Terminál myPOS – mobilní čtečka kreditních karet

FAQ

  Řešení problémů

 • Chyby transakcí na zařízení myPOS
  Chyby a chybová hlášení Příčina chyby a další pokyny
  Chyba: 04 „Capture card“ (Zajistit kartu) * Nepokoušejte se provádět platbu kartou
  * Informujte zákazníka, aby kontaktoval vydavatele karty. Stav karty naznačuje, že se jedná o ukradenou kartu.
  * Požádejte zákazníka o jinou kartu
  Chyba: 41 „Lost card“ (Ztracená karta) * Nepokoušejte se provádět platbu kartou
  * Informujte zákazníka, aby kontaktovat vydavatele karty. Stav karty naznačuje, že se jedná o ztracenou kartu
  Chyba: 43 „Stolen card“ (Ukradená karta) * Nepokoušejte se provádět platbu kartou
  * Informujte zákazníka, aby kontaktovat vydavatele karty. Stav karty naznačuje, že se jedná o ukradenou kartu.
  * Nedoporučuje se prodej dokončit.
  Chyba: 51 „Not sufficient funds“ (Nedostatečné finanční prostředky) * Nepokoušejte se provádět platbu kartou
  * Informujte zákazníka, aby kontaktovat vydavatele karty. Stav karty naznačuje, že se jedná o ukradenou kartu.
  * Nedoporučuje se prodej dokončit.
  Chyba: 54 „Expired card“ (Platnost karty vypršela) Zkontrolujte datum konce platnosti embosované na kartě.
  * Datum v budoucnosti: Zkuste provést transakci znovu
  * Datum v minulosti: Požádejte zákazníka, aby se obrátil s žádostí o novou kartu na vydavatele karty
  * Požádejte zákazníka o jinou kartu.
  Chyba: 55 „Incorrect PIN“ (Nesprávný kód PIN) * Ověřte spolu se zákazníkem, zda je zadaný kód PIN správný.
  * Je-li zadaný kód PIN správný, může mít vydavatel karty potíže se systémem.
  * Zkuste provést transakci znovu.
  Chyba: 57 „Transaction not permitted by Issuer“ (Transakce není vydavatelem povolena) * Informujte zákazníka, že transakce, kterou se pokouší pomocí karty provést, není u karty povolena.
  * Požádejte zákazníka o jinou kartu.
  Chyba: 58 „Transaction not permitted on terminal“ (Transakce není na terminálu povolena) * Pokladní terminál je ve vztahu k transakci, kterou se snažíte provést, zablokovaný.
  * Přihlaste se k účtu myPOS a zkontrolujte nastavení (karta Zařízení, zvolte příslušné zařízení, klikněte na tlačítko Nastavení pod obrázkem zařízení)
  * Zařízení myPOS umožňují konfigurovat omezení u: 1. Vratky. 2. Zrušené transakce. 3. Dobíjení
  Chyba: 62 „Restricted card“ (Na kartu se vztahují omezení) Chybové hlášení od banky držitele karty
  * Poraďte zákazníkovi, aby se obrátil na vydavatele karty.
  Chyba: 63 „Security violation“ (Narušení zabezpečení) Chybové hlášení od banky držitele karty
  * Poraďte zákazníkovi, aby se obrátil na vydavatele karty.
  Chyba: 75 „PIN tries exceeded“ (Překročen počet pokusů o zadání kódu PIN) Kód PIN karty byl zadán chybně třikrát po sobě.
  * Nepokoušejte se provádět platbu kartou
  * Požádejte zákazníka o jinou kartu.
  Chyba: AF/TR/TR-02 „Transaction is declined“ (Transakce zamítnuta) Tato chyba může mít několik příčin: Karta byla odebrána příliš rychle a proces schválení byl přerušen. Pokladní terminál nebyl schopen šifrovat sdělení a zpracovat transakci. Typ karty nebyl rozpoznán. Neplatný formát kódu PIN. Neplatná data transakce. Chybějící informace o obchodníkovi či terminálu. Zákazník stiskl nesprávné tlačítko na terminálu a nedopatřením zrušil transakci. Měna karty neodpovídá měně terminálu.
  * Zkuste provést transakci znovu.
  * Požádejte zákazníka o jinou kartu.
  Chyba: PE „Invalid pre-authorization code“ (Neplatný kód předschválení transakce) Zadaný kód předschválení transakce je neplatný.
  Chyby transakcí u karet myPOS
  Chyby a chybová hlášení Příčina chyby a další pokyny
  Chyba: 61 „Exceeds amount limit“ (Překročen limit částky) Hodnota limitu karty (částka transakce) byla překročena.
  Jedná-li se o kartu myPOS Business může být:
  1. Limit jednotlivé transakce - maximální částka jednotlivé transakce.
  2. Denní, týdenní, měsíční limit či roční limit - maximální částka transakcí za den, týden, měsíc či rok.
  * S dotazem, zda lze upravit limity karty, se obraťte na zákaznickou podporu myPOS.
  Nejedná-li se o kartu myPOS, musí se zákazník obrátit na vydavatele karty.
  Chyba: 65 „Exceeds count limit“ (Překročen limit počtu) Limit počtu (počtu transakcí) byl překročen.
  Jedná-li se o kartu myPOS Business může být:
  Denní, týdenní, měsíční limit či roční limit - maximální počet transakcí, které lze provést za den, týden, měsíc či rok.
  * S dotazem, zda lze upravit limity karty, se obraťte na zákaznickou podporu myPOS.
  Nejedná-li se o kartu myPOS, musí se zákazník obrátit na vydavatele karty.
  Chyba: AL „Exceeds account limit“ (Překročen limit účtu) Transakce byla zamítnuta HOSTITELEM myPOS, byl dosažen limit.
  * Zkontrolujte limity účtu a/nebo se obraťte na zákaznickou podporu myPOS.
  Chyby zařízení myPOS
  Chyby a chybová hlášení Příčina chyby a další pokyny
  Chyba: XX „Unable to reach authorization host“ (Hostitel k autorizaci nenalezen) * Ujistěte se, že váš router nemá žádné omezení síťového provozu nebo filtry - router nevyžaduje nastavení speciální konfigurace TCP/IP na síťových zařízeních (zařízení myPOS používá pouze výchozí nastavení).
  * Zkontrolujte, zda je síťový signál dostatečný. Sílu signálu sítě indikuje ikona signálu sítě Wi-Fi v horním rohu obrazovky zařízení.
  Chcete-li se připojit přes Wi-Fi router, postupujte podle pokynů v oddílu „Jak připojit zařízení přes Wi-Fi“ ve Stručném návodu k obsluze, který je součástí vašeho balíčku.
  Chybové hlášení u zařízení myPOS Combo „Karta ve Slotu 1 nenalezena“, ale karta je již v zařízení vložena. Zkontrolujte prosím, zda je vaše SIM karta správně vložena ve slotu. Vaše zařízení myPOS má 2 sloty pro SIM kartu. Ujistěte se, že používáte slot karty SIM 1 (na zadní straně). První přístupný SIM slot (SIM slot 2) zůstane prázdný.
  Chybové hlášení „Síťová registrace nebyla úspěšná“. To znamená, že zařízení myPOS nemůže najít výchozí nastavení vaší mobilní sítě. Klikněte prosím na zelené tlačítko (O) Nastavení a zadejte ručně. Budete požádáni o APN (název přístupového bodu vaší sítě), uživatelské jméno a heslo. Tato data vám poskytne váš poskytovatel mobilních služeb.
  Chybové hlášení „Aktivace zařízení neúspěšná“. Ujistěte se prosím, že jste správně zadali aktivační kód, a zkuste to znovu. Mějte prosím na paměti, že aktivační kód platí 24 hodin. V případě, že platnost vašeho kódu vypršela, vygenerujte kód nový.
  Máte-li stále problémy s aktivací, kontaktujte prosím naše telefonické centrum prostřednictvím vámi registrovaného e-mailu. Ozveme se vám do 48 hodin.
  Zařízení myPOS bylo úspěšně aktivováno, ale proces aktualizace se nezdařil. Zkontrolujte prosím internetové připojení a zkuste to znovu. Můžete také změnit typ připojení a zkusit provést aktualizaci znovu. Proces aktualizace po dokončení aktivace je povinný, proto vás vaše nové zařízení myPOS vyzve k dokončení postupu.
  Úspěšně dokončená transakce v nabídce „Účty“ nebo „Zařízení“ se stavem „Nevyřízené“ Po schválení transakce a zobrazení zprávy na zařízení, se tento stav zobrazuje, protože systém dosud neobdržel zprávu o potvrzení z terminálu. Může k tomu dojít v důsledku přerušení procesu nebo připojení. Při další transakci vaše zařízení myPOS nejprve dokončí předchozí transakci a poté zpracuje aktuální transakci.

  Byl tento článek užitečný?

  Děkujeme Vám za Váš názor!

  Děkujeme Vám za Váš názor!

  Pošlete nám svůj názor