Terminal myPOS - mobilny czytnik kart kredytowych
Cofnij

Instalacja Magento

Aby zainstalować wtyczkę myPOS Checkout, wykonaj czynności opisane poniżej:

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego Magento.

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego Magento.

2. Z menu administracyjnego przejdź do zakładki System > Magento connect > Magento Connect Manager.

2. Z menu administracyjnego przejdź do zakładki System > Magento connect > Magento Connect Manager.

3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do Magento Connect Manager.

3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do Magento Connect Manager.

4. W menu "Zainstaluj nowe rozszerzenie":

4. W menu

a) Wyszukaj wtyczkę myPOS Checkout za pośrednictwem Magento Connect.

<strong>a)</strong> Wyszukaj wtyczkę myPOS Checkout za pośrednictwem Magento Connect.

b) Wklej klucz rozszerzenia, aby zainstalować – uzyskasz go, klikając przycisk "Pobierz klucz rozszerzenia" obok wtyczki myPOS Checkout.

<strong>b)</strong> Wklej klucz rozszerzenia, aby zainstalować – uzyskasz go, klikając przycisk

c) Kliknij "Zainstaluj" i odśwież stronę po zakończeniu instalacji.

<strong>c)</strong> Kliknij

Po udanej instalacji rozszerzenie myPOS Checkout będzie widoczne w menu Zarządzaj dostępnymi rozszerzeniami.

Po udanej instalacji rozszerzenie myPOS Checkout będzie widoczne w menu Zarządzaj dostępnymi rozszerzeniami.

5. Kliknij przycisk "Powrót do menu admin.".

5. Kliknij przycisk

6. Przejdź do zakładki System > Konfiguracja > Sprzedaż > Metody płatności.

6. Przejdź do zakładki System > Konfiguracja > Sprzedaż > Metody płatności.

6. Przejdź do zakładki System > Konfiguracja > Sprzedaż > Metody płatności.

7. Wybierz myPOS Checkout i skonfiguruj wartości na stronie ustawień.


Konfiguracja

Zarejestruj konto myPOS

Aby skorzystać z tej opcji płatności, w pierwszej kolejności należy zarejestrować konto myPOS na stronie www.mypos.eu.

Zarejestruj konto myPOS

Aby skorzystać z tej opcji płatności, w pierwszej kolejności należy zarejestrować  konto myPOS na stronie www.mypos.eu.

Dodanie sklepu internetowego

Po założeniu konta myPOS należy przejść do zakładki Online > Sklepy internetowe > Dodaj nowy sklep.
Należy wypełnić wszystkie wymagane pola:

Dodanie sklepu internetowego

Konfigurowanie nowego sklepu online

Po dodaniu, nowy sklep online będzie widoczny w menu Online > Sklepy internetowe. Nowy sklep internetowy oznaczony będzie jako "Wyłączony". Należy:

1. Przeczytaj uważnie i zatwierdź ogólne zasady, warunki i taryfy tego sklepu.

2. Ustaw pary kluczy dla tej strony.

Do autoryzacji myPOS Checkout API i handlowiec generują pary kluczy publicznych/prywatnych i dokonują wymiany certyfikatu publicznego. Klucz publiczny/prywatny można wygenerować, klikając przycisk "'Generuj nowe klucze' w menu Klucze.

Konfigurowanie nowego sklepu online

myPOS Checkout API wymaga od sprzedawcy przesłania certyfikatu publicznego, aby podpis cyfrowy można było zweryfikować systemowo. Handlowiec może przesłać więcej niż jeden certyfikat publiczny. Indeks klucza jest przypisany do każdego certyfikatu. Każdemu certyfikatowi publicznemu sprzedawcy towarzyszy określony certyfikat publiczny myPOS.
Każdy certyfikat publiczny myPOS można pobrać, klikając "Pobierz" w kolumnie "Certyfikat publiczny" myPOS.

3. Włącz sklep, klikając odpowiedni przycisk obok sklepu.

Należy pamiętać, że sklepy mogą wymagać weryfikacji ze strony myPOS, co może zająć maksymalnie 5 dni roboczych. Do czasu zakończenia weryfikacji sklepów, transakcje można nadal przetwarzać z pewnymi ograniczeniami.

Konfiguracja myPOS Checkout jako metody płatności

Aby dokonać niezbędnych ustawień, należy przejść do zakładki System > Konfiguracja > Sprzedaż > Metody płatności > myPOS Checkout.

1. W pierwszej kolejności należy włączyć myPOS Checkout jako metodę płatności, wybierając "Tak" z rozwijanej listy.

W pierwszej kolejności należy włączyć myPOS Checkout jako metodę płatności, wybierając

2. Tryb testowy

W przypadku, gdy włączony jest tryb testu, użyć należy następujących danych testowych:

Dane testowe


PayLink myPOS:
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Identyfikator sklepu:
10

Nr konta myPOS:
61938166610

Klucz prywatny dewelopera

Certyfikat publiczny myPOS dewelopera


Środowisko testowe naśladuje środowisko produkcyjne i pozwala na wprowadzenie wszelkich żądań wprowadzanych w środowisku produkcyjnym. Testy przeprowadzać można przy użyciu dowolnego numeru karty kredytowej lub debetowej. W środowisku testowym wszystkie transakcje kartą będą przetwarzane jako udane płatności. Twoja karta nie zostanie obciążona. W trybie testowym wykorzystywane będą ustawienia dewelopera.

Tryb testowy

3. Skonfiguruj wartości w sekcji Ustawienia.

a ) Identyfikator sklepu - podawany jest przy dodaniu nowego sklepu online.

Identyfikator sklepu - podawany jest przy dodaniu nowego sklepu online.

Informacje o sklepie internetowym pod adresem www.mypos.eu:

Identyfikator sklepu - podawany jest przy dodaniu nowego sklepu online.

b ) Numer klienta

Numer klienta

Dostępne pod adresem www.mypos.eu:

Dostępne pod adresem www.mypos.eu:

c ) klucz prywatny

Klucz prywatny można wygenerować, klikając przycisk "'Generuj nowe klucze' na stronie www.mypos.eu > Online > Sklepy internetowe > Klucze.

klucz prywatny

Platforma internetowa www.mypos.eu

Platforma internetowa

www.mypos.eu

d ) Certyfikat publiczny myPOS

Dostępne do pobrania w www.mypos.eu > Online > Sklepy internetowe > Klucze.

Certyfikat publiczny myPOS

Publiczny certyfikat myPOS należy skopiować w pole "Certyfikat publiczny" myPOS na platformie internetowej.

Certyfikat publiczny myPOS

e ) URL

URL środowiska testowego: https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test
URL środowiska produkcyjnego: https://www.mypos.eu/vmp/checkout

f ) Indeks kluczy

Indeks kluczy

Można przesłać więcej niż jeden certyfikat publiczny. W tym miejscu należy wprowadzić klucz certyfikatu skopiowany na platformie internetowej.

Indeks kluczy

g ) Porządek sortowania – wskazuje listę myPOS Checkout w przypadku, gdy stosujesz kilka metod płatności.

Porządek sortowania – wskazuje listę myPOS Checkout w przypadku, gdy stosujesz kilka metod płatności.

4. Zapisz zmiany konfiguracji.

Porządek sortowania – wskazuje listę myPOS Checkout w przypadku, gdy stosujesz kilka metod płatności.

Ważne uwagi dot. integracji technicznej:

  • Do skutecznej transakcji wymagany jest adres zabezpieczonym protokołem SSL, czyli zaczynający się od "https://". Niezabezpieczone adresy URL będą traktowane jako nieprawidłowe, a transakcje zostaną automatycznie cofnięte przez system.
  • Na żądanie HTTP, handlowiec winien odpowiedzieć nagłówkiem HTTP 200 OK o następującej treści: "OK". Każda inna odpowiedź będzie traktowana jako błąd komunikacji, błąd wywołania, błąd serwera lub awaria systemu.

Po skonfigurowaniu myPOS Checkout twoi klienci będą mogli wybrać ją jako formę płatności i płacić za towary i usługi szybko i bezpiecznie za pomocą swojej karty debetowej/kredytowej.

Po skonfigurowaniu myPOS Checkout twoi klienci będą mogli wybrać ją jako formę płatności i płacić za towary i usługi szybko i bezpiecznie za pomocą swojej karty debetowej/kredytowej.