myPOS-terminal - mobil kreditkortsläsare

Vanliga frågor

  Felsökning

 • Transaktionsfel på myPOS-enheter
  Fel & meddelanden Felorsak och vidare instruktioner
  Fel: XX 'Fånga kort' * Försök ej att behandla betalningen med kortet
  * Rekommendera att kunden kontaktar sin kortleverantör, statusen visar kortet som stulet
  * Be kunden använda ett annat kort
  Fel: XX 'Borttappat kort' * Fösök ej att behandla betalningen med kortet
  * Rekommendera att kunden kontaktar sin kortleverantör, statusen visar kortet som borttappat
  Fel: XX 'Stulet kort' * Försök ej att behandla betalningen med kortet
  * Rekommendera att kunden kontaktar sin kortleverantör, statusen visar kortet som stulet
  * Det är inte rekommenderat att fortsätta med försäljningen
  Fel: XX 'Otillräckligt saldo' * Försök ej att behandla betalningen med kortet
  * Rekommendera att kunden kontaktar sin kortleverantör eller kontrollerar saldot på kontot
  * Be kunden använda ett annat kort
  Fel: XX 'Kort utgånget' Kontrollera utgångsdatumet som är präntat på kortet. Datum i framtiden:
  * Försök genomföra transaktionen igen Datum i dåtiden:
  * Rekommendera att kunden kontaktar som kortleverantör för att förnya kortet
  * Be kunden använda ett annat kort
  Fel: XX 'Fel PIN-kod' * Kontrollera med kunden att PIN-koden är korrekt
  * Om PIN-koden är rätt så kan det hända att kortleverantören upplever systemstörningar
  * Försök genomföra transaktionen igen
  Fel: XX 'Transaktion tillåts inte av utfärdare' * Påtala till kunden att transaktionen som han/hon försöker genomföra inte tillåts med kortet
  * Be kunden använda ett annat kort
  Fel: XX 'Transaktionen tillåts inte på terminalen' * Kortterminalen har blockerats för den transaktion som du försöker genomföra
  * Logga in på myPOS-kontot och kontrollera inställningarna (Enheter-fliken, välj enheten i fråga, klicka på inställningar under bilden på enheten)
  * myPOS-enheterna har möjligheten att restrikteras för: 1. Återbetalningar; 2. Annullera transaktioner och 3. Ladda kontantkort ("Top-up")
  Fel: XX 'Restrikterat kort' Felmeddelande från kortinnehavarens bank
  * Be kunden kontakta kortleverantören
  Fel: XX 'Säkerhetsöverträdelse' Felmeddelande från kortinnehavarens bank
  * Rekommendera att kunden kontaktar kortleverantören
  Fel: XX 'PIN-kodsförsök överskridna' PIN-koden för kortet har slagits in felaktigt tre gånger på raken.
  * Försök inte genomföra betalningen med kortet igen
  * Be kunden att använda ett annat kort
  Fel: XX 'Transaktion nekad' Flertalet orsaker kan finnas: Kortet togs ut för fort och godkännandeprocessen avbröts, kortterminalen kunde inte kryptera meddelandet och behandla transaktionen, korttypen kändes inte igen, felaktigt PIN-format, felaktig transaktionsdata, saknad försäljar- eller terminalinformation, kunden tryckte på en felaktig knapp på terminalen och avbröt transaktionen av misstag, kortvalutan matchar inte terminalens valuta
  * Gör ett nytt försök att genomföra transaktionen
  * Be kunden tillhandahålla ett annat kort
  Fel: XX 'Felaktig förautentiseringskod' Den inslagna förautentiseringskoden är ogiltig
  Transaktionsfel med myPOS-kort
  Fel & meddelanden Felorsak och vidare instruktioner
  Fel: XX 'Överskrider beloppsgräns' Beloppsgränsen (transaktionsbeloppet) för kortet överskreds.
  Om ett myPOS företagskort, så har korten:
  1. Enskild transaktionsbegränsning - maxbeloppet för en enskild transaktion;
  2. Dagligen, veckovis, månadsvis och årligen - maximalt transaktionsbelopp för en dag, en vecka, en månad eller ett år
  * Kontakta myPOS kundtjänst för att fråga om begränsningen på kortet kan ändras
  Om inte ett myPOS-kort, så bör kunden kontakta sin kortleverantör.
  Fel: XX 'Överskrider antalsbegränsning' Antalsbegränsningen (antalet transaktioner) för kortet överskreds.
  Om ett myPOS företagskort, så har korten:
  dagliga, veckovisa, månatliga, och årliga begränsningar - det maximala antalet transaktioner som kan genomföras på en dag, en vecka, en månad eller ett år
  * Kontakta myPOS kundtjänst för att fråga om begränsningarna på kortet kan ändras
  Om inte ett myPOS-kort, så bör kunden kontakta sin kortleverantör
  Fel: XX 'Överskrider kontobegränsning' Transaktionen nekades av myPOS VÄRD, gränsen uppnåddes
  * Kontrollera kontobegränsningarna och/eller kontakta myPOS kundtjänst
  Fel på myPOS-enhet
  Fel & meddelanden Felorsak och vidare instruktioner
  Fel: XX ‘Kunde inte nå auktoriseringsvärd’ * Se till så att din router inte har några filter eller restriktioner för nätverkstraffiken - din router kräver inte att du ställer in speciella inställningar för TCP/IP-konfiguration på dina nätverksenheter (myPOS kommer att använda enbart standardinställningarna)
  * Se till så att nätverkssignalen är stark nog. Signalstyrkan indikeras med en Wi-Fi-signalikon som syns på den övre delen av kortterminalens skärm.
  För att koppla upp till en Wi-Fi-router, följ proceduren som beskrivs i "Hur du kopplar upp din enhet med Wi-Fi"-sektionen från användarhandboken som inkluderats i ditt paket.
  Felmeddelande "Inget kort hittat i plats 1." på myPOS Combo-enheter, men kortet är redan insatt Vänligen kontrollera om ditt SIM-kort är insatt i rätt kortplats. Din myPOS-enhet har två SIM-kortsplatser. Se till så att du använder SIM-kortsplats 1 (den bakre). Den första tillgängliga SIM-platsen (SIM-kortsplats 2) kommer att vara tom.
  Felmeddelande "Nätverksregistreringen misslyckades" Detta betyder att myPOS-enheten inte kunde hitta standardinställningarna för ditt mobila nätverk. Vänligen tryck på den gröna knappen (O) Inställningar för att fylla i dem manuellt. Du kommer att tillfrågas att fylla i APN (Access Point Name för ditt nätverk), användarnamn och lösenord. Du kan normalt hitta denna information hos din teleoperatör eller annorstädes på internet.
  Felmeddelande "Enhetsaktivering misslyckades" när aktiveringskoden fylldes i Se till så att aktiveringskoden fylldes i på rätt sätt och försök igen. Ha i åtanke att aktiveringskoden är giltig i 24 timmar. Om din kod har utgått, vänligen generera en ny kod.
  Om du fortfarande har problem med aktiveringen, vänligen mejla vårt kundcenter från din registrerade e-postadress. Vi kommer att kontakta dig inom 48 timmar.
  myPOS-enheten aktiverades, men uppdaterinsprocessen misslyckades Vänligen kontrollera din internetuppkoppling och försök igen. Alternativt så kan du ändra anslutningstyp och försöka genomföra uppdateringen igen. Uppdatering efter lyckad aktivering av terminalen är obligatoriskt, så din myPOS-enhet kommer att be dig färdigställa uppdateringen.
  En lyckad genomförd transaktion med statusen "Ej färdigställd" i fliken Konton eller fliken Enheter Om din transaktion godkändes och enheten visar ett lyckat meddelande, så visas denna status eftersom bekräftelsen från kortterminalen ännu inte nått systemet. Detta kan bero på att processen eller internetanslutningen avbröts. Nästa gång du genomför en transaktion så kommer din myPOS-enhet att färdigställa den föregående transaktionen först och sedan behandla den nya.

  Var denna artikel hjälpsam?

  Tack för din feedback!

  Tack för din feedback!

  Skicka feedback till oss