FAQ

Poplatek za účet myPOS

Zřízení účtu myPOS je zdarma. Na službu se nevztahují žádné měsíční či roční poplatky, obchodník platí pouze za využívané služby.

Poplatky za služby spojené s účtem:
Obchodní účet s IBAN Zdarma
Měsíční poplatek Zdarma
Roční poplatek Zdarma
Poplatky za financování účtu:
Financování bankovním převodem Zdarma
Peněžní převod:
Odeslat peníze na jiný účet v rámci systému Zdarma
Peněžní převod mezi vlastními účty Zdarma
Přijmout platbu z jiného účtu myPOS Zdarma
Žádost o zrušení nebo vrácení platby 10.00 EUR
Refundace z účtu 0.49 EUR
Vrátit platbu myPOS Online / iDEAL 0.25 EUR
Odchozí převod ve prospěch bankovních účtů:
Převod v rámci systému Zdarma
UK Domácí převod v GBP 1.75 EUR
Převod v měně GBP v rámci krajin EU a EHP 3.00 EUR
SEPA převod 3.00 EUR
Mezinárodní převod v USD – 'SHA'
(Suma převodu v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 5,000 EUR 35.00 EUR
> 5,000 EUR a ≤ 15,000 EUR 50.00 EUR
> 15,000 EUR a ≤ 35,000 EUR 100.00 EUR
> 35,000 EUR a ≤ 100,000 EUR 150.00 EUR
> 100,000 EUR a ≤ 500,000 EUR 200.00 EUR
> 500,000 EUR a ≤ 2,000,000 EUR 0.062%, Max. 1000.00 EUR
> 2,000,000 EUR 0.130%, Max. 6000.00 EUR
Odchozí převod v CHF – 'SHA' 4.00 EUR
Převod v měně PLN
(Suma převodu v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 500.00 EUR 3.75 EUR
> 500.00 a ≤ 10,000.00 EUR 4.00 EUR
> 10,000.00 a ≤ 500,000.00 EUR 4.50 EUR
> 500,000.00 a ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Převod v měně HRK
(Suma převodu v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 500.00 EUR 3.75 EUR
> 500.00 EUR a ≤ 10,000.00 EUR 4.00 EUR
> 10,000.00 a ≤ 500,000.00 EUR 4.50 EUR
> 500,000.00 a ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Převod v měně RON
(Suma převodu v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 2,000.00 EUR 4.50 EUR
> 2,000.00 a ≤ 500,000.00 EUR 6.00 EUR
> 500,000.00 a ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Převod v měně CZK
(Suma převodu v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
< 500,000.00 EUR 0.20 EUR
Převod v měně ISK 12.00 EUR
Převod v měně HUF – OUR 8.00 EUR
Převod v měně HUF – SHA 4.50 EUR
Převod v měně SEK – OUR 8.00 EUR
Převod v měně SEK – SHA 4.50 EUR
Převod v měně NOK – OUR 8.00 EUR
Převod v měně NOK – SHA 4.50 EUR
Převod v měně DKK – OUR 8.00 EUR
Převod v měně DKK – SHA 4.50 EUR
SWIFT převody v EUR 3.00 EUR
Mezinárodní převod – Možnost 'SHA' 0.150%, Min. 5.00 EUR
Mezinárodní převod – 'OUR' poplatek za 'SHA' a
(Suma převodu v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 25,000.00 EUR + 25.00 EUR
>25,000.00 EUR a ≤75,000.00 EUR + 55.00 EUR
>75,000.00 EUR + 100.00 EUR
Převod v měně BGN 3.00 EUR
Platba přes myPOS Online / iDEAL 0.30 EUR
Přijaté platby / iDEAL 0.30 EUR
Žádost o zrušení / vrácení platby - probíhající převod 25.00 EUR
Žádost o zrušení nebo vrácení platby za provedení odchozího bankovního převodu 75.00 EUR + jakékoli poplatky účtovány korespondenční bankou
Převod ve prospěch nesprávného IBAN a/nebo kódu BIC 10.00 EUR
Přezkoumání platební operace - SEPA 25.00 EUR
Přezkoumání platební operace1 75.00 EUR + jakékoli poplatky účtovány korespondenční bankou
Jiné poplatky:
Poplatek za nespolupráci2 150.00 EUR
Poplatek za nečinnost3 10.00 EUR
Poplatek za nepřipsání financí4 5.00 EUR
Odkoupení elektronických peněz při zrušení účtu 15.00 EUR
Oznámení prostřednictvím textové zprávy5 0.10 EUR
Měsíční výpis odeslán e-mailem Zdarma
Papírový výpis nebo dodatečné informace/žádosti o převodech a zůstatku 5.00 EUR
Zpracování přímého inkasa SEPA 0.50 EUR
Refundace platby přímého inkasa SEPA6 1.00 EUR

1. V případě šetření zahájeného 3 měsíce po datu původní transakce, Vás budeme informovat o poplatcích, když dostaneme informace od korespondenční banky.

2. Nejde o standardní poplatek. Poplatek se účtuje v mimořádných případech, kdy byl Váš účet zablokován, protože jste neposkytli, které musíme mít ze zákona v určené časové lhůtě, nebo z důvodu jakéhokoli pochybení z Vaší strany, které nebylo napraveno v odůvodněném termínu. V takovém případě Vám zašleme oznámení o zaúčtování poplatku 2 měsíce dopředu.

3. Nejde o standardní poplatek. Poplatek se účtuje v mimořádných případech, zejména, jestli jste po dobu 10 po sobě následujících měsíců neprovedli platnou transakci. V takovém případě Vám zašleme oznámení o zaúčtování poplatku 2 měsíce dopředu.

4. Nejde o standardní poplatek. Poplatek se účtuje v mimořádných případech, zejména, jestli jste po dobu 10 po sobě následujících měsíců neprovedli transakci, při které Vám byly připsány finanční prostředky. V takovém případě Vám zašleme oznámení o zaúčtování poplatku 2 měsíce dopředu.

5. Jiné poplatky mohou být klientovi účtovány jeho poskytovatelem mobilních služeb.

6. Můžete požádat o refundaci přímého inkasa SEPA odepsaného z účtu v období po dobu osmi týdnů od data provedení a v případě jakékoli neoprávněné transakce po osmi týdnech a až do třináct měsíců po platbě.


Poplatky za kartu myPOS

Karta myPOS Business se vystavuje zdarma. Zpoplatněny jsou pouze transakce prováděné kartou.

Poplatky za služby spojené s účtem:
Vydání hlavní karty Zdarma
Vydání další karty (po první kartě) 5.00 EUR
První opětovné vydání karty (prošlá karta) Zdarma
Opětovné vydání další karty (prošlá karta) 5.00 EUR
Opětovné vydání karty (ztráta, krádež, poškození karty)1 10.00 EUR
Transakční poplatek:
Výběr hotovosti z bankomatu v BGN
(Suma výběru v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Výběr hotovosti z bankomatu v EUR
(Suma výběru v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Výběr hotovosti z bankomatu v EU
(Suma výběru v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Domácí výběr hotovosti z bankomatu (Švýcarsko)
(Suma výběru v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Výběr hotovosti z bankomatu2 1.000% + 4.00 EUR
Výběr hotovosti prostřednictvím POS v BGN
(Suma výběru v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 300.00 EUR3 2.00 EUR
> 300.00 EUR3 4.00 EUR
Výběr hotovosti prostřednictvím POS v EUR
(Suma výběru v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 300.00 EUR3 2.00 EUR
> 300.00 EUR3 4.00 EUR
Výběr hotovosti prostřednictvím POS3 1.000% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR
Platba prostřednictvím POS Zdarma
Platby přes internet Zdarma
Zkontrolovat zůstatek přes bankomat 0.50 EUR
Zamítnout transakci prostřednictvím bankomatu Zdarma
Poplatek za zahájení postupu zpětného účtování 15.00 EUR

1. Neplatí v případě nahrazení nefunkční karty/přívěsku, když byla chyba způsobena uživatelem.

2. Suma výběru v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce

3. POS operátor si může účtovat další poplatky.


Pořízení služeb se v jednotlivých zemích a odvětvích liší. Vyplňte formulář žádosti níže. Náš tým myPOS Vám obratem zašle nabídku šitou na míru.


Používáme cookies

Používáme cookies a jiné sledovací metody pro optimalizaci naší webové stránky a zobrazení cílených informací návštěvníkům. Zjistit více

Nebo můžete Vaše cookies spravovat .

2-3