myPOS ledningsteam och styrelse

Ledningen

Lär dig mer om myPOS medgrundare Christo Georgiev

Christo Georgiev

Medgrundare

Christo är en entreprenör och investerare i finansiella tjänster och informationsteknologi. Sedan år 2000 så har han varit en ledande pionjär inom kortutfärdande, e-pengabörsar och innovativa betallösningar runtom i Europa. År 2008 så blev han utnämnd av Financial Times som en av de mest betydelsefulla företagsledarna i Bulgarien och en expert och strateg inom finansiella produkter.

Christo har en fil.kand.-examen i mjukvaru- och hårdvaruteknik från Technical University i Varna, fil.kand.-examen i ekonomi, bank management och finans från University of Economics i Varna, samt en doktorandexamen i ekonomi från University of Delaware i USA.

Lär dig mer om myPOS styrelseledamot Robert Jenkins

Robert Jenkins

Direktör hos myPOS World

Robert började som en investment banker i London, Storbritannien, och inom kort blev han medgrundare och VD för CloudSigma, en offentlig IaaS Cloud-operatör.

Efter detta spenderade han de kommande 15 åren som en entreprenör, och grundade och utvecklade företag - från uppstart till etablering på marknaden till marknadsföring. Robert har en examen i ekonomi från Cambridge University.

Lär dig mer om myPOS styrelseledamot Michael Destraz

Michael Destraz

Direktör hos myPOS World

Tar med sig över 30 år av senior management-erfarenhet inom den privata banksektorn, kapitalförvaltning, företagsfinanser och sammanslagningar och förvärvanden av företag. Michael är involverad i olika externa mandat i styrelsen, inklusive cloud computing, finansiella tjänster till konsumenter, rådgivning vid institutionell investering samt teknik.

Han har en examen i både europeisk och internationell företagsrätt från University of St Gallen i Schweiz, samt en MBA-examen i finansförvaltning från National University i San Diego, Kalifornien.

Lär dig mer om myPOS operativa chef Andrew Byrne

Andrew Byrne

Verkställande direktör

Andrew har spenderat de senaste 10 åren i finansindustrin, och har expertis inom lösningar för internetbetalningar, krediter och finansteknik från ledningspositioner i finansinstitut i Irland och i Storbritannien.

Han är också en erfaren företagsanalytiker, samt inom design och sjösättande av olika Management Information Systems, IT-riskanalys, och bedrägeri & regelefterlevnad inom kortbetalningssektorn. Andrew har en examen i företagsstudier och kvantitativa studier från Dublin Institute of Technology och är också en kvalificerad finansiell rådgivare från Institute of Bankers Ireland. Ansvarig för arbetsledning, teknologi och informationssäkerhet.

Lär dig mer om myPOS ansvarige för regelefterlevnad och MLRO, Vincent McCarthy

Vincent McCarthy

Ansvarig för regelefterlevnad och MLRO

Vincent har mer än 20 års erfarenhet av revision och finans och projektledning, samt över 10 års erfarenhet inom regelefterlevnad och riskbedömning. Genom åren har han skaffat sig kunskap om bästa praxis och standard för regelefterlevnad och revision, inklusive FCA & PRA:s handböcker, betalningar, MLR 2017, EU-direktiv, HMRC, och är fullt införstådd i brittiska och europeiska krav inom finansiella tjänster.

Vincent har ett internationellt examensbrev inom styrelsesätt, riskbedömning och regelefterlevnad, och har varit ansvarig för regelefterlevnad hos stora aktörer inom branschen.

Lär dig mer om myPOS ansvarige för rättsliga frågor och gruppledare för regelefterlevnad, Adrian Butterworth

Adrian Butterworth

Ansvarig för rättsliga frågor samt gruppledare för regelefterlevnad

Adrian har mer än 20 års erfarenhet inom juridik och regelefterlevnad för finansiella tjänster efter sin tid som anställd hos brittiska reglerare, och har åtagit sig en rad olika in-house-roller inom investment banking, asset management, samt inom bankväsendet för både företag och privatpersoner.

Adrian har en examen i juridik och politik, och tog advokatexamen vid Middle Temple i Storbritannien.

Lär dig mer om myPOS CCO Joshua Vittoi

Joshua Vittori

Affärsutvecklingschef

Joshua har spenderat de senaste 6 åren inom ledande finansinstitut och har skaffat sig omfattande erfarenhet inom investment banking, privata bankaffärer och gruppriskanalys, och har jobbat med finansiella myndigheter för att implementera rekommanderationer och regleringsskyldigheter.

Han har en examen i företagsekonomi från University of Westminster och ett ICA-diplom i förebyggande av finansiell brottslighet och regelefterlevnad.

Lär dig mer om myPOS styrelseledamot Irfan Rasmally

Irfan Rasmally

Direktör hos myPOS AD

Irfan har lett företagsutvecklingen hos myPOS sedan 2014, och har spelat en nyckelroll i att nå 24 marknader på bara 4 år. Han tar med sig över 15 års erfarenhet inom betalningsindustrin, riskanalys, hantering av kundkonton för EMI:er, bankförvärvande och PSP:er.

Han har en fil.kand.-examen inom computational finance från University of Mauritius. Ansvarig för företagsutveckling.