Terminal myPOS - mobilny czytnik kart kredytowych
Cofnij

Instalacja WooCommerce

Aby zainstalować wtyczkę myPOS Checkout , wykonaj czynności opisane poniżej:

1. Zaloguj się na stronie WordPress jako administrator.

2. Z panelu WordPress przejdź do Rozszerzenia > Nowe rozszerzenie.

3. Wyszukaj wtyczkę myPOS Checkout.

4. Kliknij "Zainstaluj".

5. Aktywuj wtyczkę, klikając "'Aktywuj wtyczkę".

6. Po zainstalowaniu, wtyczka jest widoczna na liście zainstalowanych wtyczek.


Konfiguracja WooCommerce


W celu skonfigurowania wartości myPOS Checkout, na stronie ustawień w panelu przejdź do WooCommerce > Ustawienia > Kasa > myPOS Checkout.

Zarejestruj konto myPOS

Aby skorzystać z tej opcji płatności, w pierwszej kolejności należy zarejestrować konto myPOS na stronie www.mypos.eu.

Dodanie sklepu internetowego

Po założeniu konta myPOS należy przejść do zakładki Online > Sklepy internetowe > Dodaj nowy sklep.

Należy wypełnić wszystkie wymagane pola:

Konfigurowanie nowego sklepu online

Po dodaniu, nowy sklep online będzie widoczny w menu Online > Sklepy internetowe. Nowy sklep internetowy oznaczony będzie jako "Wyłączony". Należy:

1. Przeczytaj uważnie i zatwierdź ogólne zasady, warunki i taryfy tego sklepu.

2. Ustaw pary kluczy dla tej strony.

Do autoryzacji myPOS Checkout API i handlowiec generują pary kluczy publicznych/prywatnych i dokonują wymiany certyfikatu publicznego. Klucz publiczny/prywatny można wygenerować, klikając przycisk "'Generuj nowe klucze' w menu Klucze.

myPOS Checkout API wymaga od sprzedawcy przesłania certyfikatu publicznego, aby podpis cyfrowy można było zweryfikować systemowo. Handlowiec może przesłać więcej niż jeden certyfikat publiczny. Indeks klucza jest przypisany do każdego certyfikatu. Każdemu certyfikatowi publicznemu sprzedawcy towarzyszy określony certyfikat publiczny myPOS.
Każdy certyfikat publiczny myPOS można pobrać, klikając "Pobierz" w kolumnie "Certyfikat publiczny" myPOS.

3. Włącz sklep, klikając odpowiedni przycisk obok sklepu.

Należy pamiętać, że sklepy mogą wymagać weryfikacji ze strony myPOS, co może zająć maksymalnie 5 dni roboczych. Do czasu zakończenia weryfikacji sklepów, transakcje można nadal przetwarzać z pewnymi ograniczeniami.

Konfiguracja myPOS Checkout jako metody płatności

Aby dokonać niezbędnych ustawień, należy przejść do zakładki WooCommerce > Ustawienia > Kasa > myPOS Checkout.

1. W pierwszej kolejności należy włączyć myPOS Checkout jako metodę płatności, wybierając pole "Włącz płatność myPOS Checkout".

2. Tryb testowy

Środowisko testowe naśladuje środowisko produkcyjne i pozwala na wprowadzenie wszelkich żądań wprowadzanych w środowisku produkcyjnym. Testy przeprowadzać można przy użyciu dowolnego numeru karty kredytowej lub debetowej. W środowisku testowym wszystkie transakcje kartą będą przetwarzane jako udane płatności. Twoja karta nie zostanie obciążona. W trybie testowym wykorzystywane będą ustawienia dewelopera.

W przypadku, gdy włączony jest tryb testu, użyć należy następujących danych testowych:

Dane testowe


PayLink myPOS:
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Identyfikator sklepu:
10

Nr konta myPOS:
61938166610

Klucz prywatny dewelopera

Certyfikat publiczny myPOS dewelopera

3. Logowanie

4. Konfiguruj wartości w sekcji opcji dewelopera/produkcji:

a ) Identyfikator sklepu - podawany jest przy dodaniu nowego sklepu online.

Informacje o sklepie internetowym pod adresem www.mypos.eu:

b ) Numer klienta

Dostępne pod adresem www.mypos.eu:

c ) klucz prywatny

Klucz prywatny można wygenerować, klikając przycisk "'Generuj nowe klucze' na stronie www.mypos.eu > Online > Sklepy internetowe > Klucze.

Platforma internetowa www.mypos.eu

d ) Certyfikat publiczny myPOS

Dostępne do pobrania w www.mypos.eu > Online > Sklepy internetowe > Klucze.

Publiczny certyfikat myPOS należy skopiować na platformę online/w pole "Certyfikat publiczny" myPOS.

e ) URL

URL środowiska testowego: https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test
URL środowiska produkcyjnego: https://www.mypos.eu/vmp/checkout

f ) Indeks kluczy

Można przesłać więcej niż jeden certyfikat publiczny. W tym miejscu należy wprowadzić klucz certyfikatu skopiowany na platformie internetowej.

Platforma internetowa

www.mypos.eu

5.Zapisz zmiany konfiguracji, klikając przycisk "Zapisz zmiany".

Ważne uwagi dot. integracji technicznej:

  • Do skutecznej transakcji wymagany jest adres zabezpieczonym protokołem SSL, czyli zaczynający się od "https://". Niezabezpieczone adresy URL będą traktowane jako nieprawidłowe, a transakcje zostaną automatycznie cofnięte przez system.
  • Na żądanie HTTP, handlowiec winien odpowiedzieć nagłówkiem HTTP 200 OK o następującej treści: "OK". Każda inna odpowiedź będzie traktowana jako błąd komunikacji, błąd wywołania, błąd serwera lub awaria systemu.

Po skonfigurowaniu myPOS Checkout twoi klienci będą mogli wybrać ją jako formę płatności i płacić za towary i usługi szybko i bezpiecznie za pomocą swojej karty debetowej/kredytowej.