myPOS-terminal - mobil kreditkortsläsare

Vanliga frågor

 • Navigera på ditt myPOS-konto

  myPOS-kontot ger försäljaren tillgång till alla tjänster som är tillgängliga för dem. Tjänsterna är organiserade i olika flikar: Konton, Enheter, Kort, Överföringar, Online, Försäljningstjänster and Profil.

  Konton-fliken laddas som standard när man loggar in. Här kan försäljaren se en överblick för varje konto samt de senaste händelserna för dessa konton. Om försäljaren har fler än ett konto sе kommer informationen som visas att vara en överblick för samtliga konton. Överblickarna och den senaste aktiveteten kommer att konsolidera informationen för de olika kontona i kontots huvudsakliga (primära) valuta.

  1. Se balansaktiviteten för de senaste 10 dagarna eller de senaste 30 dagarna
  2. Extrahera en aktivitetsrapport i Excel-format (enkel eller detaljerad) eller i PDF-format
  3. Välj hur många resultat som skall visas per sida
  4. Visar en aktivitetsrapport för den nuvarande månaden, den förra månaden, de senaste 3 månaderna, de senaste 6 månaderna eller det nuvarande året
  5. Visa transaktionsuppgifter

  Samma alternativ är tillgängliga för varje underkonto. Utöver detta sе kan försäljaren se IBAN-numret (1) och kontonumret (2) för det specifika underkontot.

  De övriga alternativ som finns för alla konton är:

  • Finansiering - försäljaren kan se varje kontos uppgifter av finansieringsskäl
  • Valutakurser - en överblick av valutakurser som uppdateras dagligen
  • Kontoutdrag- individuella kontoutdrag för varje konto
  • Reserveringskonton - information om den rullande reserven som hålls tillbaka vid MO/TO-transaktioner
  • Inställningar - härifrån kan försäljaren:
   1. Ändra den huvudsakliga valutan för kontot
   2. Ändra namnet på individuella konton
   3. Ladda ned ett IBAN-certifikat eller kontoinformation i PDF-format
   4. Stänga kontot
   5. Se korten/enheterna/tjänsterna kopplade till kontot
   6. Ändra kontoinställningarna
    • Välja huruvida detta skall vara standardkontot för interna överföringar
   7. Indikerar huruvida kontot är standardkontot för att betala in pengar i kontots valuta
   8. Lägg till nytt konto

  I Enheter-fliken kan försäljaren se alla enheter länkade till kontot, samt alla transaktioner som gjorts på respektive enhet.

  1. Antalet enheter länkade till kontot och valutorna i vilka transaktionerna godkänns
  2. Visa enheternas aktivitet för de senaste 10 dagarna eller de senaste 30 dagarna
  3. Exportera aktivitetsöversikt i Excel eller PDF
  4. Välj hur många resultat som skall visas per sida
  5. Visa en aktivitetsrapport för den nuvarande månaden, den förra månaden, de senaste tre månaderna, de senaste 6 månaderna eller det nuvarande året
  6. Se transaktionsuppgifter

  Samma alternativ finns för varje enhet.

  Utöver detta kan försäljaren se en överblick över alla initierade reserveringar och se transaktionerna för varje försäljningsställe länkat till kontot.

  Andra alternativ som är tillgängliga för försäljaren är:

  • Rapporter - rapporter för specifika perioder och i specifika valutor, rapporterna kan exporteras i Excel- eller PDF-format
  • Inställningar - visar uppgifterna för varje försäljningsställe och ger tillgång till inställningarna för varje kortterminal. Genom att klicka på Inställningar under varje enhet så kan försäljaren:
   1. Se tariffen/avgifterna för den specifika enheten
   2. Avaktivera eller återställa enheten - återställning av enhet kan användas om försäljaren vill koppla enheten till ett annat försäljningsställe eller ett annat konto, eller om valutan för enheten behöver ändras. Följande steg tillämpas:
    • Genom att klicka på knappen så genereras en återställningskod
    • Koden måste slås in på enheten. Återställnings-alternativet hittar du i inställningsmenyn på enheten
    • Enheten återställs
   3. Ändra terminalnamnet - detta namn kommer att synas i transaktionsuppgifterna. Om man lämnar fältet tomt så kommer enhetens serienummer att visas istället.
   4. Ändra kvittonamnet för enheten - detta namn kommer att synas på kundernas kontoutdrag
   5. Tillåt återbetalningar, annullera transaktioner och, om så önskas, lägg till ett lösenord för att annullera transaktioner - om ett lösenord skapas så måste det slås in varje gång en annullering av en transaktion behandlas på enheten
   6. Tillåt laddning av kontantkort och, om så önskas, lägg till ett lösenord för laddning av kontantkort - lösenordet används för att auktorisera laddningar av kontantkort och måste slås in varje gång ett kontantkort skall laddas
   7. Skräddarsy kvittohuvudet för enheten - företagets logotyp kan läggas till
   8. Skräddarsy kvittofoten för enheten
  • Aktivera en enhet - en steg-för-steg-förklaring av hur du aktiverar en ny kortterminal
  • Beställ en ny enhet

  Kort-fliken visar alla kort som är länkade till kontot samt den senaste aktiviteten på kortet.

  1. Antalet kort kopplade till kontot och valutan för de behandlade betalningarna
  2. Visa enheternas aktivitet de senaste 10 dagarna eller de senaste 30 dagarna
  3. Exportera aktivitetsöverblick i Excel eller PDF-format
  4. Välj hur du vill se aktiviteten
  5. Exportera en aktivitetsrapport för den nuvarande månaden, den förra månaden, de senaste 3 månaderna, de senaste 6 månaderna eller det nuvarande året
  6. Visa transaktionsuppgifter

  Samma alternativ är tillgängliga för varje kort som är kopplat till kontot.

  Övriga alternativ är:

  • Inställningar - ger tillgång till inställningar för varje kort. Genom att klicka på Inställningar under kortet, så kan försäljaren ändra följande inställningar:
   1. Säkerhetsinställningar - bestäm vilka transaktioner som skall vara tillåtna för varje kort
   2. Notifieringar - välj vilka transaktioner som du vill notifieras om
   3. Transaktionsbegränsningar - välj begränsningarna för kontantuttag, betalningar vid kassa och internetbetalningar
   4. Blockera kort
  • Aktivera kort
   Proceduren är väldigt snabb - försäljaren fyller i kortnumret, och en bekräftelsekoden skickas via SMS, sedan är det klart.
  • Beställ nytt kort
   Försäljaren kan beställa fler VISA företagskort, och kan välja valuta för varje kort och välja vilket konto som kortet skall länkas till. Fraktalternativen inkluderar expressfrakt samt frakt via reguljär post.

  Från Överföringar-fliken så kan försäljaren göra:

  • Interna överföringar - gör överföringar till andra myPOS-användare - sådana betalningar kan göras genom att fylla i mottagarens mobilnummer, e-postadress, kund- eller kontonummer
  • Banköverföringar - överföringar till ett bankkonto
  • Saldoöverföringar - försäljaren kan föra över pengar mellan egna konton i samma eller olika valutor
  • Massöverföringar - interna eller utgående banköverföringar
   1. Välj ett konto som överföringen skall initieras ifrån
   2. Ladda upp filen som innehåller instruktionerna för överföringen
   3. En mall kan laddas ned här
    • Läs noggrant instruktionerna
   4. Klicka på Nästa och när det nya fönstret visas, kontrollera uppgifterna noggrant innan du slutför massöverföringen
  • Stående överföring - ett sätt att föra över ett satt belopp på ett regelbundet intervall (till andra myPOS-användare) eller externt (till bankkonton runt om i världen)

  myPOS onlinetjänsterna är tillgängliga under Online-fliken. Härifrån kan försäljaren skicka betalningsförfrågningar, se och skapa nya betalningsknappar and betalningslänkar, lägga till internetbutiker, integrera varukorgar samt få integrationssupport.

  För att skicka en betalningsförfrågan så skall försäljaren:

  1. Fylla i kundens namn med enbart latinska tecken
  2. Fylla i beloppet för betalningsförfrågan och välja valuta - en betalningsförfrågan kan skickas i EUR, USD, GBP, BGN, CHF, RON, HRK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, DKK, ISK
  3. Fyll i en anledning till betalningen - denna text kommer att inkluderas tillsammans med betalningsförfrågan; kan användas som referens för kunden
  4. Lägg till bokningstext - denna text kommer inte att synas i betalningsförfrågan; den används endast som en intern referens
  5. Fyll i utgångsdatum - det sätts som standard till 30 dagar, men betalningsförfrågan kan vara giltig mellan 1 och 120 dagar
  6. Välj språk - betalningsförfrågan kan skickas på engelska, italienska, franska, rumänska, tyska, spanska, kroatiska, svenska, portugisiska, nederländska, bulgariska, grekiska och isländska
  7. Fyll i mottagarens e-postadress eller mobilnummer - betalningsförfrågan kan skickas till båda. Förhandsgranska betalningsförfrågan här och se det som kunden kommer att se.
  8. Specify “Gör affärer under namnet” - namnet som visas i betalningsförfrågan såsom den som skickat förfrågan
  9. Klicka i denna ruta för att få en notifiering när betalningsförfrågan har betalats - notera att om notifieringen skickas med SMS så kommer en avgift att tillkomma. Denna avgift kommer att tas ut för notifieringar om misslyckade betalningsförsök också. Genom att klicka på bekräfta så öppnas ett nytt fönster som ger försäljaren en överblick av betalningsförfrågan samt en möjlighet att kopiera betalningslänken till urklipp.
  10. Visar en aktivitetsrapport för den nuvarande månaden, den förra månaden, de senaste 3 månaderna, de senaste 6 månaderna eller det nuvarande året
  11. Ger möjligheten att extrahera datan i ett Excel- eller PDF-dokument
  12. Ger användaren möjligheten att välja hur många resultat som skall visas per sida
  13. Genom att klicka på betalningsförfrågans status, så kan försäljaren skicka en påminnelse eller avbryta betalningsförfrågan.

  Status för betalningsförfrågan:

  • Betalad
  • Väntar - förfrågan har ej setts eller betalts
  • Sedd - förfrågan sedd men ej betald
  • Betalning misslyckades - betalning har försökts men misslyckades
  • Avbruten
  • Utgått

  När en betalningsförfrågan skickats så får kunden ett mejl eller ett SMS med en kort beskrivning av betalningsförfrågan och en länk för att genomföra betalningen. Så snart en betalningsförfrågan setts av kunden, så kommer dess status att ändras till “Sedd”.

  Genom att klicka på länken så kan kunden tillhandahålla kortuppgifter och genomföra betalningen.

  Varukorgar

  myPOS erbjuder möjligheten att integrera en smart betalnings-gateway i en onlinebutik. Gatewayen är kompatibel med följande varukorgar: Magento, Opencart, Woocommerce, Oscommerce, Zencart, X-cart, Prestashop.

  Försäljningstjänster-fliken ger tillgång till Virtual Terminal, GiftCards och Ladda kontantkort-funktionen.

  Virtual Terminal-funktionen är inte aktiverad som standard. Innan aktivering sе innehеller fliken information om Virtual Terminal samt detaljerade instruktioner fцr hur man aktiverar tjänsten och använder den. Väl aktiverad så är Virtual Terminal en smart lösning för företag som vill genomföra transaktioner utan att kortet är fysiskt närvarande.

  Väl aktiverad så erbjuder Virtual Terminal följande alternativ:

  1. Ny transaktion - genomför en ny virtuell transaktion (laddas som standard)
  2. Uppgifter om kortinnehavare - fyll i uppgifter om kortet som kommer att debiteras (obligatoriska fält markeras med stjärna)
  3. Betalningsuppgifter - fyll i uppgifter om transaktionen - belopp, referensnummer och kvittonamn (obligatoriska fält är markerade med stjärna)
  4. Skicka kvitto - fyll i kundens e-postadress eller mobilnummer för att skicka ett kvitto
  5. Behandlade betalningar - ger en överblick över alla betalningar som behandlats via den virtuella terminalen
  6. Inställningar - ger tillgång till två flikar: Hantera kvittonamn & Hantera användare
   • Hantera kvittonamn - visar Virtual Terminal-inställningarna för att aktivera/avaktivera en valuta och ändra ett givet valutakonto
   • Hantera användare - ger försäljaren möjlighet att ge tillgång/ta bort tillgång till Virtual Terminal för andra användare

  Skräddarsydda GiftCards är presentkort som försäljaren kan köpa via sitt myPOS-konto. Försäljaren kan skräddarsy korten genom att välj en design, lägga till meddelanden och företagsnamn. Korten laddas enkelt med önskat belopp direkt via myPOS-enheter, och kan enbart användas på försäljarens egna terminaler.

  Korten kan köpas i paket med 100, 200 eller 500 kort, och de kommer med en gratis hållare eller i ett speciell presentkorts-kuvert mot en mindre summa.

  Klicka på “Beställ dina GiftCards”-knappen för att påbörja köpeprocessen. Välj den design du gillar från de 15 tillgängliga stilerna och klicka på “Fortsätt” längst ned på sidan

  Följande sida erbjuder ytterligare alternativ för att skräddarsy framsidan på presentkortet:

  1. Fyll i ditt företagsnamn och välj teckenstorlek genom att klicka på knapparna
  2. Lägg till ett personligt meddelande och välj teckenstorlek genom att klicka på knapparna
  3. Välj ett teckensnitt från de 4 tillgängliga teckensnitten
  4. Välj en färg för texten från de 8 tillgängliga färgerna
  5. Fyill i företagsnamn och uppgifter att visas på baksidan av kortet

  Så snart presentkorten personlighetsanpassats, fyll helt enkelt i kontakt- och leveransuppgifter och klicka på “Skicka och fortsätt”. Presentkorten kommer att levereras inom 3 till 5 arbetsdagar.
  Med Ladda kontantkort-tjänsten så kan försäljarna erbjuda kunder möjligheten att ladda telefonens kontantkort eller skicka teleondata till en vän eller familjemedlem varsomhelst i världen.

  Profil-fliken är indelad i tre sektioner.

  Företagsprofil ger försäljaren tillgång till:

  • Se och ändra följande uppgifter:
   • Företagets telefonnummer
   • Företagets e-postadress
   • Gör affärer under namnet
   • Leveransadress
   • E-post för inloggning, lösenord och mobilnummer
   För att ändra andra uppgifter, vänligen kontakta vår kundtjänst.
  • Granska uppladdade dokument och ladda upp fler vid behov
  • Hantera användare som är kopplade till kontot - detta alterantiv gör det möjligt för försäljare att länka andra användare till kontot och hantera användarnas rättigheter
   1. En rullgardinsmeny där försäljaren kan se olika användare i olika kategorier: aktiva, borttagna, blockerade eller alla användare
   2. Blockera eller ta bort användares tillgång
    • Att blockera en användares tillgång till kontot är en funktion som försäljaren kan använda om en användares tillgång måste dras tillbaka temporärt. Fram tills dess att användaren avblockeras så kommer denne att synas under blockerade användare. Vid ett senare tillfälle så kan försäljaren välja huruvida användaren skall ges tillgång igen eller tas bort helt och hållet
    • Att ta bort en användares tillgång är permanent och kan inte ångras
   3. Om man väljer en användare så kan försäljaren se detaljerade uppgifter om användarens tillgång/rättigheter till systemet; man kan också genomföra förändringar
   4. Ge tillgång - en ny användare kan skapas genom att trycka på denna knapp, försäljaren kommer ombes att fylla i e-postadressen för den nya användaren och sedan:
    • Fylla i personliga uppgifter för den nya användaren
    • Fylla i inloggningsuppgifter
    • Välja tillgång/rättigheter för den nya användaren
    En bekräftelsekod kommer at skickas till försäljarens mobilnummer för att färdigställa processen.
    Om användaren redan existerar så kommer försäljaren inte behöva fylla i ovanstående uppgifter då användarens profil länkas när e-postadressen för användaren fylls i.
  • Mina ordrar-sektionen visar en överblick över alla myPOS-tjänster som köpts av försäljaren och statusen, samt ett val för att granska fler uppgifter.

  Den andra sektionen under Profil-fliken heter Användarens uppgifter och ger tillgång till:

  • Användarens uppgifter - inloggningsuppgifterna kan ändras härifrån (e-postadress, lösenord och registrerat mobilnummer)
  • Autentisering - försäljaren kan välja mellan SMS eller GateKeeper-autentisering
  • Åtkomsträttigheter - varje användare kan se myPOS-konton som han/hon har tillgång till

  Den sista sektionen av Profil-fliken, Notifieringar, visar notifieringar som försäljaren fått från myPOS-systemet.

  Var denna artikel hjälpsam?

  Tack för din feedback!

  Tack för din feedback!

  Skicka feedback till oss