Τερματικό myPOS - φορητός αναγνώστης πιστωτικών καρτών
Πίσω

PrestaShop Installation

Για να εγκαταστήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα myPOS Checkout κατεβάστε την ενότητα:
- Για την έκδοση 1.4 από εδώ
- Για την έκδοση 1.5 ή την έκδοση 1.6 από εδώ
- Για την έκδοση 1.7 ή νεότερη από εδώ
Κατόπιν, ακολουθήστε τα βήματα πιο κάτω.

1. Sign in to your online’s shop Admin Panel.

1. Sign in to your online’s shop Admin Panel.

2. Upload the .zip module file into “Modules and services” ->”Add new modules”->”Upload this module”.

2. Upload the .zip module file into “Modules and services” ->”Add new modules”->”Upload this module”.

a ) When you click “Upload this module” button, a window will pop-up asking if you want to proceed with the installation.

b ) After the module, has been uploaded you will see it in your modules’ list and the next step is to install it.

After the module, has been uploaded you will see it in your modules’ list and the next step is to install it.

c ) In order to install the module, press the “Install” button. New window will pop-up where you should press “Proceed with the installation”.

In order to install the module, press the “Install” button. New window will pop-up where you should press “Proceed with the installation”.


Configure myPOS Checkout plugin.

1. Εγγραφή για λογαριασμό myPOS

First, you need to sign up for a myPOS account at mypos.com.

Sign up for a myPOS account

2. Add an online store

Once you have myPOS Account you need to go to the Online > Online stores > Add new store.

Πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία:

In order to configure the module please press “Configuration” button.

Set up the new online store

Once added, the new online store will be visible at the Online > Online stores menu. The new online store will be with status “Disabled”. You need to:

  1. Διαβάστε προσεκτικά και αποδεχθείτε τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τις Τιμές για αυτό το κατάστημα.
  2. Ορίστε ένα ζεύγος κλειδιών για αυτόν τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Please follow this Οδηγοί.
  3. Ενεργοποιήστε το κατάστημα, κάνοντας κλικ στο κατάλληλο πλήκτρο δίπλα στο κατάστημα.

Please have in mind that your stores need to be verified by Satabank which will take up to 5 business days. Until your online stores are verified, you can still process transactions but with certain limits.

You will be able to chooses whether to use myPOS developer or production environment.

3. If Test mode – No, leave the Developer settings blank. All the data for Production settings should be taken from www.mypos.eu (account part)

If Test mode – No, leave the Developer settings blank. All the data for Production settings should be taken from www.mypos.eu (account part)

4. If Test mode – Yes, fill out the Developer settings as follows:

Δεδομένα δοκιμής


myPOS PayLink:
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Αναγνωριστικό αποθήκευσης:
000000000000010

Αριθμός λογαριασμού myPOS:
61938166610

Ιδιωτικό κλειδί προγραμματιστή

Δημόσιο πιστοποιητικό myPOS προγραμματιστή

5. Configure values in Developer/Production options section:

a ) Store ID - it is given when you add a new online store.

Store ID - it is given when you add a new online store.

Information for online store at www.mypos.eu:

Information for online store at www.mypos.eu:

b ) Client number (Wallet number)

Client number (Wallet number)

Διαθέσιμο στο www.mypos.eu:

Διαθέσιμο στο www.mypos.eu:

c ) Ιδιωτικό Κλειδί

Ιδιωτικό Κλειδί

Private Key could be generated by clicking on the ‘Generate new keys’ button at www.mypos.eu > Online > Online Stores > Keys menu.

Πλατφόρμα eCommerce www.mypos.eu

Πλατφόρμα eCommerce

www.mypos.eu

d ) myPOS Public Certificate

Είναι διαθέσιμο για λήψη στο www.mypos.eu > μενού Υπηρεσίες εμπόρου > myPOS Online > Online καταστήματα > μενού Κλειδιά.

Είναι διαθέσιμο για λήψη στο www.mypos.eu > μενού Υπηρεσίες εμπόρου > myPOS Online > Online καταστήματα > μενού Κλειδιά.

Είναι διαθέσιμο για λήψη στο www.mypos.eu > μενού Υπηρεσίες εμπόρου > myPOS Online > Online καταστήματα > μενού Κλειδιά.

Πρέπει να αντιγράψετε αυτό το δημόσιο πιστοποιητικό myPOS στην πλατφόρμα eCommerce/πεδίο Δημόσιο Πιστοποιητικό myPOS.

Πρέπει να αντιγράψετε αυτό το δημόσιο πιστοποιητικό myPOS στην πλατφόρμα eCommerce/πεδίο Δημόσιο Πιστοποιητικό myPOS.

e ) Ευρετήριο κλειδιών

You can find the key index into the “Key index” column shown below.

You can find the key index into the “Key index” column shown below.

Διαθέσιμο στο www.mypos.eu:

If there is no added key pair, please add a new certificate (follow the steps).

  • Generate new key pair for your online store.
  • Save them to a text file or similar.
  • Copy your private key to the Online platform » myPOS Checkout payment method settings.
  • Upload your public certificate above.
  • Copy the relevant myPOS public certificate to the Online platform » myPOS Checkout payment method settings.

Copy the relevant myPOS public certificate to the Online platform » myPOS Checkout payment method settings.

6. Save Configuration Changes by clicking on the “Save” button.

Enable/disable myPOS Checkout plugin

Right after the installation of myPOS Checkout plugin, the module becomes one of your payment methods. In order to enable/disable your payment methods go to Modules and services->Payments and gateways, select the module and click on the arrow of the button, a drop-down menu will appear.

Enable/disable myPOS Checkout plugin

Restrictions

Currency, group and country restrictions are available. You can choose the checkboxes to enable/disable your preferences and save via the buttons.

Currency, group and country restrictions are available. You can choose the checkboxes to enable/disable your preferences and save via the buttons.

Checkout

Into the checkout page, the customer will see myPOS Checkout as a payment method as shown below.

Into the checkout page, the customer will see myPOS Checkout as a payment method as shown below.