Τερματικό myPOS - φορητός αναγνώστης πιστωτικών καρτών

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Fees for myPOS account

Η δημιουργία λογαριασμού myPOS είναι δωρεάν. Χωρίς μηνιαίες ή ετήσιες χρεώσεις υπηρεσιών, ο έμπορος πληρώνει μόνο για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί.

Account Service Fees:
Merchant account with IBAN Free of charge
Monthly fee Free of charge
Annual fee Free of charge
Account Funding Fees:
Funding via Bank transfer Free of charge
Money transfers:
Send money to other account within the system Free of charge
Transfer money between own accounts Free of charge
Receive payment from another myPOS account Free of charge
Request for Cancellation or Return of payment 10.00 EUR
Refund from Account 0.49 EUR
Refund myPOS Online Payment / iDEAL 0.25 EUR
Outgoing transfers to bank accounts:
Transfer within the system Free of charge
Transfer in GBP currency within EU and EEA countries 3.00 EUR
SEPA transfer 3.00 EUR
International transfer in USD – 'SHA'
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
≤ 5,000 EUR 35.00 EUR
> 5,000 EUR and ≤ 15,000 EUR 50.00 EUR
> 15,000 EUR and ≤ 35,000 EUR 100.00 EUR
> 35,000 EUR and ≤ 100,000 EUR 150.00 EUR
> 100,000 EUR and ≤ 500,000 EUR 200.00 EUR
> 500,000 EUR and ≤ 2,000,000 EUR 0.062%, Max. 1000.00 EUR
> 2,000,000 EUR 0.130%, Max. 6000.00 EUR
Outgoing transfer in CHF – 'SHA' 4.00 EUR
Transfer in PLN currency
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
≤ 500.00 EUR 3.75 EUR
> 500.00 and ≤ 10,000.00 EUR 4.00 EUR
> 10,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR 4.50 EUR
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Transfer in HRK currency
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
≤ 500.00 EUR 3.75 EUR
> 500.00 EUR and ≤ 10,000.00 EUR 4.00 EUR
> 10,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR 4.50 EUR
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Transfer in RON currency
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
≤ 2,000.00 EUR 4.50 EUR
> 2,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR 6.00 EUR
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Transfer in CZK currency
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
< 500,000.00 EUR 0.20 EUR
Transfer in ISK currency 12.00 EUR
Transfer in HUF currency – OUR 8.00 EUR
Transfer in HUF currency – SHA 4.50 EUR
Transfer in SEK currency – OUR 8.00 EUR
Transfer in SEK currency – SHA 4.50 EUR
Transfer in NOK currency – OUR 8.00 EUR
Transfer in NOK currency – SHA 4.50 EUR
Transfer in DKK currency – OUR 8.00 EUR
Transfer in DKK currency – SHA 4.50 EUR
SWIFT Transfers in EUR 3.00 EUR
International transfer – Option 'SHA' 0.150%, Min. 5.00 EUR
International transfer – 'OUR' the charge for 'SHA' and
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
≤ 25,000.00 EUR + 25.00 EUR
>25,000.00 EUR and ≤75,000.00 EUR + 55.00 EUR
>75,000.00 EUR + 100.00 EUR
Transfers in BGN currency 3.00 EUR
Payment via myPOS Online / iDEAL 0.30 EUR
Received payments / iDEAL 0.30 EUR
Request for cancellation / return of a payment - pending transfer 25.00 EUR
Request for cancellation or return of payment for executed outgoing bank transfer 75.00 EUR + any fees charged by the Correspondent Bank
Transfer to incorrect IBAN and/or BIC code 10.00 EUR
Investigation of payment operation - SEPA 25.00 EUR
Investigation of payment operation1 75.00 EUR + any fees charged by the Correspondent Bank
Administration fees:
No-cooperation Fee 150.00 EUR
Inactivity Fee 10.00 EUR
No Acquiring Fee / Monthly Turnover <= 50,000 EUR (or its exchange value in other currency) 5.00 EUR
No Acquiring Fee / Monthly Turnover > 50,000 EUR (or its exchange value in other currency) 15.00 EUR
Other fees:
E-money redemption upon closing of an account 15.00 EUR
Notification via text message2 0.10 EUR
Monthly statement sent via e-mail Free of charge
Paper statement or additional information/requests on transactions and balance 5.00 EUR
SEPA Direct Debit Processing 0.50 EUR
Refund of SEPA Direct Debit Payment3 1.00 EUR

1. For investigations commencing after 3 months of original transaction date, we will communicate the charges after receiving the information from the Correspondent Bank.

2. Other fees can be imposed by Client Mobile services provider.

3. You can request a refund of a SEPA Direct Debit debited within a period of eight weeks after the execution date and of any unauthorized transaction after eight weeks and up to thirteen months after the payment


Fees for myPOS card

Η Επαγγελματική κάρτα myPOS εκδίδεται χωρίς χρέωση, χρεώνονται μόνο οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την κάρτα.

Account Service Fees:
Main card issuance Free of charge
Additional card issuance (after first card) 5.00 EUR
First Card reissuing (expired card) Free of charge
Additional Card reissuing (expired card) 5.00 EUR
Card reissuing (lost, stolen, damaged card)1 10.00 EUR
Transaction fees:
ATM cash withdrawal in BGN
(Amount of withdrawal in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transaction)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
ATM cash withdrawal in EUR
(Amount of withdrawal in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transaction)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
ATM cash withdrawal in EU
(Amount of withdrawal in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transaction)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Domestic ATM cash withdrawal (Switzerland)
(Amount of withdrawal in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transaction)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
ATM Cash withdrawal2 1.000% + 4.00 EUR
POS cash withdrawal in BGN
(Amount of withdrawal in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transaction)
≤ 300.00 EUR3 2.00 EUR
> 300.00 EUR3 4.00 EUR
POS cash withdrawal in EUR
(Amount of withdrawal in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transaction)
≤ 300.00 EUR3 2.00 EUR
> 300.00 EUR3 4.00 EUR
POS cash withdrawal3 1.000% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR
Payment on POS Free of charge
Internet payments Free of charge
Check balance on ATM 0.50 EUR
Declined transaction at ATM Free of charge
Initiating chargeback procedure fee 15.00 EUR

1. Not applicable in case of replacing defect card/tag for which Issuer is responsible.

2. Amount of withdrawal in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transaction

3. The POS Operator can charge additional fees.


Οι υπηρεσίες απόκτησης είναι συγκεκριμένες για κάθε χώρα και κλάδο. Συμπληρώστε το πιο κάτω έντυπο αίτησης και η ομάδα της myPOS θα σας στείλει προσφορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.


Χρησιμοποιούμε cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και να προσφέρουμε στοχευμένες πληροφορίες στους επισκέπτες του ιστότοπου. Μάθετε περισσότερα

Εναλλακτικά, μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies .

2-3