myPOS-terminal - mobil kreditkortsläsare

Vanliga frågor

 • Virtual Terminal (MO/TO)-betalning & rullande reserv

  Virtual Terminal (MO/TO)-betalning

  MO/TO betyder Mail Order/Telephone Order. Det är en typ av kortbetalning där kortet inte är fysiskt närvarande, vilket betyder att kunden kan ringa/mejla försäljaren, lägga en order och betala genom att uppge betalkortsuppgifter över telefon eller e-post.

  Försäljaren kan ta emot MO/TO-transaktioner online genom Virtual Terminal, eller genom en kortterminal. Alla myPOS-enheter tillåter MO/TO-betalningar, men funktionen är inte aktiverad som standard. Kontakta kundtjänst för att begära aktivering av funktionen. När man godkänts så kommer mjukvaran på myPOS-enheten att uppdateras för att aktivera MO/TO-betalningar.

  För att behandla MO/TO-betalningar med en kortterminal, välj alternativet från myPOS-enheten meny och följ instruktionerna.

  Att ta emot en MO/TO-betalning online via Virtual Terminal kräver också att tjänsten aktiveras. Försäljaren skall då fylla i ett formulär online, och när förfrågan godkänns så aktiveras Virtual Terminal.

  Notera att när MO/TO-transaktioner aktiverats, så kommer en rullande reserv att appliceras på varje transaktion.

  Rullande reserv

  Vad är det?
  Den rullande reserven är en säkerhetsmetod som används av myPOS på alla MO/TO-transaktioner, eftersom de anses vara “riskfyllda transaktioner”. Riskfyllda transaktioner är normalt transaktioner som genomförs utan att kortet är fysiskt närvarande. Transaktionerna är därför mer sannolika att vara bedrägliga, kan leda till tvister med kortinnehavaren och kan leda till återbetalningar.

  Hur fungerar det?
  10% av beloppet för varje MO/TO-transaktion reserveras av säkerhetsskäl (minimibeloppet är EUR 1). Beloppet hålls i en period av 180 dagar. Denna tidsperiod ger tillräckligt med tid för potentiella återbetalningar att äga rum, annulleringar och/eller påståenden om bedrägeri.

  Om en sådan händelse äger rum, så kommer den rullande reserven används för att täcka de gällande betalningen. Den rullande reserven ackumuleras med varje följande MO/TO-transaktion.

  Om inga åberopanden görs, så släpps beloppen tillbaka till försäljaren i den ordning de insamlades. Detta innebär att det belopp som insamlades för 180 dagar sedan kommer att släppas imorgon, och det beloppet som insamlades för 179 dagar sedan kommer att släppas dagen efter imorgon.

  Om försäljaren har konton i olika valutor, så skapas en separat rullande reserv för varje valuta, och de reserverade pengarna ackumuleras där.

  Sådana konton kallas för Reservkonton och kan ses inne på myPOS-kontot, under Konton-fliken, i sektionen Reservkonton. Det finns en separat sektion under Reservkonton som heter Kommande utbetalningar där försäljaren kan se de belopp som är schemalagda att släppas först. Pengarna som hålls i reservkontona kommer att släppas på det specificerade datumet. Vid nödfall, eller under speciella omständigheter, så kan myPOS kundsupport göra ett undantag och släppa pengarna innan de specificerade datumet. Ha i åtanke att detta är avhängigt omständigheterna i förfrågan.

  Att flytta pengar mellan reservkonton är möjligt i samma eller i en annan valuta. Överföringar mellan reservkonton i olika valutor hanteras genom samma grundkonton som de är knutna till. Till exempel, om en försäljare har två konton, ett i EUR och ett i USD, och vill föra över EUR 10 från EUR-reservkontot till USD-reservkontot, så kommer beloppet att föras över från EUR-reservkontot till det vanliga EUR-kontot, sedan växlas till USD till den växelkurs som gällde vid transaktionsögonblicket, och sedan kommer beloppet att överföras från det vanliga USD-kontot till USD-reservkontot.

  Var denna artikel hjälpsam?

  Tack för din feedback!

  Tack för din feedback!

  Skicka feedback till oss