myPOS terminal - mobilni čitač kreditne kartice

Najčešće postavljana pitanja

 • Navigacija myPOS računa

  myPOS račun trgovcima omogućuje pristup svim uslugama koje su im dostupne. Usluge su organizirane u različite kartice: Računi, Uređaji, Kartice, Prijenosi, Online, Trgovačke usluge i Profil.

  Kartica Računi učitava se automatski po prijavi na račun. Ovdje trgovac može vidjeti nadzorne ploče računa kao i sve nedavne aktivnosti na računima. U slučaju da trgovac ima više od jednog računa, ovdje će se vidjeti informacije za sve račune. Nadzorne ploče i pregled nedavnih aktivnosti konsolidirat će informacije u primarnoj valuti računa.

  1. Pregled stanja na računu u Proteklih 10 dana ili Proteklih 30 dana
  2. Izvješće o aktivnostima u Excel datoteci (jednostavno ili detaljno) ili u PDF datoteci
  3. Odabir broja rezultata po stranici pregleda
  4. Učitava izvještajne aktivnosti za Tekući mjesec, Prethodni mjesec, Zadnja 3 mjeseca, Zadnjih 6 mjeseci ili za Tekuću godinu
  5. Pregled pojedinosti transakcije

  Iste opcije dostupne su za svaki podračun. Uz to, trgovac može vidjeti IBAN (1) i Broj računa (2) za pojedini podračun.

  Dodatne opcije dostupne za sve račune su:

  • Financiranje - trgovac može vidjeti pojedinosti svakog računa u svrhu financiranja
  • Tečajne stope - dnevni pregled tečajnih stopa
  • Izvješća - mjesečna izvješća za svaki pojedini račun
  • Računi rezerviranih sredstava - informacije o Obnavljajućim rezervacijama zadržanima za MO/TO transakcije
  • Postavke - trgovac ovdje može:
   1. Promijeniti primarnu valutu računa
   2. Urediti nazive pojedinih računa
   3. Preuzeti IBAN certifikat ili podatke o računu u PDF datoteci
   4. Zatvoriti račun
   5. Pregledavati kartice/uređaje/usluge povezane s računom
   6. Izmijeniti postavke računa
    • Odrediti je li riječ o zadanom računu za interne prijenose
   7. Naznačiti je li riječ o zadanom računu za polaganje sredstava u valuti računa
   8. Dodati novi račun

  Kartica Uređaji trgovcu omogućuje pregled svih uređaja povezanih s računom kao i svih njihovih transakcija.

  1. Broj uređaja povezanih s računom i valute u kojima se prihvaćaju transakcije
  2. Pregled aktivnosti uređaja u Proteklih 10 dana ili Proteklih 30 dana
  3. Izvoz pregleda aktivnosti u Excel ili PDF datoteci
  4. Odabir broja rezultata po stranici pregleda
  5. Učitavanje izvještajnih aktivnosti za Tekući mjesec, Prethodni mjesec, Zadnja 3 mjeseca, Zadnjih 6 mjeseci ili za Tekuću godinu
  6. Pregled pojedinosti transakcije

  Iste opcije dostupne su za svaki uređaj.

  Uz to, trgovac može pregledati sve započete predautorizacije i transakcije za svaku poslovnicu povezanu s računom.

  Druge opcije dostupne trgovcu su:

  • Izvješća - izvješća za određena razdoblja i određenu valutu, koja se mogu izvesti u Excel i PDF datoteci
  • Postavke - prikazuju pojedinosti svake poslovnice i daju pristup postavkama svakog POS terminala. Klikom na Postavke pod slikom uređaja, trgovac može:
   1. Vidjeti tarifu za određeni uređaj
   2. Isključiti ili Vratiti izvorne postavke uređaja - opcija za vraćanje izvornih postavki uređaja primjenjuje se u slučaju da trgovac želi pridružiti uređaj drugoj poslovnici ili drugom računu ili u slučaju zamjene valute uređaja. Primjenjuju se koraci u nastavku:
    • Klikom na gumb generirat će se kôd za vraćanje izvornih postavki
    • Kôd je potrebno unijeti u uređaj; opcija za vraćanje izvornih postavki dostupna je na svakom uređaju pod izbornikom Postavke
    • Uređaj će se vratiti na izvorne postavke
   3. Izmijeniti naziv terminala - taj će naziv biti vidljiv u pojedinostima transakcije. Ostane li prazan, okvir će se automatski popuniti serijskim brojem uređaja.
   4. Izmijeniti Opis računa - taj će se naziv pojaviti na izvatku kartice kupca
   5. Dozvoliti povrat, poništenje transakcije i, po želji, dodati zaporku za poništenje transakcija - ako je kreirana zaporka, mora se unijeti svaki put pri poništenju transakcije na uređaju
   6. Dozvoliti Top-up nadoplatu i, po želji, dodati zaporku za nadoplatu - zaporka se koristi za autorizaciju Top-up transakcija i mora se unijeti pri svakoj takvoj transakciji
   7. Podesiti zaglavlja potvrde na uređaju - može se dodati logo poduzeća
   8. Podesiti podnožja potvrde na uređaju
  • Aktivirajte svoj uređaj - upute u koracima za aktivaciju novog uređaja
  • Narudžba novog uređaja

  Izbornik Kartice prikazuje sve kartice povezane s računom i njihove nedavne aktivnosti.

  1. Broj kartica povezanih s računom i valuta obrađenih plaćanja
  2. Pregled aktivnosti na uređaju u Proteklih 10 dana ili Proteklih 30 dana
  3. Izvoz pregleda aktivnosti u Excel ili PDF datoteci
  4. Odabir načina pregleda aktivnosti
  5. Učitavanje izvještajnih aktivnosti za Tekući mjesec, Prethodni mjesec, Zadnja 3 mjeseca, Zadnjih 6 mjeseci ili za Tekuću godinu
  6. Pregled pojedinosti transakcije

  Iste opcije dostupne su za svaku karticu povezanu s uređajem.

  Dodatne opcije su:

  • Postavke - daju pristup postavkama svake kartice. Klikom na Postavke pod karticom, trgovac može prilagoditi sljedeće postavke:
   1. Sigurnosne postavke - odlučite koje transakcije su dozvoljene za svaku pojedinu karticu
   2. Obavijesti - odaberite za koje transakcije želite primiti obavijest
   3. Ograničenja transakcije - odredite ograničenja za podizanje gotovine, plaćanja POS-om i plaćanja putem interneta
   4. Blokada kartice
  • Aktivacija kartice
   Postupak je kratak - trgovac unosi broj kartice i kôd za potvrdu primljen SMS porukom i - to je sve.
  • Narudžba nove kartice
   Trgovac može naručiti dodatne poslovne debitne VISA kartice, odabrati valutu za svaku karticu i odlučiti kojem računu ih želi pridružiti. Dostava je moguća kurirskom službom i poštom.

  Na kartici Prijenosi trgovac može obavljati:

  • Interne prijenose - prijenose drugim myPOS korisnicima - takva plaćanja mogu se izvesti unosom telefonskog broja primatelja, njegove e-adrese, broja klijenta ili računa
  • Bankovne prijenose - prijenosi sredstava na bankovni račun
  • Prijenose salda - trgovac može prenositi sredstva između vlastitih računa u istoj ili drugoj valuti
  • Zbirne prijenose - interni ili vanjski bankovni prijenosi sredstava
   1. Odaberite račun s kojeg želite započeti prijenos
   2. Učitajte datoteku s uputama za prijenos
   3. Predložak datoteke može se preuzeti ovdje
    • Pažljivo pročitajte upute
   4. Kliknite na Nastavak i kada se novi prozor učita, pažljivo provjerite podatke prije dovršetka zbirnog prijenosa
  • Trajni nalog - uputa za plaćanje određenog iznosa u pravilnim intervalima interno (myPOS korisnicima) ili eksterno (na bilo koji bankovni račun bilo gdje u svijetu)

  myPOS online usluge dostupne su pod karticom Online. Ovdje trgovac može slati Zahtjeve za plaćanje, pregledavati i kreirati nove PayButton gumbe i PayLink poveznice za plaćanje, dodavati Online trgovine, ugrađivati Košarice za kupnju i pronaći Integracijsku podršku.

  Za slanje Zahtjeva za plaćanje, trgovac treba:

  1. Unijeti ime klijenta koristeći isključivo latinicu
  2. Unijeti iznos zahtjeva za plaćanje i odabrati valutu - zahtjev za plaćanje može se poslati u EUR, USD, GBP, BGN, CHF, RON, HRK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, DKK, ISK
  3. Navesti razlog za plaćanje - ovaj tekst uključit će se u zahtjev za plaćanje; može se upotrijebiti kao referenca za kupca
  4. Dodati tekst rezervacije - nije vidljiv u zahtjevu za plaćanje; služi samo za internu referencu
  5. Unijeti datum isteka - zadano je 30 dana, no zahtjev za plaćanje može vrijediti od 1 do 120 dana
  6. Odabrati jezik - zahtjevi za plaćanje mogu se slati na engleskom, talijanskom, francuskom, rumunjskom, njemačkom, španjolskom, hrvatskom, švedskom, portugalskom, nizozemskom, bugarskom, grčkom i islandskom jeziku
  7. Unijeti e-adresu primatelja ili njegov broj mobilnog telefona - zahtjevi za plaćanje mogu se poslati na oba. Ovdje provjerite zahtjev za plaćanje i pregledajte ga onako kako bi ga vidio kupac.
  8. Naznačite „Posluje kao“ - naziv pošiljatelja prikazan na zahtjevu za plaćanje
  9. Označite ovaj potvrdni okvir kako biste primili obavijest o plaćenom zahtjevu - imajte na umu da ako želite slanje obavijesti SMS-om, na nju se primjenjuje naknada. Takva će se naknada također primijeniti na obavijesti o neuspješnim pokušajima plaćanja. Klikom na potvrdu otvorit će se novi prozor s pregledom zahtjeva za plaćanje i omogućiti trgovcu da poveznicu za plaćanje pohrani u međuspremnik.
  10. Učitava izvještajne aktivnosti za Tekući mjesec, Prethodni mjesec, Zadnja 3 mjeseca, Zadnjih 6 mjeseci ili za Tekuću godinu
  11. Daje opciju za izvoz podataka u Excel ili PDF datoteci
  12. Omogućuje odabir broja rezultata po stranici pregleda
  13. Klik na status zahtjeva za plaćanje trgovcu omogućuje slanje podsjetnika i poništenje zahtjeva za plaćanje.

  Status zahtjeva za plaćanje:

  • Plaćeno
  • U tijeku - zahtjev nije pregledan i nije plaćen
  • Pregledan - zahtjev je pregledan, no nije plaćen
  • Neuspjelo plaćanje - neuspio pokušaj plaćanja
  • Otkazano
  • Isteklo

  Nakon slanja zahtjeva za plaćanje, kupac će primiti e-poruku ili SMS s kratkim objašnjenjem zahtjeva za plaćanje i poveznicom za dovršenje plaćanja. Čim kupac pregleda zahtjev za plaćanje, status će mu se promijeniti u „Pregledan“.

  Klik na poveznicu kupcu omogućuje unos podataka s kartice i dovršetak plaćanja.

  Košarice za kupnju

  myPOS nudi mogućnost ugradnje praktičnog pristupnika za plaćanje u internetsku trgovinu. Pristupnik je kompatibilan s košaricama za kupnju navedenima u nastavku: Magento, Opencart, Woocommerce, Oscommerce, Zencart, X-cart, Prestashop.

  Kartica Trgovačke usluge omogućuje pristup Virtualnom terminalu, GiftCard karticama i usluzi Top-up nadoplate.

  Virtualni terminal nije automatski uključen. Prije njegova uključivanja, kartica Virtualni terminal pruža dodatne informacije o Virtualnom terminalu kao i detaljnije upute o aktivaciji usluge i početku njezine uporabe. Nakon uključivanja, Virtualni terminal je idealno rješenje za poslovne subjekte koji posluju transakcijama bez kartica.

  Uključen, Virtualni terminal nudi sljedeće opcije:

  1. Nova transakcija - obrada nove virtualne transakcije (zadana opcija)
  2. Podaci o vlasniku kartice - unos podataka o kartici kojom se plaća (obavezna polja označena su zvjezdicom)
  3. Pojedinosti plaćanja - unos podataka o transakciji - iznos, referenca i opis računa (obavezna polja označena su zvjezdicom)
  4. Slanje potvrde - unos kupčeve e-pošte ili broja mobilnog telefona za slanje potvrde
  5. Obrađena plaćanja - pruža pregled svih plaćanja obrađenih putem Virtualnog terminala
  6. Postavke - pruža pristup dvjema karticama: Upravljanje opisima računa i Upravljanje operaterima
   • Upravljanje opisima računa - prikazuje postavke Virtualnog terminala s opcijom za aktivaciju/deaktivaciju valute i promjenu zadanog računa valute
   • Upravljanje operaterima - omogućuje trgovcu dodjelu/ukidanje korisničkog pristupa Virtualnom terminalu

  Private Label GiftCard kartice su darovne kartice s pohranjenom vrijednošću koje trgovac može kupiti putem myPOS računa. Trgovac može prilagoditi kartice odabirom dizajna, dodavanjem posebne poruke i imena poduzeća. Kartice se jednostavno pune željenim iznosom putem myPOS uređaja i mogu se koristiti jedino na lokaciji trgovca.

  Kartice se mogu kupiti u pakiranjima od 100, 200 ili 500 komada, a stižu s besplatnim držačem ili posebnom GiftCard omotnicom dostupnom uz malu nadoplatu.

  Kliknite na gumb „Naručite svoje GiftCard kartice“ kako biste započeli kupnju. Odaberite željeni dizajn od 15 dostupnih i kliknite na „Nastavak“ na dnu stranice

  Sljedeća stranica nudi dodatne mogućnosti personalizacije prednje strane GiftCard kartice:

  1. Upišite naziv svog poslovnog subjekta i odaberite veličinu fonta klikom na gumbe
  2. Dodajte osobnu poruku i odaberite veličinu fonta klikom na gumbe
  3. Odaberite vrstu fonta od 4 dostupna
  4. Odaberite boju fonta od 8 dostupnih
  5. Upišite naziv poslovnog subjekta i podatke koje želite prikazati na poleđini kartice

  Nakon personalizacije GIftCard kartica, unesite podatke za kontakt i za dostavu i kliknite na „Pošalji i nastavi“. GiftCard kartice dostavit će se u roku od 3 do 5 radnih dana.
  Uz uslugu Top-up trgovci kupcima mogu ponuditi opciju nadoplate iznosa na svom telefonu ili na telefonima svojih prijatelja i članova obitelji diljem svijeta.

  Kartica Profil podijeljena je u tri odjeljka.

  Poslovni profil omogućuje trgovcima:

  • Pregled i izmjenu pojedinosti u nastavku:
   • Telefonski broj poslovnog subjekta
   • E-pošta poslovnog subjekta
   • Posluje kao
   • Adresa za dostavu
   • E-pošta, zaporka i telefonski broj za prijavu
   Za izmjenu drugih pojedinosti, obratite se Službi za korisnike.
  • Pregled učitanih dokumenata i prema potrebi dodavanje novih
  • Upravljanje korisnicima povezanima s računom - omogućuje trgovcu povezivanje dodatnih korisnika s računom i upravljanje pravima tih korisnika
   1. Padajući izbornik koji omogućuje trgovcu pregled korisnika u različitim kategorijama: Aktivni, Izbrisani, Blokirani ili Svi korisnici
   2. Blokiranje i Oduzimanje korisničkog pristupa
    • Blokiranje pristupa korisnika računu opcija je koju trgovac može upotrijebiti ako je korisniku pristup privremeno ukinut. Korisnik će biti prikazan u kategoriji Blokiranih korisnika sve dok ne bude deblokiran. U kasnijoj fazi trgovac može odlučiti vratiti pristup korisniku ili ga izbrisati
    • Oduzimanje pristupa računu trajno je i ne može se poništiti
   3. Odabirom korisnika trgovac dobiva pregled pojedinosti o korisnikovom pristupu/pravima u sustavu; odabir mu također omogućuje izmjene
   4. Dodijeli pristup - klikom na ovaj gumb može se kreirati novi korisnik; od trgovca će se tražiti da unese e-poštu novog korisnika, a zatim da:
    • Unese osobne informacije o novom korisniku
    • Unese podatke za prijavu
    • Odredi pristup/prava novog korisnika
    Trgovcu će biti poslan kôd za potvrdu kako bi dovršio postupak.
    Ako korisnik već postoji, trgovac ne mora unositi gore navedene podatke jer je korisnikov profil povezan pri unosu e-adrese korisnika.
  • Odjeljak Moje narudžbe omogućuje pregled svih myPOS usluga koje je trgovac naručio, njihov status kao i opciju za pregled daljnjih pojedinosti.

  Drugi odjeljak kartice Profil pod nazivom Profil korisnika omogućuje pristup:

  • Podacima o korisniku - ovdje se mogu izmijeniti podaci za prijavu (e-adresa, zaporka i prijavljeni telefonski broj)
  • Potvrdi autentičnosti - trgovac može odabrati između SMS-a i potvrde autentičnosti putem aplikacije GateKeeper
  • Pravima pristupa - svaki korisnik može vidjeti myPOS račune kojima ima pristup

  Zadnji odjeljak kartice Profil - Obavijesti, prikazuje obavijesti koje je trgovac primio od myPOS sustava.

  Je li vam ovaj članak bio od pomoći?

  Hvala vam na javljanju!

  Hvala vam na javljanju!

  Javite nam što mislite