Terminál myPOS – mobilní čtečka kreditních karet
Zpět

Instalace osCommerce

Chcete-li instalovat modul plugin myPOS Checkout, postupujte dle níže uvedených pokynů:

1. Na webu addons.oscommerce.com vyhledejte modul plugin myPOS Checkout

1. Na webu addons.oscommerce.com vyhledejte modul plugin myPOS Checkout

2. Stáhněte si modul plugin.

3. Po extrahování balíčku Add_On zkopírujte soubory do adresáře instalace osCommerce.

4. Přihlaste se na stránku osCommerce jako správce.

4. Přihlaste se na stránku osCommerce jako správce.

5. Přejděte do nabídky Nástroje správce > Moduly > Platba > Instalovat Modul.

5. Přejděte do nabídky Nástroje správce > Moduly > Platba > Instalovat Modul.

6. Zvolte způsob platby myPOS Checkout a klikněte na tlačítko Instalovat modul.

6. Zvolte způsob platby myPOS Checkout a klikněte na tlačítko Instalovat modul.

7. Po instalaci myPOS Checkout se zobrazí v seznamu Platební moduly.

7. Po instalaci myPOS Checkout se zobrazí v seznamu Platební moduly.


Nastavení

Chcete-li konfigurovat způsob platby, musíte navštívit stránku konfigurace metod.

Nastavení

Založte si účet myPOS.

Chcete-li použít tento způsob platby, musíte si na adrese www.mypos.eu zaregistrovat účet myPOS.

Založte si účet myPOS.

Založte si účet myPOS.

Přidání online obchodu

Jakmile budete mít účet myPOS, je nutné přejít do nabídky Online > Online obchody > Přidat nový obchod.

Je třeba vyplnit všechna povinná pole:

Přidání online obchodu

Zřízení nového online obchodu

Po přidání se nový online obchod zobrazí v nabídce Online > Online obchody. U nového online obchodu bude zobrazen stav „Zakázáno“. Je nutné:

1. Seznamte se pečlivě se Všeobecnými obchodními podmínkami a Sazebníkem tohoto obchodu a vyjádřete svůj souhlas s nimi.

2. Nastavte páry klíčů pro tento konkrétní web.

Při procesu registrace generuje myPOS Checkout API i obchodník páry veřejných/privátních klíčů a sděluje veřejný certifikát. Kliknutím na tlačítko „Generovat nové klíče“ v nabídce Klíče lze generovat veřejné/privátní klíče.

Po přidání se nový online obchod zobrazí v nabídce Online > Online obchody. U nového online obchodu bude zobrazen stav „Zakázáno“. Je nutné:

myPOS Checkout API vyžaduje, aby obchodník nahrál svůj veřejný certifikát, aby mohl systém digitální podpis ověřit. Obchodník může nahrát několik veřejných certifikátů. Každému certifikátu je přiřazen index klíče. Pro každý veřejný certifikát obchodníka existuje určitý veřejný certifikát myPOS.

Veřejný certifikát myPOS lze stáhnout kliknutím na tlačítko Stáhnout ve sloupci veřejných certifikátů myPOS.

3. Aktivujte obchod kliknutím na příslušné tlačítko vedle obchodu.

Nezapomeňte prosím, že vaše obchody musí ověřit banka myPOS. To může trvat až 5 pracovních dnů. Do ověření vašich online obchodů můžete transakce provádět, ale musíte dodržovat určité limity.

Konfigurace pokladny myPOS Checkout jako způsobu platby

Chcete-li konfigurovat modul plateb, musíte v seznamu dostupných způsobů platby zvolit možnost myPOS Checkout a kliknout na tlačítko „Upravit“.

Konfigurace pokladny myPOS Checkout jako způsobu platby

1. Aktivovat způsob platby pokladna myPOS Checkout

Aktivovat způsob platby pokladna myPOS Checkout

2. Testovací režim

Testovací prostředí napodobuje produkční prostředí a umožňuje vám v systému realizovat požadavky, jaké budete provádět v produkčním prostředí. Testování lze provádět s každý číslem debetní nebo kreditní karty.
V testovacím prostředí budou všechny karetní operace zpracovány jako úspěšná platba. Z karty nebudou inkasovány finanční prostředky.

Testovací režim

Je-li testovací režim povolen (zaškrtávací políčko označeno „Pravda“), musíte použít následující testovací data:

Testovací data


myPOS PayLink
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Identifikace obchodu
000000000000010

Číslo účtu myPOS
61938166610

Privátní klíč vývojáře

Veřejný certifikát vývojáře myPOS

3. Proveďte konfiguraci hodnot v oddílu Nastavení.

a ) Pořadí zařízení zobrazení.

Identifikaci obchodu zadáváte při přidání nového online obchodu.

b ) Identifikaci obchodu zadáváte při přidání nového online obchodu.

Identifikaci obchodu zadáváte při přidání nového online obchodu.

K dispozici na adrese www.mypos.eu:

Identifikaci obchodu zadáváte při přidání nového online obchodu.

c ) Číslo klienta

Číslo klienta

K dispozici na adrese www.mypos.eu:

Číslo klienta

d ) privátní klíč

Privátní klíč lze generovat kliknutí na tlačítko „Generovat nové klíče“ v nabídce www.mypos.eu > nabídka Online > Online obchody > Klíče.

privátní klíč

privátní klíč

Privátní klíč je nutné zkopírovat do platformy osCommerce:

privátní klíč

e ) Veřejný certifikát myPOS

K dispozici ke stažení v nabídce www.mypos.eu > Online > Online obchody > Klíče.

Veřejný certifikát myPOS

Veřejný certifikát myPOS musíte zkopírovat do online platformy osCommerce/pole Veřejný certifikát myPOS.

Veřejný certifikát myPOS

f ) Index klíče

Můžete nahrát několik veřejných certifikátů. Zde je třeba vyplnit index klíče certifikátu, který se kopíruje do osCommerce platformy.

Index klíče

K dispozici na adrese www.mypos.eu:

Index klíče

g ) Adresa URL

Adresa URL vývojářů: https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test
Produkční URL: https://www.mypos.eu/vmp/checkout


4. Změny konfigurace uložte kliknutím na tlačítko „Uložit“.

Index klíče

Důležité poznámky k technické integraci:

  • Adresa URL Notify je adresa, kam pokladna myPOS Checkout odesílá parametry pro úspěšnou platbu. Chcete-li, aby byla transakce úspěšná, musí se jednat o adresu s podporou SSL, tj. musí začínat protokolem „https://“. Nezabezpečené adresy URL budou považovány za nesprávné a transakce bude systémem automaticky zrušena.
  • Po požadavku HTTP musí obchodník reagovat hlavičkou HTTP 200 OK s následujícím obsahem zprávy: „OK“. Každá jiná reakce bude považována za chybu komunikace, chybu volání, chybu server nebo poruchu systému.

Jakmile je provedena konfigurace pokladny myPOS Checkout, vaši zákazníci ji budou moci vybrat jako způsob platby a platit za zboží a služby snadno a bezpečně pomocí debetních a kreditních karet.

Změny konfigurace uložte kliknutím na tlačítko „Uložit“.