myPOS терминал - мобилен четец на кредитни карти

Въпроси и отговори

 • Информация за myPOS видео идентификацията

  1. Какво представлява видео идентификацията?

  Видео идентифицикацията е процес, с който myPOS проверява самоличността на своите клиенти. Това е 5-минутен видео чат с оператор от екипа на myPOS.

  За да завършиш процеса на идентификация, ти е необходим валиден паспорт или друг документ за самоличност със снимка. Имай предвид, че операторът на myPOS ще изисква оригинал на паспорта или документа за самоличност – не се приемат копия.

  2. Защо myPOS изисква видео идентификация?

  Ние в myPOS сме задължени по закон да верифицираме самоличността на всеки търговец, тъй като сме доставчик на платежни услуги, регистриран във Великобритания и регулиран от Органа за финансово поведение на Обединеното кралство. Процесът на видео идентификация е съществена част от нашата политика за проверка на клиенти и не може да бъде избегнат.

  3. Легална процедура ли е видео идентификацията?

  Да. Видео идентифицикацията е нов процес на сигурност, който се налага в световен мащаб. В съответствие с Четвъртата директива на ЕС за пране на пари, всички институции, предоставящи финансови услуги, са задължени да потвърдят самоличността на трета страна, преди да установят бизнес взаимоотношения с нея.

  4. Сигурен ли е процесът на видео идентификация?

  Предприехме всички необходими мерки за безопасно обработване на личните ти данни. Процесът на видео идентификация включва криптиране на данни и съхранението им на защитени сървъри в Люксембург. Само строго упълномощен персонал има достъп до личните ти данни.

  5. Взети ли са други мерки за сигурност освен видео идентификацията?

  myPOS прави всичко възможно да гарантира на всички свои търговци максимална сигурност на всички оперативни нива. Например ние наблюдаваме всяка трансакция и ще те уведомим, ако подозираме, че става дума за измама.

  6. Популярен метод ли е видео идентификацията?

  Това е най-иновативният метод за удостоверяване на самоличността и myPOS e една от първите компании в Европа, които започнаха да го използват.

  Беше ли Ви полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка