Terminal myPOS - mobilny czytnik kart kredytowych
Cofnij

Instalacja Zen Cart

Aby zainstalować wtyczkę myPOS Checkout , wykonaj czynności opisane poniżej:

1. Wyszukaj wtyczkę myPOS Checkout w bibliotece wtyczek i modułów dodatkowych.

1. Wyszukaj wtyczkę myPOS Checkout w bibliotece wtyczek i modułów dodatkowych.

2. Pobierz wtyczkę.

3. Prześlij pobrane pliki do katalogu instalacji Zen Cart.

4. Zaloguj się na stronie Zen Cart jako administrator.

4. Zaloguj się na stronie Zen Cart jako administrator.

5. Zainstaluj moduł płatności myPOS Checkout w menu Moduły > Płatność.

5. Zainstaluj moduł płatności myPOS Checkout w menu Moduły > Płatność.


Konfiguracja

Zarejestruj konto myPOS

Aby skorzystać z tej opcji płatności, w pierwszej kolejności należy zarejestrować konto myPOS na stronie www.mypos.eu.

Gdzie zacząć

Gdzie zacząć

Dodanie sklepu internetowego

Po założeniu konta myPOS należy przejść do zakładki Online > Sklepy internetowe > Dodaj nowy sklep.
Należy uzupełnić wszystkie wymagane pola:

Dodanie sklepu internetowego

Konfigurowanie nowego sklepu online

Po dodaniu, nowy sklep online będzie widoczny w menu Online > Sklepy internetowe. Nowy sklep internetowy oznaczony będzie jako "Wyłączony". Należy:

1. Przeczytaj uważnie i zatwierdź ogólne zasady, warunki i taryfy tego sklepu.

2. Ustaw pary kluczy dla tej strony.

Do autoryzacji myPOS Checkout API i handlowiec generują pary kluczy publicznych/prywatnych i dokonują wymiany certyfikatu publicznego. Klucz publiczny/prywatny można wygenerować, klikając przycisk "'Generuj nowe klucze' w menu Klucze.

Ustaw pary kluczy dla tej strony.

myPOS Checkout API wymaga od sprzedawcy przesłania certyfikatu publicznego, aby podpis cyfrowy można było zweryfikować systemowo. Handlowiec może przesłać więcej niż jeden certyfikat publiczny. Indeks klucza jest przypisany do każdego certyfikatu. Każdemu certyfikatowi publicznemu sprzedawcy towarzyszy określony certyfikat publiczny myPOS.
Każdy certyfikat publiczny myPOS można pobrać, klikając "Pobierz" w kolumnie "Certyfikat publiczny" myPOS.

3. Włącz sklep, klikając odpowiedni przycisk obok sklepu.

Należy pamiętać, że sklepy mogą wymagać weryfikacji ze strony myPOS, co może zająć maksymalnie 5 dni roboczych. Do czasu zakończenia weryfikacji sklepów, transakcje można nadal przetwarzać z pewnymi ograniczeniami.

Konfiguracja myPOS Checkout jako metody płatności

1. Włącz metodę płatności myPOS Checkout

Włącz metodę płatności myPOS Checkout

2. Tryb testowy

Środowisko testowe naśladuje środowisko produkcyjne i pozwala na wprowadzenie wszelkich żądań wprowadzanych w środowisku produkcyjnym. Testy przeprowadzać można przy użyciu dowolnego numeru karty kredytowej lub debetowej.
W środowisku testowym wszystkie transakcje kartą będą przetwarzane jako udane płatności. Twoja karta nie zostanie obciążona.

Środowisko testowe naśladuje środowisko produkcyjne i pozwala na wprowadzenie wszelkich żądań wprowadzanych w środowisku produkcyjnym. Testy przeprowadzać można przy użyciu dowolnego numeru karty kredytowej lub debetowej. <br />
W środowisku testowym wszystkie transakcje kartą będą przetwarzane jako udane płatności. Twoja karta nie zostanie obciążona.

W przypadku, gdy włączony jest tryb testu (zaznaczone pole "Tak"), użyć należy następujących danych testowych:

Dane testowe


PayLink myPOS:
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Identyfikator sklepu:
10

Nr konta myPOS:
61938166610

Klucz prywatny dewelopera

Certyfikat publiczny myPOS dewelopera

3. Skonfiguruj wartości w sekcji Ustawienia.

a ) Ustal kolejność wyświetlania.

Ustal kolejność wyświetlania.

b ) Identyfikator sklepu

Identyfikator sklepu podawany jest przy jego dodaniu.

Identyfikator sklepu

Dostępne pod adresem www.mypos.eu:

Dostępne pod adresem www.mypos.eu:

c ) Numer klienta

Numer klienta

Dostępne pod adresem www.mypos.eu:

Dostępne pod adresem www.mypos.eu:

d ) klucz prywatny

Klucz prywatny można wygenerować, klikając przycisk "'Generuj nowe klucze' na stronie www.mypos.eu > Online > Sklepy internetowe > Klucze.

Private Key could be generated by clicking on the ‘Generate new keys’ button

Private Key could be generated by clicking on the ‘Generate new keys’ button

Klucz prywatny należy skopiować platformę online.

Klucz prywatny należy skopiować platformę online.

e ) Certyfikat publiczny myPOS

Dostępne do pobrania w www.mypos.eu > Online > Sklepy internetowe > Klucze.

Certyfikat publiczny myPOS

Publiczny certyfikat myPOS należy skopiować na platformę online/w pole "Certyfikat publiczny" myPOS.

Certyfikat publiczny myPOS

f ) Indeks kluczy

Można przesłać więcej niż jeden certyfikat publiczny. W tym miejscu należy wprowadzić klucz certyfikatu skopiowany na platformie internetowej.

Indeks kluczy

Dostępne pod adresem www.mypos.eu:

Indeks kluczy

g ) URL

Adres URL dewelopera: https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test
URL środowiska produkcyjnego: https://www.mypos.eu/vmp/checkout


4. Zapisz zmiany konfiguracji, klikając przycisk "Aktualizuj".

Zapisz zmiany konfiguracji, klikając przycisk "Aktualizuj".

Ważne uwagi dot. integracji technicznej:

  • URL Notify to adres, pod którym myPOS Checkout wysyła parametry skutecznej płatności. Do skutecznej transakcji wymagany jest adres zabezpieczonym protokołem SSL, czyli zaczynający się od "https://". Niezabezpieczone adresy URL będą traktowane jako nieprawidłowe, a transakcje zostaną automatycznie cofnięte przez system.
  • Z chwilą połączenia z adresem URL Notify, handlowiec winien odpowiedzieć nagłówkiem HTTP 200 OK o następującej treści: "OK". Każda inna odpowiedź będzie traktowana jako błąd komunikacji, błąd wywołania, błąd serwera lub awaria systemu.

Po skonfigurowaniu myPOS Checkout twoi klienci będą mogli wybrać ją jako formę płatności i płacić za towary i usługi szybko i bezpiecznie za pomocą swojej karty debetowej/kredytowej.

Ważne uwagi dot. integracji technicznej: