Terminál myPOS – mobilní čtečka kreditních karet
Zpět

Instalace Magento

Chcete-li instalovat modul plugin myPOS Checkout, postupujte dle níže uvedených pokynů:

1. Přihlaste se k panelu pro správu Magento.

1. Přihlaste se k panelu pro správu Magento.

2. Z nabídky správce přejděte do nabídky System > Magento connect > Magento Connect Manager.

2. Z nabídky správce přejděte do nabídky System > Magento connect > Magento Connect Manager.

3. Zadejte uživatelské jméno a heslo Magento pro nástroj Magento Connect Manager.

3. Zadejte uživatelské jméno a heslo Magento pro nástroj Magento Connect Manager.

4. V nabídce Instalovat nová rozšíření:

4. V nabídce Instalovat nová rozšíření:

a ) Vyhledejte modul plugin myPOS Checkout pomocí Magento Connect.

<strong>a )</strong> Vyhledejte modul plugin myPOS Checkout pomocí Magento Connect.

b ) Vkopírujte klíč rozšíření pro instalaci – ten získáte kliknutím na tlačítko „Získat klíč rozšíření“ vedle modulu plugin myPOS Checkout.

<strong>b )</strong> Vkopírujte klíč rozšíření pro instalaci – ten získáte kliknutím na tlačítko „Získat klíč rozšíření“ vedle modulu plugin myPOS Checkout.

c ) Klikněte na tlačítko Instalovat a po instalaci proveďte aktualizaci obrazovky.

<strong>c )</strong> Klikněte na tlačítko Instalovat a po instalaci proveďte aktualizaci obrazovky.

Po úspěšné instalaci se rozšíření myPOS Checkout zobrazí v nabídce Správa stávajících rozšíření.

Po úspěšné instalaci se rozšíření myPOS Checkout zobrazí v nabídce Správa stávajících rozšíření.

5. Klikněte na tlačítko Vrátit se k tlačítku správce.

5. Klikněte na tlačítko Vrátit se k tlačítku správce.

6. Přejděte do nabídky Systém > Konfigurace > Prodej > Způsoby platby.

6. Přejděte do nabídky Systém > Konfigurace > Prodej > Způsoby platby.

6. Přejděte do nabídky Systém > Konfigurace > Prodej > Způsoby platby.

7. Zvolte možnost myPOS Checkout a konfigurujte hodnoty na stránce nastavení.


Nastavení

Založte si účet myPOS

Chcete-li použít tento způsob platby, musíte si na adrese www.mypos.eu zaregistrovat účet myPOS.

Založte si účet myPOS

Chcete-li použít tento způsob platby, musíte si na adrese www.mypos.eu zaregistrovat účet myPOS.

Přidání online obchodu

Jakmile budete mít účet myPOS, je nutné přejít do nabídky Online > Online obchody > Přidat nový obchod.
Je třeba vyplnit všechna povinná pole:

Přidání online obchodu

Zřízení nového online obchodu

Po přidání se nový online obchod zobrazí v nabídce Online > Online obchody. U nového online obchodu bude zobrazen stav „Zakázáno“. Je nutné:

1. Seznamte se pečlivě se Všeobecnými obchodními podmínkami a Sazebníkem tohoto obchodu a vyjádřete svůj souhlas s nimi.

2. Nastavte páry klíčů pro tento konkrétní web.

Při procesu registrace generuje myPOS Checkout API i obchodník páry veřejných/privátních klíčů a sděluje veřejný certifikát. Kliknutím na tlačítko „Generovat nové klíče“ v nabídce Klíče lze generovat veřejné/privátní klíče.

Zřízení nového online obchodu

myPOS Checkout API vyžaduje, aby obchodník nahrál svůj veřejný certifikát, aby mohl systém digitální podpis ověřit. Obchodník může nahrát několik veřejných certifikátů. Každému certifikátu je přiřazen index klíče. Pro každý veřejný certifikát obchodníka existuje určitý veřejný certifikát myPOS.
Veřejný certifikát myPOS lze stáhnout kliknutím na tlačítko Stáhnout ve sloupci veřejných certifikátů myPOS.

3. Aktivujte obchod kliknutím na příslušné tlačítko vedle obchodu.

Nezapomeňte prosím, že vaše obchody musí ověřit banka myPOS. To může trvat až 5 pracovních dnů. Do ověření vašich online obchodů můžete transakce provádět, ale musíte dodržovat určité limity.

Konfigurace pokladny myPOS Checkout jako způsobu platby

Nezbytná nastavení proveďte v nabídce Systém > Konfigurace > Prodej > Způsoby platby > myPOS Checkout.

1. Nejprve je nutné aktivovat pokladnu myPOS Checkout jako způsob platby. Z rozevírací nabídky zvolte „Ano“.

Nejprve je nutné aktivovat pokladnu myPOS Checkout jako způsob platby. Z rozevírací nabídky zvolte „Ano“.

2. Testovací režim

Je-li testovací režim povolen, musíte použít následující testovací data:

Testovací data


myPOS PayLink:
https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test

Identifikace obchodu:
000000000000010

Číslo účtu myPOS:
61938166610

Privátní klíč vývojáře

Veřejný certifikát vývojáře myPOS


Testovací prostředí napodobuje produkční prostředí a umožňuje vám v systému realizovat požadavky, jaké budete provádět v produkčním prostředí. Testování lze provádět s každý číslem debetní nebo kreditní karty. V testovacím prostředí budou všechny karetní operace zpracovány jako úspěšná platba. Z karty nebudou inkasovány finanční prostředky. Je-li povolen testovací režim, bude použito Nastavení vývojáře.

Testovací režim

3. Proveďte konfiguraci hodnot v oddílu Nastavení.

a ) Identifikace obchodu – zadává se při přidání nového online obchodu.

Identifikace obchodu – zadává se při přidání nového online obchodu.

Informace pro online obchod na adrese www.mypos.eu:

Identifikace obchodu – zadává se při přidání nového online obchodu.

b ) Číslo klienta

Číslo klienta

K dispozici na adrese www.mypos.eu:

K dispozici na adrese www.mypos.eu:

c ) privátní klíč

Privátní klíč lze generovat kliknutí na tlačítko „Generovat nové klíče“ v nabídce www.mypos.eu > nabídka Online > Online obchody > Klíče.

privátní klíč

Online platforma www.mypos.eu

Online platforma

www.mypos.eu

d ) Veřejný certifikát myPOS

K dispozici ke stažení v nabídce www.mypos.eu > Online > Online obchody > Klíče.

Veřejný certifikát myPOS

Tento veřejný certifikát myPOS zkopírujte do online platformy.

Veřejný certifikát myPOS

e ) Adresa URL

Testovací URL https://www.mypos.eu/vmp/checkout-test
Produkční URL: https://www.mypos.eu/vmp/checkout

f ) Index klíče

Index klíče

Můžete nahrát několik veřejných certifikátů. Zde je třeba vyplnit index klíče certifikátu, který se kopíruje do online platformy.

Index klíče

g ) Pořadí řazení – uvádí seznam myPOS Checkout v případě více způsobů platby.

Pořadí řazení – uvádí seznam myPOS Checkout v případě více způsobů platby.

4. Změny konfigurace uložte.

Pořadí řazení – uvádí seznam myPOS Checkout v případě více způsobů platby.

Důležité poznámky k technické integraci:

  • URL_Notify musí být adresa s podporou SSL, tj. musí začínat protokolem „https://“. Nezabezpečené adresy URL budou považovány za nesprávné a transakce bude systémem zrušena.
  • Po požadavku HTTP musí obchodník reagovat hlavičkou HTTP 200 OK s následujícím obsahem zprávy: „OK“. Každá jiná reakce bude považována za chybu komunikace, chybu volání, chybu server nebo poruchu systému.

Jakmile je provedena konfigurace pokladny myPOS Checkout, vaši zákazníci ji budou moci vybrat jako způsob platby a platit za zboží a služby snadno a bezpečně pomocí debetních a kreditních karet.

Jakmile je provedena konfigurace pokladny myPOS Checkout, vaši zákazníci ji budou moci vybrat jako způsob platby a platit za zboží a služby snadno a bezpečně pomocí debetních a kreditních karet.