myPOS terminal - mobilni čitač kreditne kartice

Najčešće postavljana pitanja

 • Otvaranje myPOS računa

  Gumb za Registraciju vidljiv je na svakoj strani internetskih stranica myPOS-a. Kliknite na gumb i slijedite upute. Od vas će se tražiti sljedeće informacije:

  • Pravni oblik - prema lokalnom trgovačkom pravu
  • Podaci za prijavu - podaci koje će trgovac koristiti za prijavu na myPOS račun
  • Podaci o poslovnom subjektu - opće informacije o gospodarskoj grani, djelatnosti i sjedištu kao i matični broj subjekta i porezni identifikacijski broj.
  • Podaci o direktoru - prema potrebi
  • Podaci o osobi koja otvara račun - ako se razlikuju od podataka o direktoru
  • Vlasnička struktura - prema potrebi. myPOS-u su potrebni podaci o svim vlasnicima udjela koji drže više od 25% društva.
  • Dodatni podaci - općenite informacije o lokaciji poslovnog subjekta i njegovoj sezonskoj prirodi, izvoru prihoda (propisano zakonom), očekivanom godišnjem prometu i prosječnom iznosu transakcija.

  Nakon što se označi potvrdni okvir na dnu stranice za registraciju, kreira se 4-znamenkasti kôd koji se SMS porukom šalje na navedeni broj mobilnog telefona. Kôd treba unijeti u za to određeni okvir. U pravilu, kôd bi trebao stići u roku jedne minute od potvrde okvira. Ne primite li kôd u tom vremenu, kliknite na gumb „Primite poziv“.

  Poseban okvir za kôd (po izboru) treba popuniti ako se prijava vrši zajedno s myPOS službenim distributerom ili ako je myPOS uređaj kupljen od myPOS službenog distributera.

  Nakon što je račun kreiran, generira se e-poruka i šalje na navedenu adresu e-pošte. E-poruka sadrži informacije o postupku provjere identiteta.

  Je li vam ovaj članak bio od pomoći?

  Hvala vam na javljanju!

  Hvala vam na javljanju!

  Javite nam što mislite