Terminal myPOS - mobilny czytnik kart kredytowych
Zespół przywódców myPOS i Rada Dyrektorów

Zespół przywódców

Dowiedz się więcej o współzałożycielu myPOS, Christo Georgievie

Christo Georgiev

Współzałożyciel

Christo jest przedsiębiorcą inwestującym w usługi finansowe i technologie informacyjne. Od roku 2000 znajduje się w czołówce wydawania pionierskich kart, portfeli e-pieniędzy i innowacyjnych rozwiązań w całej Europie. W 2008 roku The Financial Times określił go mianem jednego z najwybitniejszych liderów biznesu w Bułgarii, eksperta i stratega w dziedzinie produktów finansowych.

Christo posiada tytuł magistra Politechniki w Warnie, uzyskany w tematyce oprogramowania i sprzętu komputerowego, magistra ekonomii, zarządzania bankowością i finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Warnie oraz podyplomową specjalizację w ekonomii na Uniwersytecie Delaware w USA.

Dowiedz się więcej o dyrektorze myPOS, Michaelu Destrazie

Michael Destraz

Dyrektor w myPOS World

Michael wnosi ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu bankowością prywatną, aktywami, finansami przedsiębiorstw oraz w fuzjach i przejęciach. Zajmuje się różnymi zewnętrznymi sprawami na poziomie rady dyrektorów, takimi jak cloud computing, finanse konsumenckie, doradztwo inwestycyjne i inżynieria.

Posiada tytuł Master of European and International Business Law szwajcarskiego Uniwersytetu St Gallena oraz MBA w zakresie zarządzania finansami Uniwersytetu Narodowego w San Diego w Kalifornii.

Dowiedz się więcej o dyrektorze myPOS, Irfanie Rasmally

Irfan Rasmally

Dyrektor wykonawczy w myPOS World

Irfan prowadzi rozwój biznesowy myPOS od 2014 roku i odegrał kluczową rolę w zdobyciu 24 rynków w ciągu zaledwie 4 lat. Ma ponad 15 lat doświadczenia w branży płatności, zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu portfelem klientów dla EMI, jak również pozyskiwaniu banków i dostawców usług płatniczych.

Posiada tytułu magistra informatyki Uniwersytetu Mauritius
i odpowiada za rozwój biznesu.

Dowiedz się więcej na temat Jeana Beauboisa, dyrektora ds. Strategii w myPOS World

Jean Beaubois

Dyrektor ds. strategii w myPOS World

Jean ma 20-letnie doświadczenie inwestycyjne. Pracował zarówno na giełdzie, jak i na niepublicznym rynku kapitałowym. Posiada tytuł magistra finansów a swoją karierę rozpoczął w Morgan Stanley, gdzie prowadził wielomiliardowy światowy fundusz kapitałowy. Następnie pracował w Banku Inwestycyjnym Berenberg, skupiając się na spółkach Tech,po czym dołączył do Safecharge, gdzie odpowiadał za relacje inwestorskie, fuzje i przejęcia.

Dowiedz się więcej o dyrektorze myPOS, Thomas Gunzinger

Thomas Gunzinger

Dyrektor wykonawczy w myPOS World

Dzięki wcześniejszej pracy w największych bankach szwajcarskich na stanowisku szefa ds. handlu i doradztwa Thomas posiada rozległe doświadczenie w sektorze bankowości komercyjnej.

Przez ponad 17 lat był wspólnikiem szwedzkiej spółki zajmującej się zarządzaniem aktywami. Obecnie jest członkiem zarządu myPOS Swiss AG oraz Signia Group AG wraz z podmiotami zależnymi.
Posiada dyplom Bankiera szwajcarskiego.

Dowiedz się więcej o CEO myPOS, Stephane Piloy

Stephane Piloy

Dyrektor Generalny w myPOS Europa

Kariera Stephane’a w sektorze usług finansowych trwa 25 lat. Pracował jako konsultant w Accenture, później został bankierem inwestycyjnym w Credit Suisse, a przez ostatnie 7 lat był dyrektorem zarządzającym w HSBC. W całej jego karierze finanse i płatności w punkcie sprzedaży były ciągle powracającym tematem. Uczestniczył w szeregu międzynarodowych przejęć i tworzeniu spółek z udziałem znanych dostawców rozwiązań dla punktów sprzedaży i rozwiązań płatniczych, w tym Vocalink, SIA, Nexi (CartaSi), Cofinoga, Network International, John Lewis Financial Services oraz M&S Money.

W myPOS Stephane współpracuje z różnymi elementami składowymi grupy myPOS w celu zapewnienia ambitnej strategii rozwoju.

Dowiedz się więcej na temat Dyrektora ds. zgodności i MLRO w myPOS

Brian Attwood

Dyrektor ds. zgodności i MLRO w myPOS Europe

Brian posiada ponad 25 lat doświadczenia w branży usług finansowych, w której pracował zarówno na rynkach kapitałowych, jak i pieniężnych, aby następnie dołączyć do pierwszego brytyjskiego organu regulacyjnego ds. papierów wartościowych w 1988 r. W 1994 r. dołączył do HSBC, gdzie przez kolejne 23 lata jego międzynarodowa kariera skupiała się wokół różnych stanowisk związanych ze zgodnością - w szczególności w obszarach bankowości inwestycyjnej, obrotu akcjami, badań, zarządzania konfliktami i zasadami postępowania, po czym przejął bardziej operacyjną rolę polegającą na wdrożeniu polityki zgodności w organizacji podwykonawcy skupiającej ok. 35 000 pracowników. Od niedawna zajmuje się prowadzeniem różnych inicjatyw dotyczących zgodności regulacyjnej.

Brian ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie z ekonomii i otrzymał dyplom Securities Institute.

Dowiedz się więcej o dyrektor myPOS, Minie Nikolovej

Mina Nikolova

Dyrektor wykonawczy w myPOS AD

Mina dołączyła do myPOS jako Business Development Manager w 2015 r., mając wkład w przejęcie ponad 100 000 klientów oraz wzmacniając partnerstwo z ponad 150 myPOS promotorami na terenie Europiy. Ukończyła studia z Marketinggu na Varna University of Economics. Jej doświadczenie zawodowe to 9 lat w zarządzaniu oceny ryzyka oraz operacje kartami. Odpowiedzialna za wzrost przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej na temat Maxima Kochneva, dyrektora finansoswego myPOS AD

Maxim Kochnev

Dyrektor finansowy myPOS AD

Maxim dołączył do zespołu myPOS w 2018 roku, najpierw jako Dyrektor Finansowy, a następnie przejął zarządzanie finansami firmy. Doświadczenie zawodowe Maxima obejmuje pracę w jednej z czterech największych firm audytorskich, a przez ostatnie 5 lat kierował zespołem finansowym w szybko rozwijającej się firmie usługowej. Dzięki zarządzaniu międzynarodową grupą firm z outsourcingiem w Bułgarii przez ostatnie 5 lat, Maxim wnosi znaczące doświadczenie w zarządzaniu BPO.

Oprócz certyfikatu CFA, Maxim posiada także tytuł licencjata i magistra z finansów przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Warnie.