Terminal myPOS - mobilny czytnik kart kredytowych
Cofnij

Instalacja osCommerce

Aby zainstalować wtyczkę myPOS Checkout , wykonaj czynności opisane poniżej:

1. Wyszukaj wtyczkę myPOS Checkout w oscommerce.com

1. Wyszukaj wtyczkę myPOS Checkout w oscommerce.com

2. Pobierz wtyczkę.

3. Po rozpakowaniu pakietu Add_On, pliki należy skopiować do katalogu instalacji osCommerce.

4. Zaloguj się na stronie osCommerce jako administrator.

4. Zaloguj się na stronie osCommerce jako administrator.

5. Przejdź do zakładki Narzędzia administracyjne > Moduły > Płatność > Zainstaluj moduł.

5. Przejdź do zakładki Narzędzia administracyjne > Moduły > Płatność > Zainstaluj moduł.

6. Wybierz myPOS Checkout jako metodę płatności i kliknij przycisk "Zainstaluj moduł".

6. Wybierz myPOS Checkout jako metodę płatności i kliknij przycisk "Zainstaluj moduł".

7. Po zainstalowaniu, myPOS Checkout jest widoczny na liście modułów płatności.

7. Po zainstalowaniu, myPOS Checkout jest widoczny na liście modułów płatności.


Konfiguracja

Aby skonfigurować moduł płatności, należy przejść do strony konfiguracji metody.

Konfiguracja

Zarejestruj konto myPOS

Aby skorzystać z tej opcji płatności, w pierwszej kolejności należy zarejestrować konto myPOS na stronie www.mypos.eu.

Zarejestruj konto myPOS

Zarejestruj konto myPOS

Dodanie sklepu internetowego

Po założeniu konta myPOS należy przejść do zakładki Online > Sklepy internetowe > Dodaj nowy sklep.

Należy wypełnić wszystkie wymagane pola:

Dodanie sklepu internetowego

Konfigurowanie nowego sklepu online

Po dodaniu, nowy sklep online będzie widoczny w menu Online > Sklepy internetowe. Nowy sklep internetowy oznaczony będzie jako "Wyłączony". Należy:

1. Przeczytaj uważnie i zatwierdź ogólne zasady, warunki i taryfy tego sklepu.

2. Ustaw pary kluczy dla tej strony.

Do autoryzacji myPOS Checkout API i handlowiec generują pary kluczy publicznych/prywatnych i dokonują wymiany certyfikatu publicznego. Klucz publiczny/prywatny można wygenerować, klikając przycisk "'Generuj nowe klucze' w menu Klucze.

Po dodaniu, nowy sklep online będzie widoczny w menu Online > Sklepy internetowe. Nowy sklep internetowy oznaczony będzie jako "Wyłączony". Należy:

myPOS Checkout API wymaga od sprzedawcy przesłania certyfikatu publicznego, aby podpis cyfrowy można było zweryfikować systemowo. Handlowiec może przesłać więcej niż jeden certyfikat publiczny. Indeks klucza jest przypisany do każdego certyfikatu. Każdemu certyfikatowi publicznemu sprzedawcy towarzyszy określony certyfikat publiczny myPOS.

Każdy certyfikat publiczny myPOS można pobrać, klikając "Pobierz" w kolumnie "Certyfikat publiczny" myPOS.

3. Włącz sklep, klikając odpowiedni przycisk obok sklepu.

Należy pamiętać, że sklepy mogą wymagać weryfikacji ze strony myPOS, co może zająć maksymalnie 5 dni roboczych. Do czasu zakończenia weryfikacji sklepów, transakcje można nadal przetwarzać z pewnymi ograniczeniami.

Konfiguracja myPOS Checkout jako metody płatności

Aby skonfigurować moduł płatności, wybierz myPOS Checkout z listy dostępnych metod płatności i kliknij na przycisk 'Edytuj'.

Konfiguracja myPOS Checkout jako metody płatności

1. Włącz metodę płatności myPOS Checkout

Włącz metodę płatności myPOS Checkout

2. Tryb testowy

Środowisko testowe naśladuje środowisko produkcyjne i pozwala na wprowadzenie wszelkich żądań wprowadzanych w środowisku produkcyjnym. Testy przeprowadzać można przy użyciu dowolnego numeru karty kredytowej lub debetowej. W środowisku testowym wszystkie transakcje kartą będą przetwarzane jako udane płatności. Twoja karta nie zostanie obciążona.

Tryb testowy

W przypadku, gdy włączony jest tryb testu (zaznaczone pole "Tak"), użyć należy następujących danych testowych:

Dane testowe


PayLink myPOS
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Identyfikator sklepu
10

Nr konta myPOS
61938166610

Klucz prywatny dewelopera

Certyfikat publiczny myPOS dewelopera

3. Skonfiguruj wartości w sekcji Ustawienia.

a ) Ustal kolejność wyświetlania.

Identyfikator sklepu podawany jest przy jego dodaniu.

b ) Identyfikator sklepu podawany jest przy jego dodaniu.

Identyfikator sklepu podawany jest przy jego dodaniu.

Dostępne pod adresem www.mypos.eu:

Identyfikator sklepu podawany jest przy jego dodaniu.

c ) Numer klienta

Numer klienta

Dostępne pod adresem www.mypos.eu:

Numer klienta

d ) klucz prywatny

Klucz prywatny można wygenerować, klikając przycisk "'Generuj nowe klucze' na stronie www.mypos.eu > Online > Sklepy internetowe > Klucze.

klucz prywatny

klucz prywatny

Klucz prywatny należy skopiować platformę osCommerce.

klucz prywatny

e ) Certyfikat publiczny myPOS

Dostępne do pobrania w www.mypos.eu > Online > Sklepy internetowe > Klucze.

Certyfikat publiczny myPOS

Publiczny certyfikat myPOS należy skopiować na platformę online/w pole "Certyfikat publiczny" myPOS.

Certyfikat publiczny myPOS

f ) Indeks kluczy

Można przesłać więcej niż jeden certyfikat publiczny. W tym miejscu należy wprowadzić klucz certyfikatu skopiowany na platformie osCommerce.

Indeks kluczy

Dostępne pod adresem www.mypos.eu:

Indeks kluczy

g ) URL

Adres URL dewelopera: https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test
URL środowiska produkcyjnego: https://www.mypos.eu/vmp/checkout


4. Zapisz zmiany konfiguracji, klikając przycisk "Zapisz".

Indeks kluczy

Ważne uwagi dot. integracji technicznej::

  • URL Notify to adres, pod którym myPOS Checkout wysyła parametry skutecznej płatności. Do skutecznej transakcji wymagany jest adres zabezpieczonym protokołem SSL, czyli zaczynający się od "https://". Niezabezpieczone adresy URL będą traktowane jako nieprawidłowe, a transakcje zostaną automatycznie cofnięte przez system.
  • Na żądanie HTTP, handlowiec winien odpowiedzieć nagłówkiem HTTP 200 OK o następującej treści: "OK". Każda inna odpowiedź będzie traktowana jako błąd komunikacji, błąd wywołania, błąd serwera lub awaria systemu.

Po skonfigurowaniu myPOS Checkout twoi klienci będą mogli wybrać ją jako formę płatności i płacić za towary i usługi szybko i bezpiecznie za pomocą swojej karty debetowej/kredytowej.

Zapisz zmiany konfiguracji, klikając przycisk