myPOS лого sm

Регистрация за Бизнес myPOS Сметка

Моля попълвайте в полетата само с латински символи
(например букви, цифри и някои символи, ако е нужно)

Бизнес контакт

Моля, въведете Вашите данни

       

 

Лични данни  

Ден

Месец

Година

Данни за вход

 

Пример: +1ХХХХХХХХ  

Вие ще имате достъп до Бизнес myPOS сметката с тези данни (имейл и парола). Моля, пазете паролата си на сигурно и не я предоставяйте на 3-ти лица.

Бизнес информация

Моля, въведете бизнес информацията за Вашата фирма, индивидуален бизнес или партньорство.

Пример: +1ХХХХХХХХ  

Детайли на Бизнес myPOS сметка

Тарифата на Вашата Бизнес сметка ще бъде в същата валута като Вашата основна валута.