myPOS-terminal - mobil kreditkortsläsare
Tillbaka

Installation av Magento

För att installera myPOS Checkout-pluginet, följ nedanstående instruktioner:

1. Logga in på din Magento Admin Panel

1. Logga in på din Magento Admin Panel

2. Från administratörsmenyn, gå till System > Magento connect > Magento Connect Manager.

2. Från administratörsmenyn, gå till System > Magento connect > Magento Connect Manager.

3. Skriv in ditt Magento användarnamn och lösenord för Magento Connect Manager

3. Skriv in ditt Magento användarnamn och lösenord för Magento Connect Manager

4. Under "Installera nya tillägg"-menyn:

4. Under

(a) Sök efter myPOS Checkout plugin via Magento Connect.

<strong>(a)</strong> Sök efter myPOS Checkout plugin via Magento Connect.

(b) Klistra in tilläggsnyckeln för att installera – den är tillgänglig genom att klicka på "Få tilläggsnyckel"-knappen bredvid myPOS Checkout plugin.

<strong>(b)</strong> Klistra in tilläggsnyckeln för att installera – den är tillgänglig genom att klicka på

(c) Klicka installera och ladda om sidan efter installationen.

<strong>(c)</strong> Klicka installera och ladda om sidan efter installationen.

Efter lyckad installation så kommer myPOS Checkout-tillägget att synas i menyn Hantera existerande tillägg.

Efter lyckad installation så kommer myPOS Checkout-tillägget att synas i menyn Hantera existerande tillägg.

5. Klicka på Tillbaka till admin-knappen.

5. Klicka på Tillbaka till admin-knappen.

6. Gå till System > Konfigurering > Försäljning > Betalmetoder.

6. Gå till System > Konfigurering > Försäljning > Betalmetoder.

6. Gå till System > Konfigurering > Försäljning > Betalmetoder.

7. Välj myPOS Checkout och konfigurera värden på inställningssidan.


Konfigurering

Registrera ett myPOS-konto

Först, för att använda denna betalmetod måste du registrera dig för ett myPOS-konto på www.mypos.eu.

Registrera ett myPOS-konto

Först, för att använda denna betalmetod måste du registrera dig för ett myPOS-konto på www.mypos.eu.

Lägga till en internetbutik

När du väl skaffat ditt myPOS-konto måste du gå till E-handel > Internetbutiker > Lägg till ny butik.
Du måste fylla i alla nödvändiga fält:

Lägga till en internetbutik

Sätta upp en ny internetbutik

När den väl är tillagd, så kommer den nya internetbutiken att synas i E-handel > Internetbutiker-menyn. Den nya internetbutiken kommer att ha statusen "Avaktiverad". Du måste:

1. Läs noggrant igenom och godkänn de allmänna villkoren samt tariffen för denna butik.

2. Sätt nyckelpar för denna specifika hemsida.

För signering så genererar både myPOS Checkout API och försäljaren publika/privata nyckelpar och utväxlar det publika certifikatet. Genom att klicka på "Generera nya nycklar"-knappen i Nycklar-menyn så kan du generera publika/privata nycklar.

Sätta upp en ny internetbutik

myPOS Checkout API kräver att försäljaren laddar upp sitt publika certifikat så att hans/hennes digitala signatur kan verifieras från systemet. Försäljaren kan ladda upp flertalet publika certifikat. Ett nyckelindex tillskrivs varje certifikat. För varje av försäljarens publika certifikat finns ett specifikt myPOS publikt certifikat.
Du kan ladda ned varje myPOS publikt certifikat genom att klicka på Ladda ner i myPOS publika certifikat-kolumnen.

3. Aktivera butiken genom att klicka på den lämpliga knappen bredvid butiken.

Ha i åtanke att dina butiker måste verifieras av myPOS, vilket kan ta upp till 5 arbetsdagar. Innan dina internetbutiker verifierats, så kan du fortfarande behandla transaktioner, men med vissa begränsningar.

Konfigurering av myPOS Checkout som betalningsmetod

För att göra de nödvändiga inställningarna, gå till System > Konfigurering > Försäljning > Betalmetoder > myPOS Checkout.

1. Först så måste du aktivera myPOS Checkout som en betalmetod – välj "Ja" från rullgardinsmenyn.

Först så måste du aktivera myPOS Checkout som en betalmetod – välj

2. Testläge

Om testläge är aktiverat så måste du använda följande testdata:

Testdata


myPOS PayLink:
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Butiks-ID:
000000000000010

myPOS kontonummer:
61938166610

Utvecklarens privata nyckel

Utvecklarens myPOS publika certifikat


Testmiljöer

Testläge

3. Konfigurera värden i inställningssektionen.

a ) Butiks-ID – det ges ut när en ny internetbutik läggs till.

Butiks-ID – det ges ut när en ny internetbutik läggs till.

Information för internetbutiker på www.mypos.eu:

Butiks-ID – det ges ut när en ny internetbutik läggs till.

b ) Kundnummer

Kundnummer

Tillgängligt på www.mypos.eu:

Tillgängligt på www.mypos.eu:

c ) Privat nyckel

Privat nyckel kan genereras genom att klicka på "Generera ny nyckel"-knappen på www.mypos.eu > menyn e-handel > internetbutiker > nyckelmeny.

Privat nyckel

E-handelsplattform www.mypos.eu

E-handelsplattform

www.mypos.eu

d ) myPOS publikt certifikat

Finns tillgänglig för nedladdning på www.mypos.eu > menyn e-handel > internetbutiker > nyckelmeny

myPOS publikt certifikat

Du måste kopiera detta publika myPOS-certifikat till e-handelsplattformen.

myPOS publikt certifikat

e ) URL

Test-URL: https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test
Produktions-URL: https://www.mypos.eu/vmp/checkout

f ) Nyckelindex

Nyckelindex

Du kan ladda upp flertalet publika certifikat. Här måste du fylla i nyckelindex för certifikatet som kopieras i e-handelsplattformen.

Nyckelindex

g ) Sorteringsordning – indikerar listning av myPOS Checkout om du har flertalet betalmetoder.

Sorteringsordning – indikerar listning av myPOS Checkout om du har flertalet betalmetoder.

4. Spara konfigureringsinställningar.

Sorteringsordning – indikerar listning av myPOS Checkout om du har flertalet betalmetoder.

Viktig information om teknisk integrering:

  • URL_Notify bör endast vara SSL-aktiverad, dvs. den måste börja med "https://". Osäkra URL:er kommer att hanteras som felaktiga och transaktionen kommer att backas av systemet.
  • Vid HTTP-förfrågan så skall försäljaren svara med headern HTTP 200 OK med följande body-innehåll: "OK". Alla andra svar kommer att hanteras som ett kommunikationsfel, anropsfel, serverfel eller systemfel.

När myPOS Checkout har konfigurerats kommer dina kunder kunna välja det som betalmetod och betala för dina varor och tjänster enkelt och säkert med ett konto-/kreditkort.

När myPOS Checkout har konfigurerats kommer dina kunder kunna välja det som betalmetod och betala för dina varor och tjänster enkelt och säkert med ett konto-/kreditkort.