Vodeći tim i Upravni odbor myPOS-a

Vodeći tim

Doznaj više o osnivaču myPOS-a Christu Georgievu

Christo Georgiev

Suosnivač

Christo je poduzetnik i ulagač u financijske usluge i informacijsku tehnologiju. Od 2000. godine, na čelu je pionirskih rješenja na području izdavanja kartica, e-novčanika i inovativnih naplatnih rješenja diljem Europe. U 2008., Financial Times ga je imenovao jednim od najutjecajnih poslovnih ljudi u Bugarskoj, stručnjakom i strategom u području financijskih proizvoda.

Christo ima magisterij iz softverskog i hardverskog inženjerstva s Tehničkog sveučilišta u Varni, magisterij iz ekonomije, bankovnog menadžmenta i financija s Ekonomskog sveučilišta u Varni te završen postdiplomski studij ekonomije na Sveučilištu u Delawareu, u SAD-u.

Doznaj više o direktoru myPOS-a Robertu Jenkinsu

Robert Jenkins

Direktor u myPOS World

Robert je svoju kartijeru započeo kao investicijski bankar u londonskom Cityju, a ubrzo je postao suosnivač i glavni direktor društva CloudSigma, IaaS cloud operatera.

Posljednjih 15 godina bio je poduzetnik, osnivajući i razvijajući nove kompanije - od faze osnivanja do prepoznatljivosti branda na tržištu. Robert ima diplomu iz ekonomije sa Sveučilišta Cambridge.

Doznaj više o direktoru myPOS-a Michaelu Destrazu

Michael Destraz

Direktor u myPOS World

Donosi sa sobom 30-godišnje iskustvo višeg rukovoditelja u sektoru privatnog bankarstva, upravljanja imovinom, korporativnih financija te spajanja i preuzimanja kompanija. Michael je uključen u razne vanjske dužnosti na razini upravnog odbora, uključujući računalstvo u oblaku, potrošačko financiranje, institucijska ulaganja, savjetništvo i inženjerstvo.

Nositelj je magisterija iz europskog i međunarodnog poslovnog prava (EM) sa Sveučilišta u St. Gallenu, u Švicarskoj, i magisterija iz poslovnog upravljanja (MBA) sa Državnog sveučilišta u San Diegu, u Kaliforniji.

Doznaj više o direktoru poslovanja myPOS-a Andrew Byrneu

Andrew Byrne

Glavni direktor

Nakon više od 10 godina provedenih u financijskoj industriji, Andrew je svoja znanja o rješenjima za online naplatu, kreditiranju i fintehu stekao na vodećim pozicijama u financijskim institucijama u Irskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ima iskustvo u poslovnoj analizi, projektiranju i implementaciji informacijskih sustava na području upravljanja, IT rizika, poslovnih prijevara i poslovnog usklađivanja u sektoru kartičnog platnog prometa. Andrew je diplomant Poslovnog studija i kvantitativnih istraživačkih tehnika na Tehnološkom institutu u Dublinu te je financijski savjetnik ovlašten od Bankarskog instituta u Irskoj. Odgovoran je za poslovanje, tehnologiju i informacijsku sigurnost.

Saznajte više o myPOS voditelju odjela za kontrolu usklađenosti poslovanja i službeniku za prijavljivanje slučajeva pranja novca, Vincentu McCarthyju

Vincent McCarthy

Voditelj odjela za kontrolu usklađenosti poslovanja i službenik za prijavljivanje slučajeva pranja novca

Vincent ima preko 20 godina iskustva u reviziji, financijama i upravljanju projektima, zajedno s preko 10 godina iskustva u području kontrole usklađenosti poslovanja i upravljanja rizikom. Tijekom godina prikupio je znanja o najboljim poslovnim praksama, regulatornim i revizijskim normama te iskustvo rada s Agencijom za nadzor financijskih ustanova (FCA) i Tijela nadležnog za propise o bonitetnom nadzoru (PRA), plaćanje, britanske propise o sprječavanju pranja novca iz 2017. (MLR’s 2017), direktive EU-a, preporuke Porezne i carinske uprave Ujedinjenog Kraljevstva i europske regulatorne zahtjeve koji se primjenjuju na financijske usluge.

Vincent je nositelj međunarodne diplome iz upravljanja, rizika i kontrole usklađenosti poslovanja i radio je kao voditelj odjela za usklađenost u većim tvrtkama u sektoru.

Saznajte više o myPOS voditelju pravne službe i voditelju odjela za zakonsku usklađenost Grupe, Adrianu Butterworthu

Adrian Butterworth

Voditelj pravne službe i voditelj odjela za zakonsku usklađenost Grupe

Adrian ima preko dvadeset godina iskustva na polju financijskih zakona i kontrole usklađenosti poslovanja koje je stekao radeći za regulatorna tijela Ujedinjenog Kraljevstva te u brojnim internim komercijalnim ulogama u investicijskom bankarstvu, upravljanju imovinom kao i poslovnom i privatnom bankarstvu.

Adrian je diplomirao pravo i politiku, a dozvolu za rad izdala mu je odvjetnička komora Middle Temple u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Doznaj više o glavnom službeniku za poslovnu sukladnost myPOS-a Joshui Vittoiu

Joshua Vittori

Direktor Poslovnog Razvoja

Joshua je zadnjih 6 godina proveo u vodećim financijskim institucijama i stekao široko iskustvo u sektorima investicijskog bankarstva, privatnog bankarstva i rizika grupe te je surađivao s agencijama za nadzor financijskog poslovanja na primjeni preporuka i ispunjenju regulatornih obveza.

Diplomirao je poslovnu ekonomiju na Sveučilištu u Westminsteru te je nositelj ICA diplome iz prevencije financijskog kriminaliteta.

Doznaj više o direktoru myPOS-a Irfanu Rasmallyju

Irfan Rasmally

Direktor u myPOS AD

Irfan vodi odjel za poslovni razvoj myPOS-a od 2014. godine i imao je ključnu ulogu u njegovom širenju na 24 tržišta, u samo 4 godine. Donosi sa sobom preko 15 godina iskustva u sektoru platnog prometa, upravljanju rizicima, upravljanju portfeljima klijenata za EMI-je, trgovačke banke i pružatelje platnih usluga.

Nositelj je magisterija iz računalnih financija sa Sveučilišta u Mauricijusu. Odgovoran je za poslovni razvoj.