikt myPOS-certifikat genom att klicka på "Ladda ner" i myPOS publika certifikat-kolumnen.

3. Aktivera butiken genom att klicka på lämplig knapp bredvid butiken.

Ha i åtanke att dina butiker måste verifieras av myPOS, vilket kan ta upp till 5 arbetsdagar. Innan dina internetbutiker verifierats, så kan du fortfarande behandla transaktioner, men med vissa begränsningar.

Konfigurering av myPOS Checkout som betalningsmetod

1. Först så måste du aktivera myPOS Checkout som en betalmetod – markera “Aktivera myPOS Checkout betalning” kryssrutan.

Först så måste du aktivera myPOS Checkout som en betalmetod – markera “Aktivera myPOS Checkout betalning” kryssrutan.

2. Testläge

Testmiljön efterliknar produktionsmiljön och du kan göra alla förfrågningar till systemet såsom du kan i produktionsmiljön. Du kan testa med varje bank- eller kreditkortsnummer. I testmiljön så kommer alla korttransaktioner att behandlas som lyckade betalningar. Inga pengar kommer att dras. Om testläge är aktiverat kommer utvecklarinställningarna att användas.

Testläge

Om testläge är aktiverat så måste du använda följande testdata:

Testdata


myPOS PayLink:
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Butiks-ID:
000000000000010

myPOS kontonummer:
61938166610

Utvecklarens privata nyckel

Utvecklarens myPOS publika certifikat

3. Loggar

4. Konfigurera värden i utvecklar-/produktionsalternativ-sektionen:

a ) Sorteringsordning

b ) Butiks-ID - detta ges när du lägger till en ny internetbutik:

Butiks-ID - detta ges när du lägger till en ny internetbutik:

Information för internetbutiker på www.mypos.eu:

Butiks-ID - detta ges när du lägger till en ny internetbutik:

c ) Kundnummer

Kundnummer

Tillgängligt på www.mypos.eu:

Tillgängligt på www.mypos.eu:

d ) Privat nyckel

Privat nyckel kan genereras genom att klicka på "Generera nya nycklar"-knappen på www.mypos.eu > E-handel > Internetbutiker > Nycklar.

Privat nyckel

E-handelsplattform www.mypos.eu

Privat nyckel

www.mypos.eu

e ) myPOS publikt certifikat

Finns tillgänglig för nedladdning på www.mypos.eu > menyn e-handel > internetbutiker > nyckelmeny

myPOS publikt certifikat

Först så måste du kopiera detta publika myPOS-certifikat till e-handelsplattformen/fältet myPOS publikt certifikat.

myPOS publikt certifikat

f ) URL

Test-URL: https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test
Produktions-URL: https://www.mypos.eu/vmp/checkout

g ) Nyckelindex

E-handelsplattform

Nyckelindex

Tillgängligt på www.mypos.eu:

Nyckelindex

5. Spara konfigureringsinställningar genom att klicka på “Spara”-knappen.

Viktig information om teknisk integrering:

  • URL_Notify bör endast vara SSL-aktiverad, dvs. den måste börja med "https://". Osäkra URL:er kommer att hanteras som felaktiga och transaktionen kommer att backas av systemet.
  • Vid HTTP-förfrågan så skall försäljaren svara med headern HTTP 200 OK med följande body-innehåll: "OK". Alla andra svar kommer att hanteras som ett kommunikationsfel, anropsfel, serverfel eller systemfel.

När myPOS Checkout har konfigurerats kommer dina kunder kunna välja det som betalmetod och betala för dina varor och tjänster enkelt och säkert med ett konto-/kreditkort.

Spara konfigureringsinställningar genom att klicka på “Spara”-knappen.