Terminal myPOS - mobilny czytnik kart kredytowych

FAQ

 • Płatności przez MO/TO Virtual Terminal oraz rezerwa krocząca

  Płatności przez МО/ТО Virtual Terminal

  MO/TO to skrót od Mail Order/Telephone Order (Sprzedaż wysyłkowa / telefoniczna). Płatności te mają charakter „bez fizycznego użycia karty”, czyli klient kontaktuje się ze sprzedawcą telefonicznie bądź e-mailowo, składa zamówienie i płaci podając dane swojej karty.

  Sprzedawca może przyjmować transakcje MO/TO przez Internet, za pośrednictwem usługi МО/ТО Virtual Terminal lub urządzenia POS. Wszystkie urządzenia myPOS przyjmują płatności MO/TO, ale usługa ta nie jest domyślnie włączona. Skontaktuj się z działem pomocy klienta, aby ją uruchomić. Po otrzymaniu zgody, oprogramowanie terminalu myPOS zostanie zaktualizowane, aby aktywować przyjmowanie płatności MOTO.

  Chcąc przetwarzać płatności MO/TO przez terminal POS, należy wybrać odpowiednią opcję w menu urządzenia myPOS i postępować zgodnie z instrukcjami.

  Przetwarzanie płatności MO/TO online na koncie myPOS przez МО/ТО Virtual Terminal także wymaga aktywowania usługi. Sprzedawca wypełnia internetowy formularz zgłoszeniowy, a jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, nastąpi aktywowanie usługi МО/ТО Virtual Terminal.

  Należy pamiętać, że po aktywowaniu transakcji MO/TO, do każdej z nich zastosowana zostanie rezerwa krocząca.

  Rezerwa krocząca

  Co to jest?
  Rezerwa krocząca to środek bezpieczeństwa stosowany przez myPOS przy wszystkich transakcjach MO/TO, ponieważ są one uważane za ryzykowne, czyli takie, których dokonuje się bez fizycznej obecności karty płatniczej. Z tego powodu istnieje większe prawdopodobieństwo fałszerstwa, a także mogą być zakwestionowane przez właściciela karty i prowadzić do naliczania opłat zwrotnych.

  Na czym polega?
  10% kwoty każdej transakcji MO / TO zostaje zarezerwowane jako środek ostrożności (minimalna kwota to 1 euro). Kwota ta jest przechowywana przez 180 dni. Czas ten wystarcza na wyjaśnienie wszelkich potencjalnych obciążeń zwrotnych, cofnięcia transakcji i / lub zgłoszenia oszustwa.

  Gdyby doszło do takiego zdarzenia, kwota z rezerwy kroczącej użyta zostanie na pokrycie należnych płatności. Wielkość rezerwy kroczącej wzrasta wraz z każdą transakcją MO/TO.

  W przypadku braku roszczeń, kwoty są zwracane sprzedawcy w kolejności ich pobrania. Oznacza to, że kwota blokowana przez 180 dni zostanie zwolniona jutro, a kwota blokowana przez 179 dni - pojutrze.

  Jeśli sprzedawca ma konta prowadzone w różnych walutach, dla każdej z nich tworzone jest oddzielne konto na rezerwę kroczącą, gdzie przetrzymywane są środki.

  Takie konta na rezerwy kroczące przeglądać można z poziomu konta myPOS, w zakładce Konta, w części Rezerwy. Znajduje się tam oddzielna część na Przyszłe zwolnienia, w której sprzedawca może zobaczyć, jakie kwoty zostaną uwolnione w pierwszej kolejności. Wszystkie środki zgromadzone na tych kontach będą zwalniane w określonych terminach. W nagłych wypadkach lub uzasadnionych, wyjątkowych okolicznościach, dział obsługi klienta myPOS może zrobić wyjątek i odblokować środki wcześniej. Należy pamiętać, że uzależnione to jest od okoliczności przekazanych w prośbie.

  Przenoszenie środków między kontami rezerwowymi możliwe jest zarówno w tej samej walucie, jak i innej. Przelewy między kontami rezerw w różnych walutach obsługiwane są za pośrednictwem kont podstawowych, z którymi są powiązane. Na przykład: jeśli sprzedawca ma dwa konta, z czego jedno prowadzone jest w EUR, a drugie w USD, a chciałby przelać 10 euro z konta rezerwy w tej walucie na konto rezerwy prowadzone w dolarach. Wówczas kwota zostanie przeniesiona z konta rezerwy w euro na podstawowe konto w euro, następnie przewalutowana na USD zgodnie z kursem obowiązującym w chwili transakcji, a następnie zasili podstawowe konto w USD i trafi na konto rezerwy w USD.

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Wyślij nam swoją opinię