myPOS лого sm

Помощен център

Такси за myPOS Профил

Откриването на myPOS сметка/профил е безплатно. Няма месечни и годишни такси обслужване, и търговецът плаща само за услугите, които използва.

Такси за обслужване:
Създаване на профил Безплатно
Месечна такса обслужване Безплатно
Годишна такса обслужване Безплатно
Такси за захранване:
Захранване чрез банков трансфер Безплатно
Такси за изпращане на средства:
Send money to other account within the system 0.10 EUR
Transfer money between own accounts Free of charge
Receive money from other account within the system Free of charge
Искане за Отказ или Връщане на плащане 10.00 EUR
Refund myPOS Online Payment / iDEAL 3.00 EUR
Outgoing transfers to bank accounts:
Within the system 0.10 EUR
UK Domestic Transfer in GBP 1.75 EUR
SEPA transfer 3.00 EUR
International transfer in USD – 'SHA'
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
≤ 5,000 EUR 35.00 EUR
> 5,000 EUR and ≤ 15,000 EUR 50.00 EUR
> 15,000 EUR and ≤ 35,000 EUR 100.00 EUR
> 35,000 EUR and ≤ 100,000 EUR 150.00 EUR
> 100,000 EUR and ≤ 500,000 EUR 200.00 EUR
> 500,000 EUR and ≤ 2,000,000 EUR 0.062%, Max. 1000.00 EUR
> 2,000,000 EUR 0.130%, Max. 6000.00 EUR
Outgoing transfer in CHF – 'SHA' 4.00 EUR
Transfer in PLN currency
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
≤ 500.00 EUR 3.75 EUR
> 500.00 and ≤ 10,000.00 EUR 4.00 EUR
> 10,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR 4.50 EUR
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Transfer in HRK currency
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
≤ 500.00 EUR 3.75 EUR
> 500.00 EUR and ≤ 10,000.00 EUR 4.00 EUR
> 10,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR 4.50 EUR
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Transfer in RON currency
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
≤ 2,000.00 EUR 4.50 EUR
> 2,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR 6.00 EUR
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Transfer in CZK currency
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
< 500,000.00 EUR 0.20 EUR
Transfer in GBP currency within EU and EEA countries 3.50 EUR
Transfer in ISK currency 12.00 EUR
SWIFT Transfers in EUR 3.00 EUR
International transfer – 'SHA' 0.150%, Min. 5.00 EUR
International transfer – 'OUR' the charge for 'SHA' and
(Amount of transfer in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transfer)
≤ 25,000.00 EUR + 25.00 EUR
>25,000.00 EUR and ≤75,000.00 EUR + 55.00 EUR
>75,000.00 EUR + 100.00 EUR
Transfers in BGN currency 0.40 EUR
Payment via myPOS Online / iDEAL 0.30 EUR
Request for cancellation / return of a payment - pending transfer 25.00 EUR
Request for cancellation / return of a payment - executed transfer 75.00 EUR #NAME?
Additional charges on transfer order with not correct IBAN and/or the BIC code 10.00 EUR
Investigation commencing within 3 months of original transaction date1 75.00 EUR #NAME?
Други такси:
Такса възстановяване на остатъчен баланс при закриване на акаунт 15.00 EUR
SMS известие2 0.10 EUR
E-mail monthly statement Free of charge
Paper statement or additional information/requests on transactions and balance 5.00 EUR
SEPA Direct Debit Processing 0.50 EUR
Refund of SEPA Direct Debit Payment3 1.00 EUR

1. For investigations commencing after 3 months of original transaction date, we will communicate the charges after receiving the information from the Correspondent Bank.

2. Възможно е начисляването на допълнителни такси от мобилния оператор на клиента.

3. You can request a refund of a SEPA Direct Debit debited within a period of eight weeks after the execution date and of any unauthorized transaction after eight weeks and up to thirteen months after the payment


Такси за myPOS карта

Издаването на myPOS Бизнес картата е безплатно (до 10 карти) и само определени трансакции с нея подлежат на такси.

Такси за обслужване:
Prepaid card issuance (up to 10 cards) Free of charge
Additional Prepaid card issuance (after the first 10 cards) 10.00 EUR
Преиздаване на изтекла карта Безплатно
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена)1 10.00 EUR
Такси за транзакции:
Теглене в брoй от банкомат в ЕС
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 Евро 4.00 EUR
ATM Cash withdrawal International2 1.000% + 4.00 EUR
Теглене в брой от ПОС терминал3 1.000% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Проверка на балнс на банкомат 0.50 EUR
Отказана транзакция на банкомат 0.50 EUR
Такса за сторниране на плащане 15.00 EUR

1. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.

2. Amount of withdrawal in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transaction

3. ПОС операторът може да начислява допълнителни такси.


Услугите на myPOS са специфични за дадена индустрия и държава. Попълнете формата за запитване и екипът на myPOS ще Ви изпрати специална оферта.