Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Χρεώσεις για λογαριασμό myPOS

Η δημιουργία λογαριασμού myPOS είναι δωρεάν. Χωρίς μηνιαίες ή ετήσιες χρεώσεις υπηρεσιών, ο έμπορος πληρώνει μόνο για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί.

Χρεώσεις υπηρεσίας λογαριασμού:
Επαγγελματικός λογαριασμός με IBAN Δωρεάν
Μηνιαία χρέωση Δωρεάν
Ετήσια χρέωση Δωρεάν
Χρεώσεις χρηματοδότησης λογαριασμού:
Χρηματοδότηση μέσω τραπεζικής μεταφοράς Δωρεάν
Μεταφορές χρημάτων:
Στείλτε χρήματα σε άλλο λογαριασμό μέσα στο σύστημα Δωρεάν
Μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών Δωρεάν
Λάβετε πληρωμή από άλλο λογαριασμό myPOS Δωρεάν
Αίτημα ακύρωσης ή επιστροφής πληρωμής 10.00 EUR
Επιστροφή χρημάτων από λογαριασμό 0.49 EUR
Επιστροφή χρημάτων myPOS Online / iDEAL 0.25 EUR
Εξερχόμενες μεταφορές σε τραπεζικούς λογαριασμούς:
Μεταφορά εντός του συστήματος Δωρεάν
Εγχώρια μεταφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο σε GBP 1.75 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα GBP εντός των χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ 3.00 EUR
Μεταφορά SEPA 3.00 EUR
Διεθνής μεταφορά σε USD – 'SHA'
(Ποσό μεταφοράς σε EUR ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της μεταφοράς)
≤ 5,000 EUR 35.00 EUR
> 5,000 EUR και ≤ 15,000 EUR 50.00 EUR
> 15,000 EUR και ≤ 35,000 EUR 100.00 EUR
> 35,000 EUR και ≤ 100,000 EUR 150.00 EUR
> 100,000 EUR και ≤ 500,000 EUR 200.00 EUR
> 500,000 EUR και ≤ 2,000,000 EUR 0.062%, Max. 1000.00 EUR
> 2,000,000 EUR 0.130%, Max. 6000.00 EUR
Εξερχόμενη μεταφορά σε CHF – 'SHA' 4.00 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα PLN
(Ποσό μεταφοράς σε EUR ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της μεταφοράς)
≤ 500.00 EUR 3.75 EUR
> 500.00 και ≤ 10,000.00 EUR 4.00 EUR
> 10,000.00 και ≤ 500,000.00 EUR 4.50 EUR
> 500,000.00 και ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα ΗRK
(Ποσό μεταφοράς σε EUR ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της μεταφοράς)
≤ 500.00 EUR 3.75 EUR
> 500.00 EUR και ≤ 10,000.00 EUR 4.00 EUR
> 10,000.00 και ≤ 500,000.00 EUR 4.50 EUR
> 500,000.00 και ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα RON
(Ποσό μεταφοράς σε EUR ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της μεταφοράς)
≤ 2,000.00 EUR 4.50 EUR
> 2,000.00 και ≤ 500,000.00 EUR 6.00 EUR
> 500,000.00 και ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα CZK
(Ποσό μεταφοράς σε EUR ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της μεταφοράς)
< 500,000.00 EUR 0.20 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα ISK 12.00 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα HUF – OUR 8.00 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα HUF – SHA 4.50 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα SEK – OUR 8.00 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα SEK – SHA 4.50 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα NOK – OUR 8.00 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα NOK – SHA 4.50 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα DKK – OUR 8.00 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα DKK – SHA 4.50 EUR
Μεταφορά SWIFT σε EUR 3.00 EUR
Διεθνής μεταφορά – 'SHA' 0.150%, Min. 5.00 EUR
Διεθνής μεταφορά – 'OUR' η χρέωση για 'SHA' και
(Ποσό μεταφοράς σε EUR ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της μεταφοράς)
≤ 25,000.00 EUR + 25.00 EUR
>25,000.00 EUR και ≤75,000.00 EUR + 55.00 EUR
>75,000.00 EUR + 100.00 EUR
Μεταφορές σε νόμισμα BGN 3.00 EUR
Πληρωμή μέσω myPOS Online / iDEAL 0.30 EUR
Ληφθείσες πληρωμές / iDEAL 0.30 EUR
Αίτημα ακύρωσης / επιστροφής πληρωμής - εκκρεμεί μεταφορά 25.00 EUR
Αίτημα ακύρωσης ή επιστροφής πληρωμής για εξερχόμενη τραπεζική μεταφορά 75.00 EUR + τυχόν χρεώσεις της ανταποκρίτριας τράπεζας
Μεταφορά σε λανθασμένο κωδικό IBAN ή / και BIC 10.00 EUR
Διερεύνηση πληρωμής - SEPA 25.00 EUR
Διερεύνηση της πληρωμής1 75.00 EUR + τυχόν χρεώσεις της ανταποκρίτριας τράπεζας
Λοιπές χρεώσεις:
Χρέωση μη συνεργασίας2 150.00 EUR
Χρέωση αδράνειας3 10.00 EUR
Χρέωση μη αποδοχής συναλλαγών με κάρτες4 5.00 EUR
Εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος κατά το κλείσιμο ενός λογαριασμού 15.00 EUR
Ειδοποίηση μέσω μηνύματος κειμένου5 0.10 EUR
Μηνιαία δήλωση που αποστέλλεται μέσω e-mail Δωρεάν
Έντυπη δήλωση ή πρόσθετες πληροφορίες / αιτήματα για συναλλαγές και υπόλοιπο 5.00 EUR
Επεξεργασία άμεσης χρέωσης SEPA 0.50 EUR
Επιστροφή χρημάτων άμεσης χρέωσης SEPA6 1.00 EUR

1. Για έρευνες που ξεκινούν 3 μήνες μετά την αρχική ημερομηνία της συναλλαγής, θα σας κοινοποιήσουμε τις χρεώσεις μετά τη λήψη των πληροφοριών από την ανταποκρίτρια τράπεζα

2. Αυτή δεν είναι τυπική χρέωση. Η χρέωση αυτή γίνεται στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο λογαριασμός σας έχει αποκλειστεί επειδή δεν μας έχετε παράσχει έγγραφα τα οποία οφείλουμε να έχουμε από το νόμο εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ή λόγω τυχόν παραβίασης από την πλευρά σας που δεν επιδιορθώθηκε εντός εύλογου χρονικού πλαισίου. Σε αυτή τη περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε 2 μήνες νωρίτερα πριν γίνει η χρέωση.

3. Αυτή δεν είναι τυπική χρέωση.Η χρέωση αυτή γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει έγκυρες συναλλαγές για 10 συνεχόμενους μήνες. Σε αυτή τη περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε 2 μήνες νωρίτερα πριν γίνει η χρέωση.

4. Αυτή δεν είναι τυπική χρέωση. Η χρέωση αυτή γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα αν δεν έχετε πραγματοποιήσει συναλλαγές αποδοχής πληρωμών για 10 συνεχόμενους μήνες. Σε αυτή τη περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε 2 μήνες νωρίτερα πριν γίνει η χρέωση.

5. Άλλες χρεώσεις μπορεί να επιβληθούν από τον πάροχο υπηρεσιών client mobile.

6. Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων άμεσης χρέωσης SEPA που χρεώνεται εντός οκτώ εβδομάδων μετά την ημερομηνία εκτέλεσης και τυχόν μη εξουσιοδοτημένης συναλλαγής μετά από οκτώ εβδομάδες και έως και δεκατρείς μήνες μετά την πληρωμή


Χρεώσεις για τη κάρτα myPOS

Η Επαγγελματική κάρτα myPOS εκδίδεται χωρίς χρέωση, χρεώνονται μόνο οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την κάρτα.

Χρεώσεις υπηρεσίας λογαριασμού:
Έκδοση κύριας κάρτας Δωρεάν
Πρόσθετη έκδοση κάρτας (μετά την πρώτη κάρτα) 5.00 EUR
Επανέκδοση πρώτης κάρτας (κάρτα που έληξε) Δωρεάν
Επανέκδοση πρόσθετης κάρτας (κάρτα που έληξε) 5.00 EUR
Επανέκδοση κάρτας (χαμένη, κλεμμένη, κατεστραμμένη κάρτα)1 10.00 EUR
Χρεώσεις συναλλαγών:
Ανάληψη μετρητών ATM σε BGN
(Ποσό ανάληψης σε ευρώ ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Ανάληψη μετρητών ATM σε EUR
(Ποσό ανάληψης σε ευρώ ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Ανάληψη μετρητών από ATM στην ΕΕ
(Ποσό ανάληψης σε ευρώ ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Εγχώρια ανάληψη μετρητών από ATM (Ελβετία)
(Ποσό ανάληψης σε ευρώ ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Ανάληψη μετρητών από ATM2 1.000% + 4.00 EUR
Ανάληψη μετρητών από POS σε BGN
(Ποσό ανάληψης σε ευρώ ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής)
≤ 300.00 EUR3 2.00 EUR
> 300.00 EUR3 4.00 EUR
Ανάληψη μετρητών από POS σε EUR
(Ποσό ανάληψης σε ευρώ ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής)
≤ 300.00 EUR3 2.00 EUR
> 300.00 EUR3 4.00 EUR
Ανάληψη μετρητών από POS3 1.000% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR
Πληρωμή σε POS Δωρεάν
Πληρωμές μέσω διαδικτύου Δωρεάν
Έλεγχος υπολοίπου στο ATM 0.50 EUR
Απόρριψη συναλλαγής στο ATM Δωρεάν
Έναρξη χρέωσης διαδικασίας αντιστροφής χρέωσης 15.00 EUR

1. Δεν ισχύει σε περίπτωση αντικατάστασης κάρτας ελαττώματος / ετικέτας για την οποία είναι υπεύθυνος ο εκδότης.

2. Ποσό ανάληψης σε ευρώ ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής

3. Ο χειριστής του POS μπορεί να χρεώσει επιπλέον.


Οι υπηρεσίες απόκτησης είναι συγκεκριμένες για κάθε χώρα και κλάδο. Συμπληρώστε το πιο κάτω έντυπο αίτησης και η ομάδα της myPOS θα σας στείλει προσφορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.


Χρησιμοποιούμε cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και να προσφέρουμε στοχευμένες πληροφορίες στους επισκέπτες του ιστότοπου. Μάθετε περισσότερα

Εναλλακτικά, μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies .

2-3