Terminal myPOS - mobilny czytnik kart kredytowych

Najczęściej zadawane pytania

  Rozwiązywanie problemów

 • Błędy w transakcjach dokonywanych przy pomocy urządzeń myPOS
  Błędy i komunikaty Przyczyny błędu i dalsze instrukcje
  Błąd: XX 'Przejęta karta' * Nie podejmuj próby przetworzenia płatności tą kartą
  * Powiedz klientowi, żeby skontaktował się w wystawcą karty; jej status wskazuje, że może być zgłoszona jako skradziona
  * Poproś klienta o inną kartę
  Błąd: XX 'Zagubiona karta' * Nie podejmuj próby przetworzenia płatności tą kartą
  * Powiedz klientowi, żeby skontaktował się w wystawcą karty; jej status wskazuje, że może być zgłoszona jako zagubiona
  Błąd: XX 'Skradziona karta' * Nie podejmuj próby przetworzenia płatności tą kartą
  * Powiedz klientowi, żeby skontaktował się w wystawcą karty; jej status wskazuje, że może być zgłoszona jako skradziona
  * Zaleca się nie realizowanie płatności
  Błąd: XX 'Brak wystarczających środków' * Nie podejmuj próby przetworzenia płatności tą kartą
  * Powiedz klientowi, żeby skontaktował się w wystawcą karty; jej status wskazuje, że może być zgłoszona jako skradziona
  *Zaleca się nie realizowanie płatności
  Błąd: XX 'Nieważna karta' Sprawdź podaną na karcie datę ważności. Data przyszła:
  * Ponów transakcję. Data przeszła:
  * Zasugeruj klientowi skontaktowanie się z wydawcą karty celem wydania nowej
  * Poproś klienta o inną kartę
  Błąd: XX 'Nieprawidłowy PIN' * Poproś klienta o potwierdzenie, że podany PIN jest prawidłowy
  * Jeżeli tak, może to oznaczać problem po stronie wystawcy karty
  * Ponów transakcję
  Błąd: XX 'Transakcja niedozwolona przez emitenta karty' * Poinformuj klienta, że transakcja, którą próbuje przeprowadzić, nie jest dozwolona tą kartą
  * Poproś klienta o inną kartę
  Błąd: XX 'Transakcja niedozwolona na terminalu' * Terminal POS został zablokowany dla transakcji, którą chcesz przeprowadzić
  * Zaloguj się na konto myPOS i sprawdź ustawienia (w zakładce Urządzenia wybierz dane urządzenie, kliknij w jego ustawienia)
  * Urządzenia myPOS pozwalają na wprowadzenie ograniczeń do: 1. refundacji; 2. anulowania transakcji, oraz 3. doładowań
  Błąd: XX 'Zastrzeżona karta' Komunikat błędu wysłany przez bank posiadacza karty
  * Powiedz klientowi, żeby skontaktował się z wydawcą karty
  Błąd: XX 'Naruszenie bezpieczeństwa' Komunikat błędu wysłany przez bank posiadacza karty
  * Powiedz klientowi, żeby skontaktował się z wydawcą karty
  Błąd: XX 'Przekroczono liczbę prób wprowadzenia PIN-u' Trzy razy pod rząd wprowadzono niewłaściwy PIN.
  * Nie podejmuj kolejnej próby przetworzenia płatności tą kartą
  * Poproś klienta o inną kartę
  Błąd: XX 'Transakcja została odrzucona' Jest kilka możliwych przyczyn: Karta została wyciągnięta za szybko z terminala POS i proces zatwierdzenia został przerwany; Terminal POS nie mógł zaszyfrować wiadomości, aby przetworzyć transakcję; Typ karty nie został rozpoznany; Niewłaściwy format PIN-u; Niewłaściwa data transakcji; Brak informacji o sprzedawcy lub terminalu; Klient nacisnął niewłaściwy przycisk na terminalu i anulował przypadkowo transakcję; Waluta karty nie odpowiada walucie terminalu
  * Powtórz transakcję
  * Poproś klienta o inną kartę
  Błąd: XX 'Nieprawidłowy kod autoryzacji wstępnej' Wprowadzony kod autoryzacji wstępnej jest nieprawidłowy
  Błędy w transakcjach dokonywanych kartą myPOS
  Błędy i komunikaty Przyczyny błędu i dalsze instrukcje
  Błąd: XX 'Przekroczono limit' Przekroczono limit wartości transakcji daną kartą.
  Jeżeli jest to karta myPOS, to posiada ona:
  1. Limit dla pojedynczej transakcji - maksymalna kwota jednej transakcji;
  2. Limity dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne - maksymalne wielkości transakcji w dniu, tygodniu, miesiącu lub roku
  * Skontaktuj się z działem obsługi klienta myPOS i zapytaj, czy można zmienić limit dla karty
  Jeżeli nie jest to karta myPOS, klient powinien skontaktować się z jej emitentem.
  Błąd: XX 'Przekroczono dozwoloną liczbę transakcji' Liczba transakcji dla karty została przekroczona.
  Jeżeli jest to karta myPOS, to posiada ona:
  Limity dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne - maksymalna liczba transakcji dozwolona w dniu, tygodniu, miesiącu lub roku
  * Skontaktuj się s działem obsługi klienta myPOS i zapytaj, czy można zmienić limit dla karty
  Jeżeli nie jest to karta myPOS, klient powinien skontaktować się z jej emitentem
  Błąd: XX 'Przekroczono limit dla konta' Transakcja została odrzucona przez myPOS, osiągnięto limit
  * Sprawdź limit dla konta i/lub skontaktuj się z działem obsługi klienta myPOS
  Błędy w urządzeniach myPOS
  Błędy i komunikaty Przyczyny błędu i dalsze instrukcje
  Błąd: XX ‘Nie można dotrzeć do hosta autoryzacji’ * należy upewnić się, że router nie ma żadnych ograniczeń ruchu sieciowego ani filtrów - router nie wymaga specjalnej konfiguracji protokołu TCP/IP na urządzeniach sieciowych (myPOS korzysta z ustawień domyślnych);
  * Sprawdź, czy sygnał sieciowy jest wystarczająco silny. Siła sygnału sieciowego jest wskazywana ikonką sygnału Wi-Fi znajdującą się w górnej części ekranu urządzenia.
  Aby połączyć się za pomocą routera Wi-Fi, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „Jak podłączyć urządzenie za pośrednictwem Wi-Fi” ze Skróconej instrukcji obsługi zawartej w pakiecie.
  Komunikat błędu: „W gnieździe 1 nie znaleziono karty: na urządzeniu myPOS Combo, ale karta jest do niego włożona Należy sprawdzić, czy karta SIM jest włożona do odpowiedniego gniazd. Urządzenie myPOS posiada dwa gniazda na karty SIM. Upewnij się, że używasz gniazda 1 karty SIM (znajdującego się z tyłu). Pierwsze dostępne gniazdo SIM (gniazdo SIM 2) pozostaje puste.
  Komunikat błędu „Rejestracja w sieci nie powiodła się” Oznacza to, że urządzenie myPOS nie może znaleźć domyślnych ustawień sieci komórkowej. Kliknij zielony przycisk (O) Ustawienia, aby wprowadzić je ręcznie. Będzie należało podać APN (Access Point Name, czyli nazwę punktu dostępu sieci), nazwę użytkownika i hasło. Twój dostawca usług mobilnych poda te informacje.
  Komunikat błędu „Aktywacja urządzenia nie powiodła się” po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego Należy sprawdzić, czy kod aktywacyjny został wprowadzony poprawnie, a następnie spróbować ponownie. Należy pamiętać, że kod aktywacyjny jest ważny przez 24 godziny. Jeśli kod wygasł, należy wygenerować nowy.
  Jeśli nadal pojawiają się problemy z aktywacją, należy skontaktować się e-mailowo z naszym centrum kontaktowym, korzystając z zarejestrowanego u nas adresu e-mail. Odpowiemy w ciągu 48 godzin.
  Urządzenie myPOS zostało pomyślnie aktywowane, jednak procedura aktualizacji nie powiodła się. Sprawdź swoje połączenie internetowe i spróbuj ponownie. Ewentualnie można zmienić typ połączenia i spróbować ponownie przeprowadzić proces aktualizacji. Procedura aktualizacja po pomyślnie przeprowadzonej aktywacji jest obowiązkowa, więc nowe urządzenie myPOS prześle komunikat z prośbą o zakończenie procedury.
  Pomyślnie przetworzona transakcja ma status „Nierozliczona” na moim koncie lub w menu Urządzenia Jeśli transakcja została zatwierdzona, a na urządzeniu wyświetlany jest komunikat o jej przeprowadzeniu, status ten jest widoczny, ponieważ komunikat potwierdzenia z terminala nie został jeszcze odebrany z systemu. Może być to spowodowane przerwaniem procesu lub połączenia. Następnym razem podczas wykonywania transakcji urządzenie myPOS najpierw zakończy poprzednią transakcję, a dopiero potem zacznie przetwarzać nową.

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Wyślij nam swoją opinię