Terminál myPOS – mobilní čtečka kreditních karet
Zpět

Instalace OpenCart

Chcete-li instalovat modul plugin myPOS Checkout, postupujte dle níže uvedených pokynů:

1. Na webu opencart.com vyhledejte modul plugin myPOS Checkout

1. Na webu opencart.com vyhledejte modul plugin myPOS Checkout

2. Stáhněte si modul plugin.

3. Stažené soubory nahrajte do instalace OpenCart.

4. Přihlaste se na stránku OpenCart jako správce.

4. Přihlaste se na stránku OpenCart jako správce.

5. Z řídicího panelu OpenCart přejděte na Rozšíření > Platby.

5. Z řídicího panelu OpenCart přejděte na Rozšíření > Platby.

6. Zvolte způsob platby myPOS Checkout a klikněte na tlačítko Instalovat.

6. Zvolte způsob platby myPOS Checkout a klikněte na tlačítko Instalovat.


Nastavení

Chcete-li konfigurovat hodnoty myPOS Checkout na stránce nastavení z řídicího panelu OpenCart, přejděte do nabídky Rozšíření > Platby > myPOS Checkout > Upravit.

Nastavení

Založte si účet myPOS

Chcete-li použít tento způsob platby, musíte si na adrese www.mypos.eu zaregistrovat účet myPOS.

Založte si účet myPOS

Založte si účet myPOS

Přidání online obchodu

Jakmile budete mít účet myPOS, je nutné přejít do nabídky Online > Online obchody > Přidat nový obchod

Je nutné vyplnit všechna povinná pole:

Přidání online obchodu

Zřízení nového online obchodu

Po přidání se nový online obchod zobrazí v nabídce Online > Online obchody. U nového online obchodu bude zobrazen stav „Zakázáno“. Je nutné:

1. Seznamte se pečlivě se Všeobecnými obchodními podmínkami a Sazebníkem tohoto obchodu a vyjádřete svůj souhlas s nimi.

2. Nastavte páry klíčů pro tento konkrétní web.

Po přidání se nový online obchod zobrazí v nabídce Online > Online obchody. U nového online obchodu bude zobrazen stav „Zakázáno“. Je nutné:

Při procesu registrace generuje myPOS Checkout API i obchodník páry veřejných/privátních klíčů a sděluje veřejný certifikát. Kliknutím na tlačítko „Generovat nové klíče“ v nabídce Klíče lze generovat veřejné/privátní klíče.

myPOS Checkout API vyžaduje, aby obchodník nahrál svůj veřejný certifikát, aby mohl systém digitální podpis ověřit. Obchodník může nahrát několik veřejných certifikátů. Každému certifikátu je přiřazen index klíče. Pro každý veřejný certifikát obchodníka existuje určitý veřejný certifikát myPOS.

Veřejný certifikát myPOS lze stáhnout kliknutím na tlačítko Stáhnout ve sloupci veřejných certifikátů myPOS.

3. Aktivujte obchod kliknutím na příslušné tlačítko vedle obchodu.

Nezapomeňte prosím, že vaše obchody musí ověřit banka myPOS. To může trvat až 5 pracovních dnů. Do ověření vašich online obchodů můžete transakce provádět, ale musíte dodržovat určité limity.

Konfigurace pokladny myPOS Checkout jako způsobu platby

1. Nejprve je nutné aktivovat pokladnu myPOS Checkout jako způsob platby. Zaškrtněte políčko „Povolit platbu myPOS Checkout“.

Nejprve je nutné aktivovat pokladnu myPOS Checkout jako způsob platby. Zaškrtněte políčko „Povolit platbu myPOS Checkout“.

2. Testovací režim

Testovací prostředí napodobuje produkční prostředí a umožňuje vám v systému realizovat požadavky, jaké budete provádět v produkčním prostředí. Testování lze provádět s každý číslem debetní nebo kreditní karty. V testovacím prostředí budou všechny karetní operace zpracovány jako úspěšná platba. Z karty nebudou inkasovány finanční prostředky. Je-li povolen testovací režim, budou použity Možnosti vývojáře.

Testovací režim

Je-li testovací režim povolen, musíte použít následující testovací data:

Testovací data


myPOS PayLink:
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Identifikace obchodu:
000000000000010

Číslo účtu myPOS:
61938166610

Privátní klíč vývojáře

Veřejný certifikát vývojáře myPOS

3. Přihlášení

4. Konfigurujte hodnoty v oddílu Vývojář/Produkční možnosti:

a ) Pořadí řazení

b ) Identifikace obchodu – zadává se při přidání nového online obchodu.

Identifikace obchodu – zadává se při přidání nového online obchodu.

Informace pro online obchod na adrese www.mypos.eu:

Identifikace obchodu – zadává se při přidání nového online obchodu.

c ) Číslo klienta

Číslo klienta

K dispozici na adrese www.mypos.eu:

K dispozici na adrese www.mypos.eu:

d ) privátní klíč

Privátní klíč lze generovat kliknutí na tlačítko „Generovat nové klíče“ v nabídce www.mypos.eu > Online > Online obchody > Klíče.

privátní klíč

Online platforma www.mypos.eu

privátní klíč

www.mypos.eu

e ) Veřejný certifikát myPOS

K dispozici ke stažení v nabídce www.mypos.eu > Online > Online obchody > Klíče.

Veřejný certifikát myPOS

Veřejný certifikát myPOS musíte zkopírovat do online platformy/pole Veřejný certifikát myPOS.

Veřejný certifikát myPOS

f ) Adresa URL

Testovací URL https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test
Produkční URL: https://www.mypos.eu/vmp/checkout

g ) Index klíče

Online platforma

Index klíče

K dispozici na adrese www.mypos.eu:

Index klíče

5. Změny konfigurace uložte kliknutím na tlačítko „Uložit“.

Důležité poznámky k technické integraci:

  • URL_Notify musí být adresa s podporou SSL, tj. musí začínat protokolem „https://“. Nezabezpečené adresy URL budou považovány za nesprávné a transakce bude systémem zrušena.
  • Po požadavku HTTP musí obchodník reagovat hlavičkou HTTP 200 OK s následujícím obsahem zprávy: „OK“. Každá jiná reakce bude považována za chybu komunikace, chybu volání, chybu server nebo poruchu systému.

Jakmile je provedena konfigurace pokladny myPOS Checkout, vaši zákazníci ji budou moci vybrat jako způsob platby a platit za zboží a služby snadno a bezpečně pomocí debetních a kreditních karet.

Změny konfigurace uložte kliknutím na tlačítko „Uložit“.