Τερματικό myPOS - φορητός αναγνώστης πιστωτικών καρτών

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

  Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Σφάλματα συναλλαγών στη συσκευή myPOS
  Σφάλματα & μηνύματα Αιτία σφάλματος και περαιτέρω οδηγίες
  Σφάλμα: 04 'Καταγραφή κάρτας' * Μην επιχειρήσετε να επεξεργαστείτε την πληρωμή με την κάρτα
  *Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον πάροχο της κάρτας του, η κατάσταση φαίνεται ως κλεμμένη
  * Ζητήστε από τον πελάτη να σας δώσει διαφορετική κάρτα
  Σφάλμα: 41 'Απολεσθείσα κάρτα' * Μην επιχειρήσετε να επεξεργαστείτε την πληρωμή με την κάρτα
  *Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον πάροχο της κάρτας του, η κατάσταση φαίνεται ως απολεσθείσα
  Σφάλμα: 43 'Κλεμμένη κάρτα' * Μην επιχειρήσετε να επεξεργαστείτε την πληρωμή με την κάρτα
  *Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον πάροχο της κάρτας του, η κατάσταση φαίνεται ως κλεμμένη
  *Δεν προτείνεται να συνεχίσετε με την πώληση
  Σφάλμα: 51 'Ανεπαρκή κεφάλαια' * Μην επιχειρήσετε να επεξεργαστείτε την πληρωμή με την κάρτα
  *Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον πάροχο της κάρτας του, η κατάσταση φαίνεται ως κλεμμένη
  *Δεν προτείνεται να συνεχίσετε με την πώληση
  Σφάλμα: 54 'Ληγμένη κάρτα' Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην κάρτα.
  * Μελλοντική ημερομηνία: Δοκιμάστε ξανά τη συναλλαγή σε
  * Προηγούμενη ημερομηνία: Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον εκδότη της κάρτας του για ανανέωση
  * Ζητήστε από τον πελάτη να σας δώσει διαφορετική κάρτα
  Σφάλμα: 55 'Λάθος PIN' * Επιβεβαιώστε με τον πελάτη εάν ο κωδικός PIN που εισήχθη είναι σωστός
  *Εάν ο κωδικός PIN ήταν σωστός, ο εκδότης της κάρτας μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα συστήματος
  *Επανάληψη της συναλλαγής
  Σφάλμα: 57 'Η συναλλαγή δεν επιτρέπεται από τον εκδότη' * Συμβουλέψτε τον πελάτη ότι η συναλλαγή που επιχειρεί δεν επιτρέπεται με την κάρτα
  * Ζητήστε από τον πελάτη να σας δώσει διαφορετική κάρτα
  Σφάλμα: 58 'Η συναλλαγή δεν επιτρέπεται στο τερματικό' * Το τερματικό POS έχει αποκλειστεί για τη συναλλαγή που επιχειρείτε
  * Συνδεθείτε στο λογαριασμό myPOS και ελέγξτε τις ρυθμίσεις (καρτέλα Συσκευές, επιλέξτε την εν λόγω συσκευή, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις κάτω από την εικόνα της συσκευής)
  * Οι Συσκευές myPOS επιτρέπουν την εισαγωγή περιορισμών για: 1. Επιστροφές χρημάτων, 2. Άκυρες συναλλαγές και 3. Ανανεώσεις χρόνου ομιλίας
  Σφάλμα: 62 'Περιορισμένη κάρτα' Μήνυμα σφάλματος από την τράπεζα του κατόχου της κάρτας
  * Συμβουλεύστε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον εκδότη της κάρτας
  Σφάλμα: 63 'Παραβίαση ασφάλειας' Μήνυμα σφάλματος από την τράπεζα του κατόχου της κάρτας
  * Συμβουλεύστε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον εκδότη της κάρτας
  Σφάλμα: 75 'Υπέρβαση δοκιμών PIN' Το PIN για την κάρτα έχει εισαχθεί λάθος τρεις συνεχόμενες φορές.
  *Μην επιχειρήσετε να επεξεργαστείτε την πληρωμή με την κάρτα ξανά
  * Ζητήστε από τον πελάτη να σας δώσει διαφορετική κάρτα
  Σφάλμα: AF/TR/TR-02 'Η συναλλαγή απορρίπτεται' Υπάρχουν αρκετές αιτίες: Η κάρτα αφαιρέθηκε πολύ γρήγορα και η διαδικασία έγκρισης διακόπηκε. Το τερματικό POS δεν μπόρεσε να κρυπτογραφήσει το μήνυμα και να επεξεργαστεί τη συναλλαγή. Ο τύπος κάρτας δεν αναγνωρίστηκε. Μη έγκυρη μορφή PIN. Μη έγκυρα δεδομένα συναλλαγής. Ελλιπείς πληροφορίες για τον έμπορο ή τον τερματικό. Ο πελάτης πάτησε λάθος κουμπί στο τερματικό και ακύρωσε τη συναλλαγή κατά λάθος. Το νόμισμα της κάρτας δεν ταιριάζει με το νόμισμα του τερματικού
  * Επανάληψη συναλλαγής
  * Ζητήστε από τον πελάτη να δώσει διαφορετική κάρτα
  Σφάλμα: PE 'Μη έγκυρος κωδικός προέγκρισης' Ο καταχωρημένος κωδικός προέγκρισης είναι άκυρος
  Σφάλματα συναλλαγών με κάρτα myPOS
  Σφάλματα & μηνύματα Αιτία σφάλματος και περαιτέρω οδηγίες
  Σφάλμα: 61 'Υπερβαίνει το όριο ποσού' Υπέρβαση του ορίου αξίας (ποσό συναλλαγής) για την κάρτα.
  Εάν πρόκειται για Επαγγελματική κάρτα myPOS, οι κάρτες έχουν:
  1. Όριο μίας συναλλαγής - το μέγιστο ποσό για μια συναλλαγή.
  2. Καθημερινό, Εβδομαδιαίο, Μηνιαίο και Ετήσιο όριο - το μέγιστο ποσό συναλλαγών για μια ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή έτος
  * Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της myPOS για να ενημερωθείτε εάν το όριο για την κάρτα μπορεί να τροποποιηθεί
  Εάν δεν είναι κάρτα myPOS, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εκδότη της κάρτας του.
  Σφάλμα: 65 'Υπερβαίνει το όριο μέτρησης' Υπέρβαση του ορίου μέτρησης (αριθμός συναλλαγών) για την κάρτα.
  Εάν πρόκειται για Επαγγελματική κάρτα myPOS, οι κάρτες έχουν: Καθημερινό, Εβδομαδιαίο, Μηνιαίο και Ετήσιο όριο - το μέγιστο αριθμό συναλλαγών που μπορούν να εκτελεστούν μια ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή έτος
  * Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της myPOS για να ενημερωθείτε εάν το όριο για την κάρτα μπορεί να τροποποιηθεί
  Εάν δεν είναι κάρτα myPOS, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εκδότη της κάρτας του.
  Σφάλμα: AL 'Υπερβαίνει το όριο λογαριασμού' Η συναλλαγή απορρίφθηκε από το myPOS HOST, έφτασε το όριο
  * Ελέγξτε τα ποσά του λογαριασμού ή/και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της myPOS
  Σφάλματα συσκευής myPOS
  Σφάλματα & μηνύματα Αιτία σφάλματος και περαιτέρω οδηγίες
  Σφάλμα: XX 'Μη εφικτή πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή εξουσιοδότησης' *Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας δεν έχει περιορισμούς επισκεψιμότητας δικτύου ή φίλτρα - ο δρομολογητής σας δεν απαιτεί ρύθμιση ειδικής διαμόρφωσης TCP/IP στις συσκευές δικτύου σας (η myPOS θα χρησιμοποιεί μόνο τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
  * Βεβαιωθείτε ότι το σήμα δικτύου είναι αρκετά ισχυρό. Η ένταση του σήματος δικτύου υποδεικνύεται μέσω εικονιδίου σήματος Wi-Fi που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης της συσκευής.
  Για να συνδεθείτε μέσω δρομολογητή Wi-Fi, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «Πώς να συνδέσετε τη συσκευή σας με Wi-Fi» από τον Γρήγορο οδηγό χρήστη που περιλαμβάνεται στη συσκευασία σας.
  Μήνυμα σφάλματος «Δεν βρέθηκε κάρτα στην Υποδοχή 1.» στη συσκευή myPOS Combo, ωστόσο η κάρτα έχει ήδη εισαχθεί Ελέγξτε αν η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί στη σωστή υποδοχή κάρτας. Η συσκευή myPOS διαθέτει 2 υποδοχές SIM. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την υποδοχή κάρτας SIM 1 (την πίσω). Η πρώτη προσπελάσιμη υποδοχή SIM (υποδοχή SIM 2) θα παραμείνει κενή.
  Μήνυμα σφάλματος «Η εγγραφή δικτύου ήταν ανεπιτυχής» Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή myPOS δεν μπόρεσε να βρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας. Πατήστε στο πράσινο κουμπί (O) Ρυθμίσεις για να τις εισάγετε χειροκίνητα. Θα σας ζητηθεί APN (Όνομα σημείου πρόσβασης του δικτύου σας), όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.
  Μήνυμα σφάλματος «Ανεπιτυχής ενεργοποίηση συσκευής» όταν εισάγεται ο κωδικός ενεργοποίησης Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός ενεργοποίησης έχει εισαχθεί σωστά και προσπαθήστε ξανά. Έχετε υπόψη σας ότι ο κωδικός ενεργοποίησης ισχύει για 24 ώρες. Εάν ο κωδικός σας έχει λήξει, δημιουργήστε νέο.
  Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενεργοποίηση, στείλτε email στο Κέντρο επικοινωνίας μας από τη διεύθυνση email που έχετε καταχωρήσει. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 48 ωρών.
  Η συσκευή myPOS ενεργοποιήθηκε με επιτυχία, ωστόσο η διαδικασία ενημέρωσης απέτυχε Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά. Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο σύνδεσης και να προσπαθήσετε να ενημερώσετε ξανά. Η διαδικασία ενημέρωσης μετά την επιτυχή ενεργοποίηση είναι υποχρεωτική, έτσι η νέα συσκευή myPOS που διαθέτετε θα ζητήσει να την ολοκληρώσετε.
  Μία επιτυχημένη συναλλαγή με κατάσταση «Δεν έχει εκκαθαριστεί» στο μενού «Λογαριασμοί» ή στο μενού «Συσκευές» μου Αν η συναλλαγή σας εγκριθεί και η συσκευή εμφανίσει ένα επιτυχημένο μήνυμα, αυτή η κατάσταση εμφανίζεται επειδή το μήνυμα επιβεβαίωσης από το τερματικό δεν έχει ληφθεί ακόμα από το σύστημα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διακοπή της διαδικασίας ή της σύνδεσης. Την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή, η συσκευή myPOS θα ολοκληρώσει πρώτα την προηγούμενη συναλλαγή και κατόπιν θα επεξεργαστεί τη νέα.

  Ήταν αυτό το άρθρο χρήσιμο;

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Στείλτε μας τα σχόλιά σας