myPOS терминал - мобилен четец на кредитни карти

Въпроси и отговори

Такси за myPOS Профил

Откриването на myPOS сметка/профил е безплатно. Няма месечни и годишни такси обслужване, и търговецът плаща само за услугите, които използва.

Такси за обслужване:
Създаване на профил Безплатно
Месечна такса обслужване Безплатно
Годишна такса обслужване Безплатно
Такси за захранване:
Захранване чрез банков трансфер Безплатно
Такси за изпращане на средства:
Send money to other account within the system 0.10 EUR
Transfer money between own accounts Free of charge
Receive payment from another myPOS account Free of charge
Искане за Отказ или Връщане на плащане 10.00 EUR
Refund myPOS Online Payment / iDEAL 0.25 EUR
Outgoing transfers to bank accounts:
Transfer within the system 0.10 EUR
UK Domestic Transfer in GBP 1.75 EUR
Transfer in GBP currency within EU and EEA countries 3.50 EUR
SEPA transfer 3.00 EUR
International transfer in USD – 'SHA'
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
≤ 5,000 EUR 35.00 EUR
> 5,000 EUR and ≤ 15,000 EUR 50.00 EUR
> 15,000 EUR and ≤ 35,000 EUR 100.00 EUR
> 35,000 EUR and ≤ 100,000 EUR 150.00 EUR
> 100,000 EUR and ≤ 500,000 EUR 200.00 EUR
> 500,000 EUR and ≤ 2,000,000 EUR 0.062%, Max. 1000.00 EUR
> 2,000,000 EUR 0.130%, Max. 6000.00 EUR
Outgoing transfer in CHF – 'SHA' 4.00 EUR
Transfer in PLN currency
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
≤ 500.00 EUR 3.75 EUR
> 500.00 and ≤ 10,000.00 EUR 4.00 EUR
> 10,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR 4.50 EUR
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Transfer in HRK currency
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
≤ 500.00 EUR 3.75 EUR
> 500.00 EUR and ≤ 10,000.00 EUR 4.00 EUR
> 10,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR 4.50 EUR
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Transfer in RON currency
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
≤ 2,000.00 EUR 4.50 EUR
> 2,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR 6.00 EUR
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Transfer in CZK currency
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
< 500,000.00 EUR 0.20 EUR
Transfer in ISK currency 12.00 EUR
SWIFT Transfers in EUR 3.00 EUR
International transfer – Option 'SHA' 0.150%, Min. 5.00 EUR
International transfer – 'OUR' the charge for 'SHA' and
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
≤ 25,000.00 EUR + 25.00 EUR
>25,000.00 EUR and ≤75,000.00 EUR + 55.00 EUR
>75,000.00 EUR + 100.00 EUR
Transfers in BGN currency 0.40 EUR
Payment via myPOS Online / iDEAL 0.30 EUR
Received payments / iDEAL 0.30 EUR
Request for cancellation / return of a payment - pending transfer 25.00 EUR
Request for cancellation or return of payment for executed outgoing bank transfer 75.00 EUR + any fees charged by the Correspondent Bank
Transfer to incorrect IBAN and/or BIC code 10.00 EUR
Investigation of payment operation1 75.00 EUR + any fees charged by the Correspondent Bank
Service fees:
Inactivity Fee 10.00 EUR
No Acquiring Fee / Monthly Turnover <= 50,000 EUR (or its exchange value in other currency) 5.00 EUR
No Acquiring Fee / Monthly Turnover > 50,000 EUR (or its exchange value in other currency) 15.00 EUR
Off-boarding Fee 50.00 EUR
Други такси:
Такса възстановяване на остатъчен баланс при закриване на акаунт 15.00 EUR
SMS известие2 0.10 EUR
Monthly statement sent via e-mail Free of charge
Paper statement or additional information/requests on transactions and balance 5.00 EUR
SEPA Direct Debit Processing 0.50 EUR
Refund of SEPA Direct Debit Payment3 1.00 EUR

1. For investigations commencing after 3 months of original transaction date, we will communicate the charges after receiving the information from the Correspondent Bank.

2. Възможно е начисляването на допълнителни такси от мобилния оператор на клиента.

3. You can request a refund of a SEPA Direct Debit debited within a period of eight weeks after the execution date and of any unauthorized transaction after eight weeks and up to thirteen months after the payment


Такси за myPOS карта

Издаването на myPOS Бизнес картата е безплатно (до 10 карти) и само определени трансакции с нея подлежат на такси.

Такси за обслужване:
Издаване на основна карта Безплатно
Additional card issuance (after first card) 5.00 EUR
First Card reissuing (expired card) Free of charge
Additional Card reissuing (expired card) 5.00 EUR
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена)1 10.00 EUR
Такси за транзакции:
Теглене в брoй от банкомат в ЕС
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 Евро 2.00 EUR
> 300.00 Евро 4.00 EUR
Domestic ATM cash withdrawal (Switzerland)
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
ATM Cash withdrawal International2 1.000% + 4.00 EUR
Теглене в брой от ПОС терминал3 1.000% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Проверка на балнс на банкомат 0.50 EUR
Отказана транзакция на банкомат 0.50 EUR
Такса за сторниране на плащане 15.00 EUR

1. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.

2. Amount of withdrawal in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transaction

3. ПОС операторът може да начислява допълнителни такси.


Услугите на myPOS са специфични за дадена индустрия и държава. Попълнете формата за запитване и екипът на myPOS ще Ви изпрати специална оферта.