Τερματικό myPOS - φορητός αναγνώστης πιστωτικών καρτών

Συχνές ερωτήσεις

 • Εγγύηση, πολιτική επιστροφής και κλεμμένη συσκευή

  Σημαντικό

  Το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής myPOS και του myPOS Business Card («το προϊόν») δεν καλύπτεται από το Καταναλωτικό Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων Οδηγιών της ΕΚ περί Προστασίας καταναλωτών και Οδηγίες περί Πώλησης εξ αποστάσεως. Το προϊόν αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για καταναλωτές, δηλαδή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο εμπόριο, τις επιχειρήσεις, τη βιοτεχνία ή επαγγέλματα. Το προϊόν αυτό αντιπροσωπεύει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και προορίζεται αποκλειστικά για αποδοχή πληρωμών για υπηρεσίες ή αγαθά που προσφέρονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, ενεργούν ως επαγγελματίες, ιδιώτες έμποροι, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή άλλως πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες.

  Εγγύηση

  • Η περίοδος εγγύησης για τις συσκευές myPOS είναι 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς
  • Η εγγύηση δεν καλύπτει καλώδια, εξαρτήματα, βύσματα ή μονάδες τροφοδοσίας ή άλλα στοιχεία διαφορετικά από τις Συσκευές myPOS και τη myPOS VISA χρεωστική κάρτα του πακέτου myPOS.

  Πολιτική επιστροφής | Αντικατάσταση ελαττωματικού πακέτου myPOS

  • Ο Πελάτης (επίσης αποκαλούμενος έμπορος) μπορεί να επιστρέψει το πλήρες Πακέτο myPOS, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής myPOS και της Επαγγελματικής χρεωστικής κάρτας myPOS VISA, εντός 1 (ενός) έτους από την αρχική ημερομηνία παραγγελίας του Πακέτου myPOS από τον Πελάτη και με την εκπλήρωση των όρων που περιγράφονται στην Πολιτική επιστροφής.
  • Ο πελάτης δεν πρέπει να ανοίξει τη συσκευή myPOS ή/και να προσπαθήσει να επισκευάσει το ελάττωμα. Αυτό θα θεωρηθεί ελάττωμα που προκαλείται από τον πελάτη και η myPOS δεν θα συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της βάσει της Πολιτικής επιστροφής.
  • Ορισμένοι διανομείς myPOS ενδέχεται να παρέχουν υποστήριξη πελατών μετά την πώληση και ίσως να είναι σε θέση να πάρουν πίσω την ελαττωματική συσκευή myPOS. Σε περίπτωση που η συσκευή αγοράστηκε μέσω διανομέα myPOS ή αντιπροσώπου, επικοινωνήστε μαζί τους για να ρωτήσετε σχετικά με την Πολιτική επιστροφής τους.

  Απόρριψη

  Ο έμπορος δεν πρέπει να απορρίπτει συσκευές myPOS, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, των καλωδίων ή άλλων εξαρτημάτων, με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Εάν η συσκευή myPOS δεν λειτουργεί, στείλτε την για επισκευή σύμφωνα με την Πολιτική επιστροφής της myPOS η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.mypos.eu/legal/return_policy

  Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία Επισκευής-RMA (Εξουσιοδότηση υλικών επιστροφής), επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.

  Κλεμμένη συσκευή

  Από την ημερομηνία ενεργοποίησής της και έπειτα, η συσκευή myPOS είναι μόνιμα συσχετισμένη με το λογαριασμό myPOS η-χρημάτων του εμπόρου. Ακόμη και αν η συσκευή κλαπεί ή χαθεί, οποιαδήποτε συναλλαγή πληρωμής θα πιστώνεται στον λογαριασμό του ίδιου εμπόρου.

  Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της συσκευής, απενεργοποιήστε την αμέσως και ενημερώστε αμέσως την Εξυπηρέτηση Πελατών της myPOS.

  Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, συνδεθείτε στο λογαριασμό myPOS, μεταβείτε στην καρτέλα Συσκευές, επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα στην αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις κάτω από την εικόνα της συσκευής και απενεργοποιήστε τη συσκευή.

  Ήταν αυτό το άρθρο χρήσιμο;

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Στείλτε μας τα σχόλιά σας