Τερματικό myPOS - φορητός αναγνώστης πιστωτικών καρτών
Πίσω

Εγκατάσταση X-Cart

In order to install myPOS Checkout plugin, please download the module v.5.2 from here or v.5.3 from here, and follow the described steps below.

1. Sign in to your X-Cart administration area

1. Sign in to your X-Cart administration area

2. Upload add-on

Go to “Modules” section and press “Upload add-on” button

Go to “Modules” section and press “Upload add-on” button

a ) Upload add-on pop-up will appear where you should choose file in the .tar format and install it by clicking “Install add-on” button.

Upload add-on pop-up will appear where you should choose file in the .tar format and install it by clicking “Install add-on” button.

b ) Installing process

Installing process

3. When the module is installed you will see it in “Recently installed modules”

3. When the module is installed you will see it in “Recently installed modules”


Ρύθμιση παραμέτρων X-Cart

There are 3 options to choose between when a new module is installed:

 • Enable/Disable
 • Configure the Settings
 • Uninstall

1. In order to configure the module please press “Configuration” button.

In order to configure the module please press “Configuration” button.

From here you can manage the following:

 • Make the module active/inactive
 • Learn more about our product
 • Sign up
 • Remove the module
 • Review if the chosen method is in Test mode or in Live mode
 • Configure myPOS Checkout Settings

2. Sorting and Description

Here you can provide titles and descriptions for your payment methods and set the order in which they should appear on the storefront.

- Title — name of the custom payment method as should be displayed to customers; your custom payment name shown for customer;

- Description — short description of the payment method that should appear right below its title.

Sorting and Description

How to configure your module

1. Εγγραφή για λογαριασμό myPOS

First, you need to sign up for a myPOS account at mypos.com.

Sign up for a myPOS account

2. Add an online store

Once you have myPOS Account you need to go to the Online > Online stores > Add new store.

Πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία:

In order to configure the module please press “Configuration” button.

Set up the new online store

Once added, the new online store will be visible at the Online > Online stores menu. The new online store will be with status “Disabled”. You need to:

 1. Διαβάστε προσεκτικά και αποδεχθείτε τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τις Τιμές για αυτό το κατάστημα.
 2. Ορίστε ένα ζεύγος κλειδιών για αυτόν τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Please follow this Οδηγοί.
 3. Ενεργοποιήστε το κατάστημα, κάνοντας κλικ στο κατάλληλο πλήκτρο δίπλα στο κατάστημα.

Please have in mind that your stores need to be verified by Satabank which will take up to 5 business days. Until your online stores are verified, you can still process transactions but with certain limits.

3. If Test mode is chosen –fill out the fields as follow:

Δεδομένα δοκιμής


myPOS PayLink:
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Αναγνωριστικό αποθήκευσης:
000000000000010

Αριθμός λογαριασμού myPOS:
61938166610

Ιδιωτικό κλειδί προγραμματιστή

Δημόσιο πιστοποιητικό myPOS προγραμματιστή

If Test mode is chosen –fill out the fields as follow:

4. If Live mode is chosen - leave the Test mode settings blank. All the data for Live mode settings should be taken from www.mypos.eu (account part)

5. Configure values in Developer/Production options section:

a ) Store ID - it is given when you add a new online store.

Store ID - it is given when you add a new online store.

Information for online store at www.mypos.eu:

Information for online store at www.mypos.eu:

b ) Client number (Wallet number)

Client number (Wallet number)

Διαθέσιμο στο www.mypos.eu:

Διαθέσιμο στο www.mypos.eu:

c ) Ιδιωτικό Κλειδί

Ιδιωτικό Κλειδί

Private Key could be generated by clicking on the "Generate new keys" button at www.mypos.eu > Online > Online Stores > Keys menu.

Πλατφόρμα eCommerce www.mypos.eu
Πλατφόρμα eCommerce www.mypos.eu
d ) Δημόσιο πιστοποιητικό myPOS

Είναι διαθέσιμο για λήψη στο www.mypos.eu > μενού Υπηρεσίες εμπόρου > myPOS Online > Online καταστήματα > μενού Κλειδιά.

Είναι διαθέσιμο για λήψη στο www.mypos.eu > μενού Υπηρεσίες εμπόρου > myPOS Online > Online καταστήματα > μενού Κλειδιά.

Είναι διαθέσιμο για λήψη στο www.mypos.eu > μενού Υπηρεσίες εμπόρου > myPOS Online > Online καταστήματα > μενού Κλειδιά.

Πρέπει να αντιγράψετε αυτό το δημόσιο πιστοποιητικό myPOS στην πλατφόρμα eCommerce/πεδίο Δημόσιο Πιστοποιητικό myPOS.

Πρέπει να αντιγράψετε αυτό το δημόσιο πιστοποιητικό myPOS στην πλατφόρμα eCommerce/πεδίο Δημόσιο Πιστοποιητικό myPOS.

e ) URL

Δοκιμαστικό URL: https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test
URL παραγωγής: https://www.mypos.eu/vmp/checkout


f ) Ευρετήριο κλειδιών

You can find the key index into the “Key index” column shown below.

You can find the key index into the “Key index” column shown below.

Διαθέσιμο στο www.mypos.eu:

Διαθέσιμο στο www.mypos.eu:

If there is no added key pair, please add a new certificate (follow the steps).

If there is no added key pair, please add a new certificate (follow the steps).

 • Generate new key pair for your online store.
 • Save them to a text file or similar.
 • Copy your private key to the Online platform » myPOS Checkout payment method settings.
 • Upload your public certificate above.
 • Copy the relevant myPOS public certificate to the Online platform » myPOS Checkout payment method settings.

Copy the relevant myPOS public certificate to the Online platform » myPOS Checkout payment method settings.

6. Save myPOS Checkout settings by clicking on the “Save changes” button.

Checkout

Into the checkout page, the customer will see myPOS Checkout as a payment method as shown below.

Checkout