myPOS-johtotiimi ja johtokunta

Johtotiimi

Lue lisää myPOS:n kanssaperustaja Christo Georgievistä

Christo Georgiev

Kanssaperustaja

Christo on yrittäjä ja sijoittaja finanssialalla ja informaatioteknologiassa. Vuodesta 2000 lähtien hän on ollut kortinmyönnön, e-lompakoiden ja innovatiivisisten maksuratkaisuiden edelläkävijöiden joukon johdossa Euroopassa. Vuonna 2008 Financial Times nimesi hänet yhdeksi lupaavimmaksi yritysjohtajaksi Bulgariassa ja asiantuntijaksi ja strategiksi finanssialan tuotteissa.

Christolla on maisterintutkinto ohjelmisto- ja laitteistosuunnittelusta Varnan teknillisestä ylipistosta, maisterintutkinto ekonomiasta, pankkihallinnosta ja finanssialalta Varnan kauppakorkeakoulusta sekä jatko-opintojen erikoistuminen ekonomiasta Delawaren yliopistosta, Yhdysvalloista.

Lue lisää myPOS:n johtajasta Robert Jenkinsistä

Robert Jenkins

Johtaja myPOS World:ssä

Robert aloitti sijoituspankkiirina Lontoossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä kauaakaan, kun hänestä tuli CloudSigman, julkisen IaaS-pilvipalvelutoimijan kanssaperustaja ja toimitusjohtaja.

Hän on sittemmin ollut viimeiset viisitoista vuotta yrittäjä ja perustanut ja kasvattanut yrityksiä - perustamisesta markkinoiden akseptointiin ja brändin tunnettuuden lisäämiseen. Robertilla on tutkinto ekonomiasta Cambridgen yliopistosta.

Lue lisää myPOS:n johtajasta Michael Destrazista

Michael Destraz

Johtaja myPOS World:ssä

Tuo mukanaan yli 30 vuoden ylemmän johdon kokemuksen yksityispankkitoiminnasta, omaisuudenhoidosta, yritystaloudesta, yritysfuusioista ja hankinnoista. Michael on osallisena monissa ulkoisissa luottamustehtävissä johtokunnissa, mukaan lukien pilvipalvelussa, kuluttajafinanssialalla, instituutioiden investointineuvojana ja tekniikan alalla.

Hänellä on korkeampi maisterintutkinto Euroopan ja kansainvälisessä yrityslaissa St Gallenin yliopistosta, Sveitsistä, ja liiketoimintajohtamisen maisterintutkinto finanssihallinnosta National Universitystä, Californian San Diegosta.

Lue lisää myPOS:n operatiivisesta johtajasta Andrew Byrnestä

Andrew Byrne

Toimitusjohtaja

Andrew on ollut mukana finanssialalla yli 10 vuotta, ja hänellä on asiantuntemusta verkkomaksuratkaisuista, lainoista ja finanssiteknologiasta hallintotehtävistään finanssialan instituutioissa Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Hän on toiminut myös yritysanalyytikkona, useiden hallintotietojärjestelmien suunnittelussa ja julkaisussa, IT-riskinhallinnassa ja petos- ja määräystenmukaisuustehtävissä korttimaksusektorilla. Andrewilla on liiketalouden ja kvantitatiivisten tekniikoiden tutkinto Dublinin Institute of Technologystä, ja hän on myös pätevöitynyt talousneuvojaksi Irlannin Institute of Bankersista. Vastuussa liiketoimista, teknologiasta ja tietoturvallisuudesta.

Lue lisää myPOS:n sisäisen valvonnan ja rahanpesun raportoinnin johtajasta Vincent McCarthysta

Vincent McCarthy

Sisäisen valvonnan ja rahanpesun raportoinnin johtaja

Vincentillä on yli 20 vuoden kokemus tilintarkastuksesta, taloudesta ja projektinhallinnasta, sekä yli 10 vuoden kokemus sisäisestä valvonnasta ja riskinhallinnasta. Vuosien saatossa hänelle on kertynyt tietämystä parhaista toimintatavoista, regulatiivisista ja tilintarkastuksen standardeista, mukaan lukien FCA & PRA -käsikirjasta, maksuista, vuoden 2017 rahanpesusäädännöistä, EU-direktiiveistä ja HMRC:stä.Hän on myös täysin perehtynyt Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan rahoituspalveluihin sovellettaviin regulatiivisiin vaatimuksiin.

Vincent on saanut kansainvälisen todistuksen johtamisesta, riskinhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta, ja hän on ollut sisäisen valvonnan johtaja monien alan suurten tekijöiden joukossa.

Lue lisää myPOS:n lakiosaston johtajasta ja sisäisen valvonnan ryhmänjohtajasta Adrian Butterworthista

Adrian Butterworth

Lakiosaston johtaja ja sisäisen valvonnan ryhmänjohtaja

Adrianilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus talouspalveluiden laki- ja sisäisen valvonnan asioista. Hän on työskennellyt Yhdistyneen kuningaskunnan säätelijänä ja toiminut monessa roolissa sijoituspankkitoiminnassa, omaisuuserien hallinnassa sekä yritys- ja yksityisellä pankkisektorilla.

Adrianilla on tutkinto laista ja politiikasta, ja hän pääsi Yhdistyneen kuningaskunnan Middle Templen asianajajaliittoon.

Lue lisää myPOS:n Chief Compliance Officer Joshua Vittoista

Joshua Vittori

Liiketoiminnan kehitysjohtaja

Joshua on viettänyt viimeiset kuusi vuotta johtavissa finanssialan instituutioissa keräten kattavaa kokemusta sijoitustoiminnasta, yksityispankkitoiminnasta ja ryhmäriskinhallinnasta ja on työskennellyt finanssialan viranomaisten kanssa suositusten ja säännösten laatimiseksi.

Hänellä on tutkinto liiketaloudesta Westminsterin yliopistosta ja ICA-diplomi talousrikosten ehkäisystä.

Lue lisää myPOS:n johtajasta Irfan Rasmallysta

Irfan Rasmally

Johtaja myPOS AD:ssa

Irfan on ollut myPOSin liiketoiminnan kehityksen johtaja vuodesta 2014, ja hänellä on ollut tärkeä rooli 24 maan markkinoille pääsemisessä vain neljän vuoden aikana. Hänellä on 15 vuotta kokemusta maksualalta, riskinhallinnasta, asiakasportfolioiden hallinnasta Euroopan rahalaitoksissa, pankkien ja PSP:iden hankinnoista.

Hänellä on maisterintutkinto tietojenkäsittelyfinanssista Mauritiuksen yliopistosta. Vastuussa liiketoiminnan kehittämisestä.