myPOS-terminal - mobil kreditkortsläsare

Vanliga frågor

GDPR

 • Vad är GDPR?

  Den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny europeisk lag som ersätter EU:s dataskyddsdirektivet från 1995.

  GDPR är avsedd att harmonisera dataskyddslagarna over hela Europa och ge individer mer säkerhet och kontroll. I sina 99 artiklar förklarar GDRP individens rättigheter och definierar organisationers skyldigheter som hanterar personrelaterade uppgifter.

  Förordningen antogs av Europaparlamentet och Rådet i april 2016 och trader ikraft 2018-05-25.

  Vem berörs av GDPR?

  GDPR berör alla europeiska företag om samlar in, bearbeta och vidarebefordrar personrelaterade uppgifter. Den gäller även för icke europeiska verksamheter som säljer på den europeiska marknaden eller agerar inom der Europeiska ekonomiska samarbetsorådet (EEA).

  För dig som individ och kund hos myPOS, GDPR betyder att:

  • Du kan få detaljerad information om insamlingen och bearbetningen av dina personrelaterade uppgifter. Den finns att läsa om i vår Sekretesspolicy.
  • Du har rätt at begära den borttagen eller ändrad.

  myPOS och GDPR

  Säkerhet är bland våra högsta prioriteter hos myPOS. Vi arbetar ständigt med att implementera mekanismer och procedurer som säkerställer att våra kunders information är säker hos oss.

  Som licensierad e-money institution använder myPOS de mest avancerade teknologier och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vi hanterar kunduppgifter i enlighet med GDPR. Vi har även informationssäkerhetspolicys och rutiner på plats för att skydda personrelaterade uppgifter från otillåten åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

  Vi har i enlighet med GDPR uppdaterat vår sekretesspolicy för att dokumentera och förklara vår ansats när det gäller bearbetning av personrelaterade uppgifter och deras utbyte med tredje parter. Du kan läsa hela texten av vår uppdaterad är.

  Vilken personrelaterad information samlar vi in?

  1. Information som behövs för att lämna myPOS tjänsterna

  Denna kategori omfattar information om affärsaktiviteter, inkomstkällor, skattestatus, betaltransaktioner osv. och personliga detaljer som vi samlar in via våra webbplatser och under video identifieringssamtalet.

  1. Information som vi samlar in med kundens godkännande

  Våra kunder kan lämna kontaktinformation från sina adressböcker och andra uppgifter som behövs för att delta i enkäter eller kampanjer.

  1. Information som vi samlar in när kunden använder myPOS tjänster

  myPOS använder cookies och andra teknologier för att samla in information som behövs för att garantera en utmärkt användarupplevelse för våra kunder.

  Vi använder personrelaterade uppgifter endast för att förbättra myPOS tjänsterna och garanterar våra kunder den högsta säkerheten och det maximala skyddet.

  Hur förbereder du din verksamhet för GDPR?

  Vet du fortfarande inte hur du förbereder dig för GDPR, kolla dessa enkla tips.

  • Avgör om ditt företag bearbetar eller kontrollerar data (eller både och).

  Det finns olika krav och skyldigheter beroende på i vilken kategori du befinner dig i. Lär dig mera på Europeiska Kommissionens hemsida.

  • Genomför en data mapping övning för att upptäcka hur personrelaterade uppgifter lagras och bearbetas.

  För det första bör du undersöka hur du samlar in, bearbeta och lagra kunduppgifter. För det andra måste du säkerställa att befintligs processer och rutiner uppfyller kraven enligt GDPR. Genomför ändringar vid behov.

  • Begär godkännande för att samla in personrelaterade uppgifter

  Du måste begära ett uttryckligt godkännande från dina kunder och förtydliga hur uppgifterna kommer att användas när du ber om det.

  • Granska din sekretesspolicy

  Etablera ett tätt samarbete med din rättsavdelning och uppdatera alla dokument att återspegla din ansats med hänsyn till GDPR och hanteringen av personrelaterade uppgifter.

  Vill du lära dig mer om GDPR? Du hittar hela lagtexten av den Allmänna Dataskyddsförordningen här.

  Var denna artikel hjälpsam?

  Tack för din feedback!

  Tack för din feedback!

  Skicka feedback till oss