Terminal myPOS - mobilny czytnik kart kredytowych
Cofnij

Instalacja OpenCart

Aby zainstalować wtyczkę myPOS Checkout , wykonaj czynności opisane poniżej:

1. Wyszukaj wtyczkę myPOS Checkout w opencart.com

1. Wyszukaj wtyczkę myPOS Checkout w opencart.com

2. Pobierz wtyczkę.

3. Prześlij pobrane pliki do instalacji OpenCart.

4. Zaloguj się na stronie OpenCart jako administrator.

4. Zaloguj się na stronie OpenCart jako administrator.

5. Z panelu OpenCart przejdź do Rozszerzenia > Płatności.

5. Z panelu OpenCart przejdź do Rozszerzenia > Płatności.

6. Wybierz myPOS Checkout jako metodę płatności i kliknij "Instaluj".

6. Wybierz myPOS Checkout jako metodę płatności i kliknij "Instaluj".


Konfiguracja

W celu skonfigurowania wartości myPOS Checkout, na stronie ustawień w panelu OpenCart przejdź do Rozszerzenia > Płatności > myPOS Checkout > Edytuj.

Konfiguracja

Zarejestruj konto myPOS

Aby skorzystać z tej opcji płatności, w pierwszej kolejności należy zarejestrować konto myPOS na stronie www.mypos.eu.

Zarejestruj konto myPOS

Zarejestruj konto myPOS

Dodanie sklepu internetowego

Po założeniu konta myPOS należy przejść do zakładki Online > Sklepy internetowe > Dodaj nowy sklep.

Należy uzupełnić wszystkie wymagane pola:

Dodanie sklepu internetowego

Konfigurowanie nowego sklepu online

Po dodaniu, nowy sklep online będzie widoczny w menu Online > Sklepy internetowe. Nowy sklep internetowy oznaczony będzie jako "Wyłączony". Należy:

1. Przeczytaj uważnie i zatwierdź ogólne zasady, warunki i taryfy tego sklepu.

2. Ustaw pary kluczy dla tej strony.

Po dodaniu, nowy sklep online będzie widoczny w menu Online > Sklepy internetowe. Nowy sklep internetowy oznaczony będzie jako "Wyłączony". Należy:

Do autoryzacji myPOS Checkout API i handlowiec generują pary kluczy publicznych/prywatnych i dokonują wymiany certyfikatu publicznego. Klucz publiczny/prywatny można wygenerować, klikając przycisk "'Generuj nowe klucze' w menu Klucze.

myPOS Checkout API wymaga od sprzedawcy przesłania certyfikatu publicznego, aby podpis cyfrowy można było zweryfikować systemowo. Handlowiec może przesłać więcej niż jeden certyfikat publiczny. Indeks klucza jest przypisany do każdego certyfikatu. Każdemu certyfikatowi publicznemu sprzedawcy towarzyszy określony certyfikat publiczny myPOS.

Każdy certyfikat publiczny myPOS można pobrać, klikając "Pobierz" w kolumnie "Certyfikat publiczny" myPOS.

3. Włącz sklep, klikając odpowiedni przycisk obok sklepu.

Należy pamiętać, że sklepy mogą wymagać weryfikacji ze strony myPOS, co może zająć maksymalnie 5 dni roboczych. Do czasu zakończenia weryfikacji sklepów, transakcje można nadal przetwarzać z pewnymi ograniczeniami.

Konfiguracja myPOS Checkout jako metody płatności

1. W pierwszej kolejności należy włączyć myPOS Checkout jako metodę płatności, wybierając pole “Włącz płatnośćmyPOS Checkout”.

W pierwszej kolejności należy włączyć myPOS Checkout jako metodę płatności, wybierając pole “Włącz płatnośćmyPOS Checkout”.

2. Tryb testowy

Środowisko testowe naśladuje środowisko produkcyjne i pozwala na wprowadzenie wszelkich żądań wprowadzanych w środowisku produkcyjnym. Testy przeprowadzać można przy użyciu dowolnego numeru karty kredytowej lub debetowej. W środowisku testowym wszystkie transakcje kartą będą przetwarzane jako udane płatności. Twoja karta nie zostanie obciążona. W trybie testowym wykorzystywane będą ustawienia dewelopera.

Tryb testowy

W przypadku, gdy włączony jest tryb testu, użyć należy następujących danych testowych:

Dane testowe


PayLink myPOS:
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Identyfikator sklepu:
10

Nr konta myPOS:
61938166610

Klucz prywatny dewelopera

Certyfikat publiczny myPOS dewelopera

3. Logowanie

4. Konfiguruj wartości w sekcji opcji dewelopera/produkcji:

a ) Kolejność sortowania

b ) Identyfikator sklepu - podawany jest przy dodaniu nowego sklepu online.

Identyfikator sklepu - podawany jest przy dodaniu nowego sklepu online.

Informacje o sklepie internetowym pod adresem www.mypos.eu:

Identyfikator sklepu - podawany jest przy dodaniu nowego sklepu online.

c ) Numer klienta

Numer klienta

Dostępne pod adresem www.mypos.eu:

Dostępne pod adresem www.mypos.eu:

d ) klucz prywatny

Klucz prywatny można wygenerować, klikając przycisk "'Generuj nowe klucze' na stronie www.mypos.eu > Online > Sklepy internetowe > Klucze.

klucz prywatny

Platforma internetowa www.mypos.eu

klucz prywatny

www.mypos.eu

e ) Certyfikat publiczny myPOS

Dostępne do pobrania w www.mypos.eu > Online > Sklepy internetowe > Klucze.

Certyfikat publiczny myPOS

Publiczny certyfikat myPOS należy skopiować na platformę online/w pole "Certyfikat publiczny" myPOS.

Certyfikat publiczny myPOS

f ) URL

URL środowiska testowego: https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test
URL środowiska produkcyjnego: https://www.mypos.eu/vmp/checkout

g ) Indeks kluczy

Platforma internetowa

Indeks kluczy

Dostępne pod adresem www.mypos.eu:

Indeks kluczy

5. Zapisz zmiany konfiguracji, klikając odpowiedni przycisk “Save”.

Ważne uwagi dot. integracji technicznej:

  • Do skutecznej transakcji wymagany jest adres zabezpieczonym protokołem SSL, czyli zaczynający się od "https://". Niezabezpieczone adresy URL będą traktowane jako nieprawidłowe, a transakcje zostaną automatycznie cofnięte przez system.
  • Na żądanie HTTP, handlowiec winien odpowiedzieć nagłówkiem HTTP 200 OK o następującej treści: "OK". Każda inna odpowiedź będzie traktowana jako błąd komunikacji, błąd wywołania, błąd serwera lub awaria systemu.

Po skonfigurowaniu myPOS Checkout twoi klienci będą mogli wybrać ją jako formę płatności i płacić za towary i usługi szybko i bezpiecznie za pomocą swojej karty debetowej/kredytowej.

Zapisz zmiany konfiguracji, klikając odpowiedni przycisk “Save”.