Terminál myPOS – mobilní čtečka kreditních karet
Zpět

Instalace Zen Cart

Chcete-li instalovat modul plugin myPOS Checkout, postupujte dle níže uvedených pokynů:

1. V adresáři modulů plugin a rozšíření vyhledejte modul plugin myPOS Checkout.

1. V adresáři modulů plugin a rozšíření vyhledejte modul plugin myPOS Checkout.

2. Stáhněte si modul plugin.

3. Stažené soubory nahrajte do adresáře instalace Zen Cart.

4. Přihlaste se na stránku Zen Cart jako správce.

4. Přihlaste se na stránku Zen Cart jako správce.

5. Instalujte platební modul myPOS Checkout do nabídky Moduly > Platba.

5. Instalujte platební modul myPOS Checkout do nabídky Moduly > Platba.


Nastavení

Založte si účet myPOS

Chcete-li použít tento způsob platby, musíte si na adrese www.mypos.eu zaregistrovat účet myPOS.

Kde začít

Kde začít

Přidání online obchodu

Jakmile budete mít účet myPOS, je nutné přejít do nabídky Online > Online obchody > Přidat nový obchod.
Je nutné vyplnit všechna povinná pole:

Přidání online obchodu

Zřízení nového online obchodu

Po přidání se nový online obchod zobrazí v nabídce Online > Online obchody. U nového online obchodu bude zobrazen stav „Zakázáno“. Je nutné:

1. Seznamte se pečlivě se Všeobecnými obchodními podmínkami a Sazebníkem tohoto obchodu a vyjádřete svůj souhlas s nimi.

2. Nastavte páry klíčů pro tento konkrétní web.

Při procesu registrace generuje myPOS Checkout API i obchodník páry veřejných/privátních klíčů a sděluje veřejný certifikát. Kliknutím na tlačítko „Generovat nové klíče“ v nabídce Klíče lze generovat veřejné/privátní klíče.

Nastavte páry klíčů pro tento konkrétní web.

myPOS Checkout API vyžaduje, aby obchodník nahrál svůj veřejný certifikát, aby mohl systém digitální podpis ověřit. Obchodník může nahrát několik veřejných certifikátů. Každému certifikátu je přiřazen index klíče. Pro každý veřejný certifikát obchodníka existuje určitý veřejný certifikát myPOS.
Jednotlivé veřejné certifikáty myPOS lze stáhnout kliknutím na tlačítko Stáhnout ve sloupci veřejných certifikátů myPOS.

3. Aktivujte obchod kliknutím na příslušné tlačítko vedle obchodu.

Nezapomeňte prosím, že vaše obchody musí ověřit banka myPOS. To může trvat až 5 pracovních dnů. Do ověření vašich online obchodů můžete transakce provádět, ale musíte dodržovat určité limity.

Konfigurace platebního modulu myPOS Checkout

1. Aktivovat způsob platby pokladna myPOS Checkout

Aktivovat způsob platby pokladna myPOS Checkout

2. Testovací režim

Testovací prostředí napodobuje produkční prostředí a umožňuje vám v systému realizovat požadavky, jaké budete provádět v produkčním prostředí. Testování lze provádět s každý číslem debetní nebo kreditní karty.
V testovacím prostředí budou všechny karetní operace zpracovány jako úspěšná platba. Z karty nebudou inkasovány finanční prostředky.

Testovací prostředí napodobuje produkční prostředí a umožňuje vám v systému realizovat požadavky, jaké budete provádět v produkčním prostředí. Testování lze provádět s každý číslem debetní nebo kreditní karty.<br />                V testovacím prostředí budou všechny karetní operace zpracovány jako úspěšná platba. Z karty nebudou inkasovány finanční prostředky.

Je-li testovací režim povolen (zaškrtávací políčko označeno „Pravda“), musíte použít následující testovací data:

Testovací data


myPOS PayLink:
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Identifikace obchodu:
000000000000010

Číslo účtu myPOS:
61938166610

Privátní klíč vývojáře

Veřejný certifikát vývojáře myPOS

3. Proveďte konfiguraci hodnot v oddílu Nastavení.

a ) Pořadí zařízení zobrazení

Pořadí zařízení zobrazení

b ) Identifikace obchodu

Identifikaci obchodu zadáváte při přidání nového online obchodu.

Identifikace obchodu

K dispozici na adrese www.mypos.eu:

K dispozici na adrese www.mypos.eu:

c ) Číslo klienta

Číslo klienta

K dispozici na adrese www.mypos.eu:

K dispozici na adrese www.mypos.eu:

d ) privátní klíč

Privátní klíč lze generovat kliknutí na tlačítko „Generovat nové klíče“ v nabídce www.mypos.eu > nabídka Online > Online obchody > Klíče.

Private Key could be generated by clicking on the ‘Generate new keys’ button

Private Key could be generated by clicking on the ‘Generate new keys’ button

Privátní klíč je nutné zkopírovat do online platformy.

Privátní klíč je nutné zkopírovat do online platformy.

e ) Veřejný certifikát myPOS

K dispozici ke stažení v nabídce www.mypos.eu > Online > Online obchody > Klíče.

Veřejný certifikát myPOS

Veřejný certifikát myPOS musíte zkopírovat do online platformy/pole Veřejný certifikát myPOS.

Veřejný certifikát myPOS

f ) Index klíče

Můžete nahrát několik veřejných certifikátů. Zde je třeba vyplnit index klíče certifikátu, který se kopíruje do online platformy.

Index klíče

K dispozici na adrese www.mypos.eu:

Index klíče

g ) Adresa URL

Adresa URL vývojářů: https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test
Produkční URL: https://www.mypos.eu/vmp/checkout


4. Změny konfigurace uložte kliknutím na tlačítko „Aktualizovat“.

Změny konfigurace uložte kliknutím na tlačítko „Aktualizovat“.

Důležité poznámky k technické integraci:

  • Adresa URL Notify je adresa, kam pokladna myPOS Checkout odesílá parametry pro úspěšnou platbu. Chcete-li, aby byla transakce úspěšná, musí se jednat o adresu s podporou SSL, tj. musí začínat protokolem „https://“. Nezabezpečené adresy URL budou považovány za nesprávné a transakce bude systémem automaticky zrušena.
  • Po připojení k adrese URL Notify musí obchodník reagovat hlavičkou HTTP 200 OK s následujícím obsahem zprávy: „OK“. Každá jiná reakce bude považována za chybu komunikace, chybu volání, chybu server nebo poruchu systému.

Jakmile je provedena konfigurace pokladny myPOS Checkout, vaši zákazníci ji budou moci vybrat jako způsob platby a platit za zboží a služby snadno a bezpečně pomocí debetních a kreditních karet.

Důležité poznámky k technické integraci: