Τερματικό myPOS - φορητός αναγνώστης πιστωτικών καρτών

Συχνές ερωτήσεις

 • Πλοήγηση λογαριασμού myPOS

  Ο λογαριασμός myPOS παρέχει στους εμπόρους πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες είναι οργανωμένες σε διαφορετικές καρτέλες: Λογαριασμοί, Συσκευές, Κάρτες, Μεταφορές, Online, Υπηρεσίες για εμπόρους και Προφίλ.

  Η καρτέλα Λογαριασμοί φορτώνεται από προεπιλογή κατά τη σύνδεση. Εδώ, ο έμπορος μπορεί να δει τους πίνακες ελέγχου του λογαριασμού καθώς και την πρόσφατη δραστηριότητα λογαριασμού. Εάν ο έμπορος έχει περισσότερους από έναν λογαριασμούς, οι πληροφορίες που είναι ορατές εδώ θα είναι για όλους τους λογαριασμούς. Οι πίνακες ελέγχου και η επισκόπηση πρόσφατων δραστηριοτήτων θα εδραιώσουν τις πληροφορίες στο κύριο νόμισμα του λογαριασμού.

  1. Δείτε τη δραστηριότητα υπολοίπου για τις Τελευταίες 10 ημέρες ή τις Τελευταίες 30 ημέρες
  2. Επιλέξτε πόσα αποτελέσματα μπορείτε να δείτε ανά σελίδα
  3. Ανεβάζει μια δραστηριότητα αναφοράς για τον Τρέχοντα μήνα, τον Προηγούμενο μήνα, τους Τελευταίους 3 μήνες, τους Τελευταίους 6 μήνες ή το Τρέχον έτος
  4. Προβολή λεπτομερειών συναλλαγών

  Οι ίδιες επιλογές είναι διαθέσιμες για κάθε υπο-λογαριασμό. Επιπρόσθετα, ο έμπορος μπορεί να δει το IBAN (1) και τον αριθμό λογαριασμού (2) για τον συγκεκριμένο υπο-λογαριασμό.

  Οι πρόσθετες επιλογές που είναι διαθέσιμες για όλους τους λογαριασμούς είναι:

  • Χρηματοδότηση - ο έμπορος μπορεί να δει τις λεπτομέρειες κάθε λογαριασμού για σκοπούς χρηματοδότησης
  • Συναλλαγματική ισοτιμία - επισκόπηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών που ενημερώνονται καθημερινά
  • Δηλώσεις - ατομικές δηλώσεις λογαριασμού για κάθε λογαριασμό
  • Λογαριασμοί ελάχιστων αποθεματικών - πληροφορίες σχετικά με το Κυλιόμενο αποθεματικό που παρακρατείται για συναλλαγές MO/TO
  • Ρυθμίσεις - από εδώ ο έμπορος μπορεί:
   1. Αλλάξτε το κύριο νόμισμα για τον λογαριασμό
   2. Επεξεργαστείτε τα μεμονωμένα ονόματα λογαριασμών
   3. Κατεβάστε ένα πιστοποιητικό IBAN ή πληροφορίες λογαριασμού σε μορφή PDF
   4. Κλείστε το λογαριασμό
   5. Προβολή των καρτών/συσκευών/υπηρεσιών που συνδέονται με τον λογαριασμό
   6. Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις λογαριασμού
    • Προσδιορίστε εάν αυτό είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για εσωτερικές μεταφορές
   7. Υποδεικνύει αν ο λογαριασμός είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για εκκαθάριση κεφαλαίων στο νόμισμα του λογαριασμού
   8. Προσθήκη νέου λογαριασμού

  Η καρτέλα Συσκευές επιτρέπει στον έμπορο να βλέπει όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο λογαριασμό καθώς και τις συναλλαγές που γίνονται με τις αντίστοιχες συσκευές.

  1. Αριθμός συσκευών που συνδέονται με το λογαριασμό και τα νομίσματα στα οποία γίνονται αποδεκτές οι συναλλαγές
  2. Προβολή δραστηριότητας συσκευών για τις Τελευταίες 10 ημέρες ή τις Τελευταίες 30 ημέρες
  3. Εξαγωγή επισκόπησης δραστηριότητας σε μορφή Excel ή PDF
  4. Επιλέξτε πόσα αποτελέσματα μπορείτε να δείτε ανά σελίδα
  5. Ανεβάζει μια δραστηριότητα αναφοράς για τον Τρέχοντα μήνα, τον Προηγούμενο μήνα, τους Τελευταίους 3 μήνες, τους Τελευταίους 6 μήνες ή το Τρέχον έτος
  6. Προβολή λεπτομερειών συναλλαγής

  Οι ίδιες επιλογές είναι διαθέσιμες για κάθε συσκευή.

  Επιπρόσθετα, ο έμπορος μπορεί να βρει επισκόπηση όλων των αρχικών προεγκρίσεων που έχουν ξεκινήσει και να δει τις συναλλαγές για κάθε κατάστημα που συνδέεται με το λογαριασμό.

  Άλλες διαθέσιμες επιλογές για τον έμπορο είναι:

  • Αναφορές - αναφορές για συγκεκριμένες περιόδους και σε συγκεκριμένο νόμισμα, οι αναφορές μπορούν να εξαχθούν σε Excel και PDF
  • Ρυθμίσεις - δείχνει τα στοιχεία κάθε καταστήματος και παρέχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις για κάθε τερματικό POS. Κάνοντας κλικ στις Ρυθμίσεις κάτω από κάθε συσκευή, ο έμπορος μπορεί:
   1. Δείτε το τιμολόγιο για τη συγκεκριμένη συσκευή
   2. Απενεργοποίηση ή Επαναφορά της συσκευής - η επιλογή επαναφοράς συσκευής ισχύει εάν ο έμπορος επιθυμεί να συνδέσει τη συσκευή σε διαφορετικό κατάστημα ή διαφορετικό λογαριασμό ή εάν το νόμισμα της συσκευής πρέπει να αλλάξει. Θα ισχύουν τα ακόλουθα βήματα:
    • Πατώντας το πλήκτρο θα δημιουργηθεί ένας κωδικός επαναφοράς
    • Ο κωδικός πρέπει να εισαχθεί στη συσκευή, η επιλογή επαναφοράς σε κάθε συσκευή είναι διαθέσιμη στο μενού Ρυθμίσεις
    • Θα γίνει επαναφορά στη συσκευή
   3. Τροποποιήστε το όνομα του τερματικού - αυτό το όνομα θα είναι ορατό στα στοιχεία. Αν παραμείνει κενό, το πεδίο θα συμπληρώσει αυτομάτως τον σειριακό αριθμό της συσκευής.
   4. Τροποποιήστε την Περιγραφή τιμολόγησης για τη συσκευή - αυτό το όνομα θα εμφανίζεται στο λογαριασμό της κάρτας του πελάτη
   5. Επιτρέψτε επιστροφές χρημάτων, ακυρώστε συναλλαγές και, αν είναι επιθυμητό, ​προσθέστε κωδικό πρόσβασης για άκυρες συναλλαγές - εάν δημιουργηθεί κωδικός πρόσβασης, πρέπει να εισάγεται κάθε φορά που επεξεργάζεται μια άκυρη συναλλαγή μέσω της συσκευής
   6. Επιτρέψτε Ανανέωση χρόνου ομιλίας και, εάν είναι επιθυμητό, προσθέστε κωδικό πρόσβασης για την ανανέωση - ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται για εξουσιοδότηση των συναλλαγών Ανανέωσης χρόνου ομιλίας και πρέπει να εισαχθεί κάθε φορά που λαμβάνει χώρα μία τέτοια συναλλαγή
   7. Προσαρμόστε την κεφαλίδα της απόδειξης για τη συσκευή - μπορεί να προστεθεί λογότυπο της εταιρείας
   8. Προσαρμόστε το υποσέλιδο της απόδειξης για τη συσκευή
  • Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας - μια βήμα προς βήμα επεξήγηση για τον τρόπο ενεργοποίησης μιας νέας συσκευής
  • Παραγγείλετε νέα συσκευή

  Η καρτέλα Κάρτες εμφανίζει όλες τις κάρτες που είναι συνδεδεμένες στο λογαριασμό, καθώς επίσης την πρόσφατα κίνηση καρτών.

  1. Αριθμός καρτών που συνδέονται με το λογαριασμό και το νόμισμα των επεξεργασμένων πληρωμών
  2. Προβολή κινήσεων συσκευών για τις Τελευταίες 10 ημέρες ή τις Τελευταίες 30 ημέρες
  3. Εξαγωγή επισκόπησης κινήσεων σε μορφή Excel ή PDF
  4. Επιλέξτε τον τρόπο προβολής των κινήσεων
  5. Φορτώνει αναφορά κινήσεων για τον Τρέχοντα μήνα, τον Προηγούμενο μήνα, τους Τελευταίους 3 μήνες, τους Τελευταίους 6 μήνες ή το Τρέχον έτος
  6. Προβολή λεπτομερειών συναλλαγής

  Οι ίδιες επιλογές είναι διαθέσιμες για κάθε κάρτα που συνδέεται με το λογαριασμό.

  Οι πρόσθετες επιλογές είναι:

  • Ρυθμίσεις - παρέχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις για κάθε κάρτα. Κάνοντας κλικ στο Ρυθμίσεις κάτω από την κάρτα, ο έμπορος μπορεί να προσαρμόσει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
   1. Ρυθμίσεις ασφαλείας - αποφασίστε ποιες συναλλαγές επιτρέπονται με κάθε κάρτα
   2. Ειδοποιήσεις - επιλέξτε τις συναλλαγές για τις οποίες θα ειδοποιείστε
   3. Όρια συναλλαγών - καθορίστε τα όρια για τις αναλήψεις μετρητών, τις πληρωμές σε POS και ηλεκτρονικές πληρωμές
   4. Αποκλεισμός κάρτας
  • Ενεργοποίηση κάρτας
   Η διαδικασία είναι πολύ γρήγορη - ο έμπορος εισάγει τον αριθμό κάρτας και τον κωδικό επιβεβαίωσης που έλαβε μέσω μηνύματος κειμένου και αυτό ήταν!
  • Παραγγελία νέας κάρτας
   Ο έμπορος μπορεί να παραγγείλει επιπλέον επαγγελματικές χρεωστικές κάρτες VISA, να επιλέξει το νόμισμα κάθε κάρτας και να αποφασίσει ποιο λογαριασμό θα συνδέσει κάθε κάρτα. Οι επιλογές παράδοσης είναι με courier ή με ταχυδρομείο.

  Από την καρτέλα Μεταφορές ο Έμπορος μπορεί να πραγματοποιήσει:

  • Εσωτερικές μεταφορές - μεταφορές σε άλλους χρήστες myPOS - αυτές οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν εισάγοντας τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, τη διεύθυνση e-mail, τον αριθμό πελάτη ή λογαριασμού
  • Τραπεζικές μεταφορές - μεταφορές σε τραπεζικό λογαριασμό
  • Μεταφορές υπολοίπου - ο έμπορος μπορεί να μεταφέρει κεφάλαια μεταξύ ιδίων λογαριασμών σε ίδιο ή διαφορετικό νόμισμα
  • Μαζικές μεταφορές - εσωτερικές ή εξερχόμενες τραπεζικές μεταφορές
   1. Επιλέξτε λογαριασμό για τη μεταφορά που θα ξεκινήσει
   2. Ανεβάστε το αρχείο που περιέχει τις οδηγίες για τη μεταφορά
   3. Μπορείτε να κατεβάσετε ένα πρότυπο αρχείου εδώ
    • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες
   4. Κάντε κλικ στο Επόμενο και όταν φορτωθεί το νέο παράθυρο, ελέγξτε τις λεπτομέρειες προσεκτικά προτού ολοκληρώσετε τη μαζική μεταφορά
  • Πάγια εντολή - εντολή πληρωμής σε καθορισμένα ποσά ανά τακτά χρονικά διαστήματα εσωτερικά (σε χρήστες myPOS) ή εξωτερικά (σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό παγκοσμίως)

  Οι online υπηρεσίες myPOS είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Online. Από εδώ ο έμπορος μπορεί να στείλει Αίτηση πληρωμής, να δει και να δημιουργήσει νέα PayButtons και PayLinks, να προσθέσει Online καταστήματα, να ενσωματώσει Καλάθια αγορών καθώς επίσης να βρει υποστήριξη για Ενσωμάτωση.

  Για να στείλετε μία Αίτηση πληρωμής, ο έμπορος θα πρέπει να:

  1. Παρέχει όνομα πελάτη χρησιμοποιώντας μόνο Λατινικούς χαρακτήρες
  2. Συμπληρώσει το ποσό της αίτησης πληρωμής και να επιλέξει το νόμισμα - μια αίτηση πληρωμής μπορεί να αποσταλεί σε EUR, USD, GBP, BGN, CHF, RON, HRK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, DKK, ISK
  3. Συμπληρώσει το λόγο πληρωμής - αυτό το κείμενο θα συμπεριληφθεί στην αίτηση πληρωμής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για τον πελάτη
  4. Προσθήκη κειμένου κράτησης - αυτό το κείμενο δεν θα εμφανιστεί στην αίτηση πληρωμής. Είναι μόνο για εσωτερική αναφορά
  5. Συμπληρώσει την ημερομηνία λήξης - έχει οριστεί από προεπιλογή στις 30 ημέρες, ωστόσο η αίτηση πληρωμής μπορεί να ισχύει για περίοδο από 1 έως 120 ημέρες
  6. Επιλέξει γλώσσα - οι αιτήσεις πληρωμής μπορούν να σταλούν σε αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, ρουμανικά, γερμανικά, ισπανικά, κροατικά, σουηδικά, πορτογαλικά, ολλανδικά, βουλγαρικά, ελληνικά και ισλανδικά
  7. Εισάγει τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη - τα αιτήματα πληρωμής μπορούν να αποσταλούν και στα δύο. Προβάλετε εδώ την αίτηση πληρωμής και δείτε την όπως θα την δει ο πελάτη.
  8. Καθορίστε τον «Τύπο επιχειρηματικής δραστηριότητας» - το όνομα που εμφανίζεται στην αίτηση πληρωμής ως αποστολέας της αίτησης
  9. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να ειδοποιηθείτε κατά την πληρωμή της αίτησης - σημειώστε ότι εάν η ειδοποίηση αποστέλλεται μέσω μηνύματος κειμένου, θα ισχύσει χρέωση. Αυτή η χρέωση θα εφαρμόζεται και στις ειδοποιήσεις για αποτυχημένες προσπάθειες πληρωμής. Κάνοντας κλικ στην επιβεβαίωση, θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα δείχνει στον έμπορο επισκόπηση του αιτήματος πληρωμής, επιτρέποντας αντιγραφή του συνδέσμου πληρωμής στο πρόχειρο.
  10. Ανεβάζει μια δραστηριότητα αναφοράς για τον Τρέχοντα μήνα, τον Προηγούμενο μήνα, τους Τελευταίους 3 μήνες, τους Τελευταίους 6 μήνες ή το Τρέχον έτος
  11. Δίνει την επιλογή εξαγωγής δεδομένων σε Excel ή PDF
  12. Επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει τον αριθμό αποτελεσμάτων ανά σελίδα για προβολή
  13. Κάνοντας κλικ στην κατάσταση της Αίτησης πληρωμής, επιτρέπει στον έμπορο να στείλει υπενθύμιση ή να ακυρώσει την αίτηση πληρωμής.

  Κατάσταση της αίτησης πληρωμής:

  • Πληρώθηκε
  • Σε εκκρεμότητα - το αίτημα δεν έχει προβληθεί και δεν έχει πληρωθεί
  • Προβλήθηκε - το αίτημα έχει προβληθεί αλλά δεν έχει πληρωθεί
  • Η πληρωμή απέτυχε - έγινε προσπάθεια πληρωμής αλλά απέτυχε
  • Ακυρώθηκε
  • Έληξε

  Μόλις αποσταλεί η αίτηση πληρωμής, ο πελάτης λαμβάνει email ή μήνυμα κειμένου με σύντομη επεξήγηση της αίτησης πληρωμής και σύνδεσμο για ολοκλήρωση της πληρωμής. Μόλις προβληθεί η αίτηση πληρωμής από τον πελάτη, η κατάστασή του θα αλλάξει σε «Προβλήθηκε».

  Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο, ο πελάτης μπορεί να παράσχει τα στοιχεία της κάρτας και να ολοκληρώσει την πληρωμή.

  Καλάθια αγορών

  Το myPOS προσφέρει την επιλογή ενσωμάτωσης μιας βολικής πύλη πληρωμών σε ένα online κατάστημα. Η πύλη είναι συμβατή με τα ακόλουθα καλάθια αγορών: Magento, Opencart, Woocommerce, Oscommerce, Zencart, X-cart, Prestashop.

  Η καρτέλα Υπηρεσίες για εμπόρους παρέχει πρόσβαση στο Εικονικό τερματικό, στις GiftCard και στην υπηρεσία Ανανέωσης χρόνου ομιλίας.

  Το Εικονικό τερματικό δεν είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Πριν την ενεργοποίηση, η καρτέλα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Εικονικό τερματικό, καθώς επίσης λεπτομερείς οδηγίες για ενεργοποίηση της υπηρεσίας και έναρξη χρήσης της. Μόλις ενεργοποιηθεί, το Εικονικό τερματικό αποτελεί ιδανική λύση για επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν με συναλλαγές χωρίς παρουσία κάρτας.

  Όταν ενεργοποιηθεί, το Εικονικό τερματικό προσφέρει τις ακόλουθες επιλογές:

  1. Νέα συναλλαγή - επεξεργασία μιας νέας εικονικής συναλλαγής (επιλογή που φορτώνεται από προεπιλογή)
  2. Στοιχεία κατόχου κάρτας - πληκτρολογήστε τα στοιχεία της κάρτας που θα χρεωθεί (τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με αστέρι)
  3. Στοιχεία πληρωμής - πληκτρολογήστε τα στοιχεία της συναλλαγής - ποσό, αριθμό αναφοράς και περιγραφή χρέωσης (τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με αστέρι)
  4. Αποστολή αποδείξεως - εισαγάγετε τη διεύθυνση email του πελάτη ή έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου για να τους στείλετε μια απόδειξη
  5. Επεξεργασμένες πληρωμές - παρέχει επισκόπηση όλων των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Εικονικού τερματικού
  6. Ρυθμίσεις - παρέχει πρόσβαση σε δύο καρτέλες: Διαχείριση περιγραφών τιμολόγησης & Διαχείριση χειριστών
   • Διαχείριση περιγραφών τιμολόγησης - εμφανίζει τις ρυθμίσεις του Εικονικού τερματικού με την επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ενός νομίσματος και αλλαγής ενός συγκεκριμένου λογαριασμού νομίσματος
   • Διαχείριση διαχειριστών - επιτρέπει στον έμπορο να εκχωρεί/ανακαλεί πρόσβαση χρηστών στο Εικονικό τερματικό

  Τα Private Label GiftCards είναι κάρτες αποθηκευμένης αξίας που ο έμπορος μπορεί να αγοράσει μέσω του λογαριασμού myPOS. Ο έμπορος μπορεί να προσαρμόσει τις κάρτες επιλέγοντας ένα σχέδιο, προσθέτοντας ένα ειδικό μήνυμα και την επωνυμία της εταιρείας. Οι κάρτες φορτώνουν εύκολα με το προτιμώμενο ποσό μέσω των συσκευών myPOS και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην τοποθεσία του εμπόρου.

  Οι κάρτες μπορούν να αγοραστούν σε συσκευασίες των 100, 200 ή 500, έρχονται με δωρεάν βάση ή ειδικό φάκελο GiftCard διαθέσιμο με μικρή επιβάρυνση.

  Κάντε κλικ στο κουμπί «Παραγγείλετε τις GiftGards σας» για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αγοράς. Επιλέξτε το προτιμώμενο σχέδιο από τα 15 διαθέσιμα σχέδια και κάντε κλικ στο «Συνέχεια» στο κάτω μέρος της σελίδας

  Η ακόλουθη σελίδα προσφέρει πρόσθετες επιλογές για εξατομίκευση της μπροστινής πλευράς της GiftCard:

  1. Συμπληρώστε την Επωνυμία σας και επιλέξτε το μέγεθος γραμματοσειράς κάνοντας κλικ στα κουμπιά
  2. Προσθέστε ένα προσωπικό χαιρετισμό και επιλέξτε το μέγεθος γραμματοσειράς κάνοντας κλικ στα κουμπιά
  3. Επιλέξτε το στυλ γραμματοσειράς από τις 4 διαθέσιμες γραμματοσειρές
  4. Επιλέξτε το χρώμα γραμματοσειράς από τα 8 διαθέσιμα χρώματα
  5. Συμπληρώστε την Επωνυμία και τις λεπτομέρειες που θα εμφανίζονται στο πίσω μέρος της κάρτας

  Μόλις εξατομικευτούν οι GiftCards, απλά δώστε τα στοιχεία Επικοινωνίας και Αποστολής και κάντε κλικ στο «Υποβολή και συνέχεια». Οι GiftCards θα παραδοθούν σε 3 έως 5 εργάσιμες ημέρες.
  Με την υπηρεσία Ανανέωση χρόνου ομιλίας, οι έμποροι μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τη δυνατότητα να ανανεώνουν το χρόνο ομιλίας του τηλεφώνου τους ή να στέλνουν πίστωση χρόνου ομιλίας τηλεφώνου σε έναν φίλο ή μέλος της οικογένειάς τους σε όλο τον κόσμο.

  Η καρτέλα Προφίλ χωρίζεται σε τρεις ενότητες.

  Το Επιχειρηματικό προφίλ επιτρέπει στους εμπόρους να:

  • Προβάλουν και τροποποιούν τα ακόλουθα στοιχεία:
   • Αριθμό τηλεφώνου επιχείρησης
   • E-mail επιχείρησης
   • Τύπος επιχειρηματικής δραστηριότητας
   • Διεύθυνση αποστολής
   • E-mail σύνδεσης, κωδικό πρόσβασης και αριθμό τηλεφώνου
   Για να αλλάξετε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών.
  • Προβάλετε τα φορτωμένα έγγραφα και φορτώστε περισσότερα, αν χρειαστεί
  • Διαχειριστείτε τους χρήστες που συνδέονται στο λογαριασμό - αυτή η επιλογή επιτρέπει στους εμπόρους να συνδέουν πρόσθετους χρήστες στο λογαριασμό και να διαχειρίζονται τα δικαιώματα αυτών των χρηστών
   1. Ένα αναπτυσσόμενο μενού που επιτρέπει στον έμπορο να προβάλει τους χρήστες σε διάφορες κατηγορίες: Ενεργοί, Διαγραμμένοι, Αποκλεισμένοι ή Όλοι οι χρήστες
   2. Αποκλεισμός ή Κατάργηση της πρόσβασης χρήστη
    • Αποκλεισμός της πρόσβασης ενός χρήστη στο λογαριασμό αποτελεί επιλογή που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο έμπορος εάν η πρόσβαση ενός χρήστη ανακαλείται προσωρινά. Μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός, ο χρήστης θα εμφανίζεται κάτω από τους Αποκλεισμένους χρήστες. Μεταγενέστερα, ο έμπορος μπορεί να αποφασίσει αντιστροφή της ενέργειας ή διαγραφή του χρήστη
    • Η κατάργηση της πρόσβασης στο λογαριασμό είναι μόνιμη και δεν μπορεί να αντιστραφεί
   3. Η επιλογή του χρήστη δείχνει τις λεπτομερείς πληροφορίες του εμπόρου σχετικά με την πρόσβαση/τα δικαιώματα του χρήστη στο σύστημα. Επιτρέπει επίσης να γίνουν αλλαγές
   4. Παροχή πρόσβασης - ένας νέος χρήστης μπορεί να δημιουργηθεί πατώντας αυτό το κουμπί, ο έμπορος θα παροτρυνθεί να εισάγει τη διεύθυνση του νέου χρήστη, στη συνέχεια:
    • Εισαγάγετε τα προσωπικά στοιχεία του νέου χρήστη
    • Συμπληρώστε τα στοιχεία σύνδεσης
    • Καθορίστε την πρόσβαση/τα δικαιώματα του νέου χρήστη
    Ένας κωδικός επικύρωσης θα σταλεί στον αριθμό του εμπόρου για ολοκλήρωση της διαδικασίας.
    Εάν ο χρήστης υπάρχει ήδη, ο έμπορος δεν απαιτείται να εισάγει τα πιο πάνω στοιχεία καθώς το προφίλ του χρήστη συνδέεται όταν εισαχθεί η διεύθυνση e-mail του χρήστη.
  • Η ενότητα Οι παραγγελίες μου παρουσιάζει επισκόπηση όλων των υπηρεσιών myPOS που παραγγέλθηκαν από τον έμπορο και την κατάστασή τους, καθώς επίσης επιλογή για επισκόπηση περαιτέρω λεπτομερειών.

  Η δεύτερη ενότητα της καρτέλας Προφίλ που ονομάζεται Προφίλ χρήστη επιτρέπει την πρόσβαση σε:

  • Στοιχεία χρήστη - τα στοιχεία σύνδεσης μπορούν να τροποποιηθούν εδώ (διεύθυνση e-mail, κωδικός πρόσβασης και καταχωρημένος αριθμός τηλεφώνου)
  • Έλεγχος ταυτότητας - ο έμπορος μπορεί να επιλέξει μεταξύ μηνυμάτων κειμένου και ελέγχου ταυτότητας GateKeeper
  • Δικαιώματα πρόσβασης - κάθε χρήστης μπορεί να δει τους λογαριασμούς myPOS στους οποίους έχει πρόσβαση

  Στην τελευταία ενότητα της καρτέλας Προφίλ, στην καρτέλα Ειδοποιήσεις, εμφανίζονται ειδοποιήσεις που έχει λάβει ο έμπορος από το σύστημα myPOS.

  Ήταν αυτό το άρθρο χρήσιμο;

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Στείλτε μας τα σχόλιά σας