Terminal myPOS - mobilny czytnik kart kredytowych

FAQ

 • Nawigacja na koncie myPOS

  Konto myPOS pozwala sprzedawcom korzystać z wszystkich dostępnych dla nich usług. Usługi te zorganizowane są w różnych zakładkach: Konta, Urządzenia, Karty, Przelewy, Online, Usługi dla sprzedawcy and Profil.

  Zakładka Konta otwierana jest domyślnie w chwili zalogowania się. Można na niej zobaczyć panele konta oraz ostatnią aktywność na koncie. Jeśli sprzedawca ma więcej niż jedno konto, zobaczy na tej zakładce informacje o wszystkich kontach. Panel i ostatnia aktywność pokazywane są w głównej walucie konta.

  1. Zobacz aktywność na koncie i salda za ostatnie dziesięć lub trzydzieści dni
  2. Wygeneruj raport aktywności w postaci pliku Excel (zestawienie proste bądź szczegółowe) lub PDF
  3. Wybierz, ile wyników ma być pokazywanych na stronie
  4. Odbierz raport aktywności za dany miesiąc, poprzedni miesiąc, ostatnie trzy miesiące, ostatnie sześć miesięcy albo za bieżący rok
  5. Zobacz szczegóły transakcji

  Dla każdego subkonta dostępne są te same opcje. Sprzedawca może sprawdzić także IBAN (1) i numer konta (2) każdego subkonta.

  Oto opcje dodatkowe dla wszystkich kont:

  • Finansowanie - sprzedawca może przeglądać dane każdego konta w celach finansowania
  • Kursy wymiany walut - zestawienie aktualizowane jest codziennie
  • Wyciągi - oddzielnie dla każdego konta
  • Rezerwy - informacje na temat rezerwy kroczącej na transakcje MO/TO
  • Ustawienia - tu sprzedawca może:
   1. zmienić główną walutę konta
   2. edytować indywidualne nazwy kont
   3. pobrać certyfikat IBAN lub informacje o koncie w formacie PDF
   4. zamknąć konto
   5. przeglądać karty, urządzenia czy usługi powiązane z kontem
   6. Zmiana ustawień konta
    • Sprawdź, czy jest to domyślne konto do przelewów wewnętrznych
   7. Wskazuje, czy konto jest domyślnym do rozliczania środków w walucie konta
   8. Dodaj nowe konto

  W zakładce Urządzenia sprzedawca może zobaczyć wszystkie urządzenia powiązane z kontem oraz dokonane na nich transakcje.

  1. Liczba urządzeń powiązanych z kontem i waluty, w których przyjmowane są transakcje
  2. Zobacz aktywność urządzeń przez ostatnich dziesięć lub trzydzieści dni
  3. Eksportuj przegląd aktywności do pliku Excel bądź PDF
  4. Określ, ile wyników ma być pokazywanych na jednej stronie
  5. Odbierz raport aktywności za dany miesiąc, poprzedni miesiąc, ostatnie trzy miesiące, ostatnie sześć miesięcy albo za bieżący rok
  6. Zobacz szczegóły transakcji

  Dla każdego subkonta dostępne są te same opcje.

  Sprzedawca może także zobaczyć wszystkie zainicjowane wstępne autoryzacje i sprawdzić transakcje według każdego punktu sprzedaży powiązanego z kontem.

  Do innych opcji dostępnych sprzedawcy należą:

  • Raporty - dla określonych przedziałów czasu i w określonej walucie; można je wygenerować w formacie Excel lub PDF
  • Ustawienia - pokazują dane każdego punktu sprzedaży i umożliwiają dostęp do ustawień każdego terminala POS. Klikając w Ustawienia przy każdym urządzeniu można:
   1. Zobaczyć taryfę dla danego urządzenia
   2. Wyłączyć albo zresetować urządzenie - opcja zresetowania dotyczy sytuacji, gdy sprzedawca chce powiązać urządzenie z innym punktem sprzedaży albo do innego konta, albo też gdy istnieje potrzeba zmiany waluty urządzenia. Oto czynności, które nastąpią:
    • Kliknięcie w przycisk spowoduje wygenerowanie kodu do zresetowania
    • Kod ten należy wprowadzić w urządzeniu; opcja resetowania znajduje się w menu Ustawienia każdego urządzenia
    • Urządzenie zostanie zresetowane
   3. Zmień nazwę terminala - będzie ona widoczna w szczegółach każdej transakcji. Jeśli pole pozostanie nie wypełnione, samoczynnie wprowadzony zostanie w nim numer seryjny urządzenia.
   4. Zmień deskryptor rozliczeniowy urządzenia - nazwa ta pojawi się na wyciągu karty klienta
   5. Zezwalaj na refundacje, unieważniaj transakcje i - jeśli jest taka potrzeba - ustal hasło do ich unieważniania. Jeżeli takie hasło zostanie utworzone, należy podawać je za każdym razem, gdy taka czynność ma być przeprowadzona przy pomocy urządzenia
   6. Zezwalaj na doładowania i - jeśli jest taka potrzeba - ustal hasło do doładowań. Jeżeli takie hasło zostanie utworzone, należy podawać je za każdym razem, gdy taka transakcja ma się odbyć
   7. Spersonalizuj nagłówek wydruku potwierdzenia dla danego urządzenia, z możliwością dodania logotypu firmy
   8. Spersonalizuj stopkę wydruku potwierdzenia dla danego urządzenia
  • Aktywuj urządzenie - wyjaśnienie krok po kroku, jak przeprowadzić proces aktywacji nowego urządzenia
  • Zamów nowe urządzenie

  W zakładce Karty widoczne są wszystkie karty powiązane z kontem wraz z bieżącą aktywnością.

  1. Liczba kart powiązanych z kontem i waluta przetwarzanych płatności
  2. Zobacz aktywność urządzeń przez ostatnich dziesięć lub trzydzieści dni
  3. Eksportuj przegląd aktywności do pliku Excel bądź PDF
  4. Wybierz, jak aktywność ma być pokazywana
  5. Odbierz raport aktywności za dany miesiąc, poprzedni miesiąc, ostatnie trzy miesiące, ostatnie sześć miesięcy albo za bieżący rok
  6. Zobacz szczegóły transakcji

  Te same opcje są dostępne dla każdej karty powiązanej z kontem.

  Oto opcje dodatkowe:

  • Ustawienia - dostęp do ustawień każdej karty. Klikając pod kartą w Ustawienia sprzedawca może zmienić następujące ustawienia:
   1. Ustawienia zabezpieczeń - określ, jakie transakcje dozwolone są dla każdej karty
   2. Powiadomienia - wybierz, dla których transakcji generować powiadomienia
   3. Limity transakcji - określ limity wypłat gotówki, płatności w POS czy płatności online
   4. Zablokowanie karty
  • Aktywacja karty
   Proces ten przebiega bardzo szybko - sprzedawca wprowadza numer karty i kod potwierdzający otrzymany smsem. To wszystko.
  • Zamówienie nowej karty
   Sprzedawca może zamówić dodatkowe firmowe karty debetowe VISA, wybrać walutę dla każdej karty oraz ustalić, do którego konta chce daną kartę przyporządkować. Dostawa kurierem lub pocztą.

  Z poziomu zakładki Przelewy sprzedawca może robić:

  • Przelewy wewnętrzne - przelewy do innych użytkowników myPOS albo klientów - płatności można dokonywać wprowadzając numer telefonu odbiorcy, jego adres e-mail albo numer klienta bądź konta
  • Przelewy bankowe - na konto w banku
  • Przelewy salda- sprzedawca może przesyłać pieniądze pomiędzy swoimi kontami w tej samej bądź innej walucie
  • Przelewy zbiorcze - bankowe przelewy wewnętrzne lub wychodzące
   1. Wybierz konto, z którego przelew ma zostać zainicjowany
   2. Prześlij plik zawierający instrukcje dotyczące przelewu
   3. Szablon pliku można pobrać tutaj
    • Przeczytaj uważnie instrukcje
   4. Kliknij przycisk Dalej, a gdy pojawi się nowe okno, przed zrealizowaniem przelewu zbiorczego sprawdź starannie wszystkie szczegóły
  • Zlecenie stałe - polecenie przesyłania określonej kwoty w regularnych odstępach czasu, wewnętrznie (do użytkowników myPOS) lub zewnętrznie (na dowolne konto bankowe na całym świecie)

  Usługi online myPOS dostępne są w zakładce Online. Sprzedawca może tu wysyłać żądania zapłaty, przejrzeć i stworzyć nowe przyciski i łącza do płatności, dodać sklepy internetowe, zintegrować koszyki, a także znaleźć wsparcie w integracji.

  Do wysłania żądania zapłaty należy:

  1. Podać nazwę klienta używając wyłącznie liter alfabetu łacińskiego
  2. Podać kwotę i wybrać walutę - żądanie zapłaty można wysłać w EUR, USD, GBP, BGN, CHF, RON, HRK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, DKK, ISK
  3. Przedstawić powód - tekst ten zostanie załączony w żądaniu zapłaty, a klient może go wykorzystać jako referencyjny
  4. Dodać tekst rezerwacji - nie będzie widoczny w żądaniu zapłaty i służy wyłącznie do użytku wewnętrznego
  5. Wprowadzić datę ważności - domyślnie ustawiona jest na trzydzieści dni, ale żądanie może być ważne w okresie od jednego do stu dwudziestu dni
  6. Wybrać język - żądania zapłaty można przesyłać w językach: angielskim, włoskim, francuskim, rumuńskim, niemieckim, hiszpańskim, chorwackim, szwedzkim, portugalskim, niderlandzkim, bułgarskim, greckim i islandzkim
  7. Podać adres e-mail lub numer telefonu komórkowego odbiorcy - żądania zapłaty mogą być wysyłane na obydwa. Przejrzyj żądanie zapłaty i zobacz, w jakiej formie będzie widzieć je klient.
  8. Określ „Działalność prowadzona pod nazwą” - nazwa pokazywana w żądaniu zapłaty jako jej nadawca
  9. Zaznacz to pole, jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o zapłaceniu żądania - pamiętaj jednak, że jeśli zostanie ono wysłane w postaci smsa, będzie się z tym wiązać opłata. Będzie ona naliczana także do wszystkich nieudanych prób zapłaty. Kliknięcie przycisku potwierdzenia spowoduje otwarcie nowego okna, w którym sprzedawca zobaczy przegląd żądania zapłaty i łącze do płatności, które można skopiować do schowka.
  10. Przesyła raport aktywności za dany miesiąc, poprzedni miesiąc, ostatnie trzy miesiące, ostatnie sześć miesięcy albo za bieżący rok
  11. Daje możliwość wyodrębnienia danych w Excelu lub pliku PDF
  12. Umożliwia użytkownikowi określenie, ile wyników ma być pokazywanych na jednej stronie
  13. Kliknięcie w status żądania zapłaty pozwala sprzedawcy wysłać przypomnienie lub anulować żądanie.

  Status żądania zapłaty:

  • Zapłacone
  • Bieżące - żądanie nie odebrane i nie opłacone
  • Odebrane - odbiorca zobaczył żądanie, ale go nie opłacił
  • Płatność niezrealizowana - próbowano dokonać płatności, ale nieskutecznie
  • Anulowane
  • Przeterminowane

  Gdy żądanie zapłaty zostanie wysłane, klient otrzymuje wiadomość e-mail lub sms z krótkim opisem żądania oraz łączem do zrealizowania płatności. Gdy tylko klient sprawdzi żądanie zapłaty, jego status zmienia się na „Odebrane”.

  Po kliknięciu w łącze klient może podać dane swojej karty i dokonać płatności.

  Koszyki

  myPOS umożliwia zintegrowanie w sklepie internetowym wygodnej bramki do płatności. Bramka jest kompatybilna z następującymi koszykami: Magento, Opencart, Woocommerce, Oscommerce, Zencart, X-cart oraz Prestashop.

  Zakładka Usługi dla sprzedawcy umożliwia dostęp do wirtualnego terminalu, kart podarunkowych i usługi doładowania.

  Domyślnie terminal wirtualny jest wyłączony. Przed jego aktywowaniem w zakładce znajdują się dodatkowe informacje na temat terminalu, a także szczegółowe informacje, jak uruchomić i korzystać z niego. Gdy wirtualny terminal zostanie aktywowany, staje się znakomitym rozwiązaniem dla firm przyjmujących płatności bez fizycznego używania karty.

  Wirtualny terminal po aktywowaniu daje następujące możliwości:

  1. Nowe transakcje - przetwarzanie nowych wirtualnych transakcji (opcja domyślna)
  2. Dane właściciela karty - wprowadź dane karty, która ma być obciążona (pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką)
  3. Szczegóły płatności - wprowadź dane transakcji: kwotę, numer referencyjny i deskryptor rozliczeniowy (pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką)
  4. Wysyłanie potwierdzenia - podaj adres e-mail klienta lub numer telefonu komórkowego, aby mógł otrzymać potwierdzenie
  5. Przetworzone płatności - możliwość zobaczenia wszystkich płatności zrealizowanych przez wirtualny terminal
  6. Ustawienia - umożliwiają dostęp do dwóch zakładek: Zarządzanie deskryptorami rozliczeniowymi i operacjami
   • Zarządzanie deskryptorami rozliczeniowymi - pokazuje ustawienia wirtualnego terminalu z opcją aktywowania lub dezaktywowania waluty i zmiany danego konta walutowego
   • Zarządzanie operacjami - pozwala sprzedawcy przyznanie lub odwołanie dostępu do wirtualnego terminalu

  Brandowane karty upominkowe to karty do wykorzystania w danym sklepie, a sprzedawca może je nabyć przez swoje konto myPOS. Sprzedawca może takie karty spersonalizować wybierając projekt, a następnie dodając własny tekst i nazwę firmy. Karty na określoną kwotę można łatwo przesyłać przez urządzenia myPOS, a wykorzystać je można wyłącznie u sprzedawcy.

  Karty sprzedawane są w pakietach po 100, 200 lub 500 sztuk, z darmowym pojemnikiem i specjalną kopertą, wydawaną za niewielką dopłatą.

  Chcąc zainicjować proces zakupu kart podarunkowych, należy kliknąć w przycisk „Zamów swoje karty upominkowe”. Wybierz preferowany projekt z piętnastu propozycji i kliknij w znajdujący się na dole strony przycisk „Dalej”

  Znajdujące się na kolejnej stronie opcje pozwalają personalizować przednią stronę karty podarunkowej:

  1. Wprowadź nazwę swojej firmy i wybierz wielkość czcionki, klikając w przyciski
  2. Dodaj własną wiadomość powitalną, a klikając w przyciski nadasz jej odpowiednią wielkość czcionki
  3. Wybierz styl czcionki z czterech dostępnych
  4. Wybierz kolor czcionki z ośmiu dostępnych
  5. Wpisz nazwę swojej firmy i informacje, które mają znaleźć się na tylnej stronie karty

  Kiedy karta zostanie spersonalizowana, wystarczy zamieścić dane kontaktowe i wysyłkowe, a następnie kliknąć w „Prześlij i kontynuuj”. Karty zostaną dostarczone w ciągu 3 do 5 dni roboczych.
  Usługa doładowania pozwala sprzedawcom oferować klientom doładowanie ich telefonu lub wysłanie przez telefon kwoty do wykorzystania znajomym bądź rodzinie na całym świecie.

  Zakładka Profil podzielona jest na trzy części.

  Profil biznesowy pozwala na:

  • Przeglądanie i wprowadzanie zmian w następujących danych:
   • Numer telefonu firmy
   • Adres e-mail firmy
   • Prowadzi biznes jako
   • Adres wysyłkowy
   • E-mail do logowania, hasło i numer telefonu
   Aby zmienić inne dane, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
  • Zobacz przesłane dokumenty i w razie potrzeby dodaj kolejne
  • Zarządzaj użytkownikami przydzielonymi do konta- dzięki tej opcji sprzedawca może dać dostęp do konta kolejnym użytkownikom i zmieniać uprawnienia im przyznane
   1. Rozwijana lista umożliwiająca sprzedawcy zobaczenie użytkowników w różnych kategoriach: aktywnych, usuniętych, zablokowanych i wszystkich
   2. Zablokuj użytkownika lub usuń go
    • Blokada dostępu do konta sprawia, że sprzedawca może tymczasowo uniemożliwić danemu użytkownikowi dostępu do konta. Do chwili odblokowania dostępu użytkownik będzie widoczny w kategorii zablokowanych. Na późniejszym etapie sprzedawca może podjąć decyzję o cofnięciu decyzji albo o całkowitym usunięciu użytkownika
    • Usunięcie dostępu do konta ma skutek trwały i nie może być cofnięte
   3. Opcja wyboru użytkownika pozwala sprzedawcy zobaczyć szczegółowe informacje o dostępie i prawach przyznanych użytkownikowi w systemie, a także umożliwia wprowadzenie w nich zmian
   4. Przyznaj dostęp - kliknięcie w ten przycisk powoduje utworzenie nowego profilu użytkownika. Sprzedawca zostanie poproszony o podanie jego adresu e-mail, a następnie:
    • Podanie danych osobowych nowego użytkownika
    • Wprowadzenie danych do logowania
    • Określenie zakresu dostępu i uprawnień nowego użytkownika
    W celu sfinalizowania procesu na numer sprzedawcy wysłany zostanie kod weryfikacyjny.
    Jeżeli użytkownik już istnieje, sprzedawca nie musi wprowadzać powyższych informacji, ponieważ w chwili podania adresu e-mailowego użytkownika jego profil zostanie powiązany.
  • Dział „Moje zamówienia” pokazuje wszystkie usługi myPOS zamówione przez sprzedawcę i ich status, łącznie z opcją przeglądania szczegółowych informacji.

  Druga część w zakładce Profil to miejsce poświęcone danym użytkownika, gdzie można uzyskać dostęp do:

  • Informacji o użytkowniku - tu można wprowadzić zmiany w informacjach potrzebnych do logowania (adres e-mail, hasło i zarejestrowany numer telefonu)
  • Uwierzytelnianie - sprzedawca może określić, czy ma się ono odbywać przez sms, czy system GateKeeper
  • Prawa do dostępu - można sprawdzić, do których kont myPOS dany użytkownik ma dostęp

  W ostatniej części zakładki Profil, poświęconej na powiadomienia, zobaczyć można wszystkie powiadomienia otrzymane z systemu myPOS.

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Wyślij nam swoją opinię