Terminál myPOS – mobilní čtečka kreditních karet

Časté otázky

 • Platby pomocí funkce МО/ТО Virtual Terminal a klouzavá rezerva

  Platby pomocí MO/TO Virtual Terminal (MO/TO)

  MO/TO představuje poštovní a telefonické objednávky. Jedná se o druh platby, při které není přítomna karta. Tzn., že zákazník kontaktuje obchodníka telefonicky/e-mailem, zadá objednávku a platí zadáním údajů o platební kartě po telefonu nebo e-mailem.

  Obchodník může přijímat transakce MO/TO pomocí funkce MO/TO Virtual Terminal nebo pokladního terminálu. Všechna zařízení myPOS podporují platby MO/TO. Služba ovšem není ve výchozím nastavení aktivována. Chcete-li požádat o aktivaci, obraťte se na zákaznickou podporu. Po schválení proběhne u terminálu myPOS aktualizace softwaru za účelem aktivace plateb MO/TO.

  Chcete-li zpracovat platbu MO/TO pomocí pokladního terminálu, zvolte v nabídce zařízení myPOS příslušnou volbu a postupujte dle pokynů.

  Zpracování platby MO/TO online prostřednictvím funkce MO/TO Virtual Terminal vyžaduje, aby byla služba také aktivována. Obchodník musí vyplnit online formulář žádosti. Po schválení bude funkce MO/TO Virtual Terminal aktivována.

  Vezměte prosím na vědomí, že jsou-li transakce MO/TO aktivovány, bude se na každou transakci vztahovat klouzavá rezerva.

  Klouzavá rezerva

  Co je to?
  Klouzavá rezerva je bezpečnostní opatření, které společnost myPOS uplatňuje u všech transakcí MO/TO, protože jsou považovány za „rizikové transakce“. Rizikové transakce jsou obvykle transakce, které se provádí bez fyzické přítomnosti karty. Transakce tudíž mohou být s mnohem vyšší pravděpodobností podvodné, držitel karty je může prohlásit za neplatné a mohou vést ke zrušení transakce ze strany klienta.

  Jak to funguje?
  10 % z částky každé transakce MO/TO je rezervováno jako preventivní opatření (minimální částka je 1 EUR). Částka je zadržena na dobu 180 dnů. Tato lhůta poskytuje dostatek času pro případné zrušení transakce ze strany klienta, zpětné transakce a/nebo hlášení podvodů.

  Dojde-li k takové události, klouzavá rezerva poslouží k úhradě splatných plateb. Výše klouzavé rezervy se zvyšuje s každou transakcí MO/TO.

  V případě vznesení nároku je částka uvolněna zpět obchodníkovi v pořadí, v jakém byla inkasována. To znamená, že částka zadržená před 180 dny bude uvolněna zítra a částka zadržená před 179 dny bude uvolněna pozítří.

  Má-li obchodník účty v různých měnách, je pro každou měnu vytvořen zvláštní účet klouzavé rezervy, na kterém se hromadí zadržené částky.

  Tyto účty se nazývají rezervní účty. Lze je kontrolovat prostřednictvím účtu myPOS na kartě Účty v oddílu Rezervní účty. Oddíl Rezervní účty obsahuje samostatnou část pod názvem Budoucí uvolnění, ve které obchodník vidí částky, které budou uvolněny nejdříve. Finanční prostředky zadržované na rezervních účtech budou uvolňovány v konkrétní data. V případě nouze nebo za mimořádných okolností může udělit zákaznická podpora myPOS výjimku a uvolnit finanční prostředky ještě před stanoveným datem. Vezměte prosím na vědomí, že to je podmíněno podmínkami konkrétní žádosti.

  Přesouvání finančních prostředků mezi rezervními účty je možné ve stejné nebo v různých měnách. Převody mezi rezervními účty v různých měnách je prováděno prostřednictvím základních účtů, ke kterým se vztahují. Například má-li obchodník dva účty, jeden v EUR a druhý v USD, a chce-li převést 10 EUR z eurového rezervního účtu na dolarový rezervní účet, částka bude převedena z eurového rezervního účtu na eurový základní účet, poté bude provedena směna na USD s použitím aktuální sazby v okamžiku transakce a poté bude částka převedena z dolarového základního účtu na dolarový rezervní účet.

  Byl tento článek užitečný?

  Děkujeme Vám za Váš názor!

  Děkujeme Vám za Váš názor!

  Pošlete nám svůj názor