Въпроси и отговори

Такси за myPOS Профил

Откриването на myPOS сметка/профил е безплатно. Няма месечни и годишни такси обслужване, и търговецът плаща само за услугите, които използва.

Такси за обслужване:
Създаване на профил (с IBAN) Безплатно
Месечна такса обслужване Безплатно
Годишна такса обслужване Безплатно
Такси за захранване:
Захранване чрез банков трансфер Безплатно
Такси за изпращане на средства:
Изпращане на средства към друга сметка в системата Безплатно
Паричен превод между собствени сметки Безплатно
Получаване на превод от друга myPOS сметка Безплатно
Искане за Отказ или Връщане на плащане 10.00 EUR
Възстановяване от сметка 0.49 EUR
Възстановяване на myPOS онлайн плащане / iDEAL 0.25 EUR
Изходящи преводи към банкови сметки:
Вътрешен превод в системата Безплатно
Вътрешен превод за Великобритания в GBP 1.75 EUR
Превод в GBP за страна от ЕС и ЕИЗ 3.00 EUR
SEPA превод 3.00 EUR
Международни преводи в USD – 'SHA'
(Размерът на сумите може да варира спрямо равностойността им в Евро по курса на деня.)
≤ 5,000 EUR 35.00 EUR
> 5,000 EUR и ≤ 15,000 EUR 50.00 EUR
> 15,000 EUR и ≤ 35,000 EUR 100.00 EUR
> 35,000 EUR и ≤ 100,000 EUR 150.00 EUR
> 100,000 EUR и ≤ 500,000 EUR 200.00 EUR
> 500,000 EUR и ≤ 2,000,000 EUR 0.062%, Max. 1000.00 EUR
> 2,000,000 EUR 0.130%, Max. 6000.00 EUR
Изходящ превод в CHF – 'SHA' 4.00 EUR
Превод в PLN
(Размерът на сумите може да варира спрямо равностойността им в Евро по курса на деня.)
≤ 500.00 EUR 3.75 EUR
> 500.00 и ≤ 10,000.00 EUR 4.00 EUR
> 10,000.00 и ≤ 500,000.00 EUR 4.50 EUR
> 500,000.00 и ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Превод в HRK
(Размерът на сумите може да варира спрямо равностойността им в Евро по курса на деня.)
≤ 500.00 EUR 3.75 EUR
> 500.00 EUR и ≤ 10,000.00 EUR 4.00 EUR
> 10,000.00 и ≤ 500,000.00 EUR 4.50 EUR
> 500,000.00 и ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Превод в RON
(Размерът на сумите може да варира спрямо равностойността им в Евро по курса на деня.)
≤ 2,000.00 EUR 4.50 EUR
> 2,000.00 и ≤ 500,000.00 EUR 6.00 EUR
> 500,000.00 и ≤ 2,000,000.00 EUR 0.025%, Max. 500.00 EUR
> 2,000,000.00 EUR 0.125%, Max. 5000.00 EUR
Превод в CZK
(Размерът на сумите може да варира спрямо равностойността им в Евро по курса на деня.)
< 500,000.00 EUR 0.20 EUR
Превод в ISK 12.00 EUR
Превод в HUF - OUR 8.00 EUR
Превод в HUF - SHA 4.50 EUR
Превод в SEK - OUR 8.00 EUR
Превод в SEK - SHA 4.50 EUR
Превод в NOK - OUR 8.00 EUR
Превод в NOK - SHA 4.50 EUR
Превод в DKK - OUR 8.00 EUR
Превод в DKK - SHA 4.50 EUR
SWIFT преводи в EUR 3.00 EUR
Международен превод - Опция 'SHA' 0.150%, Min. 5.00 EUR
Международен превод - 'OUR' такса за 'SHA' и
(Размерът на сумите може да варира спрямо равностойността им в Евро по курса на деня.)
≤ 25.000,00 EUR + 25.00 EUR
>25,000.00 EUR и ≤75,000.00 EUR + 55.00 EUR
>75,000.00 EUR + 100.00 EUR
Преводи в BGN 3.00 EUR
Плащания с myPOS онлайн / iDEAL 0.30 EUR
Получени плащания / iDEAL 0.30 EUR
Искане за канселиране / връщане на плащане - изчакващ превод 25.00 EUR
Искане за канселиране или връщане на плащане за извършен изходящ банков превод 75.00 EUR + такси, начислени от банката кореспондент
Превод към грешен IBAN и/или BIC 10.00 EUR
Разследване на платежна операция - SEPA 25.00 EUR
Разследване на платежна операция1 75.00 EUR + такси, начислени от банката кореспондент
Други такси:
Такса за несъдействие2 150.00 EUR
Такса за неактивност3 10.00 EUR
Tакса за неприемане на плащания4 5.00 EUR
Такса възстановяване на остатъчен баланс при закриване на акаунт 15.00 EUR
SMS известие5 0.10 EUR
Месечно извлечение, изпратено по имейл Безплатно
Извлечение на хартия или допълнителна информация/ искане за трансакции и баланс 5.00 EUR
Обработка на SEPA директен дебит 0.50 EUR
Възстановяване на плащането на SEPA директен дебит6 1.00 EUR

1. Такси за разследвания, започнали 3 месеца след първоначалната дата на трансакцията. Таксите ще бъдат обявени след като получим информация от банката кореспондент.

2. Това не е стандартна такса. Таксата е изключение и се начислява в случаи, при които профилът ти е бил блокиран, защото не си ни предоставил в срок документи и информация, които ние сме длъжни да изискаме по закон или защото си в нарушение, което не е било поправено в разумен срок. В такъв случай ще ти изпратим 2-месечно предизвестие преди да пристъпим към начисляване на таксата.

3. Това не е стандартна такса. Таксата е изключение и се начислява в случаи, при които не си извършвал валидни трансакции в продължение на 10 последователни месеца. В такъв случай ще ти изпратим 2-месечно предизвестие преди да пристъпим към начисляване на таксата.

4. Това не е стандартна такса. Таксата е изключение и се начислява в случаи, при които не си приемал плащания в продължение на 10 последователни месеца. В такъв случай ще ти изпратим 2-месечно предизвестие преди да пристъпим към начисляване на таксата.

5. Възможно е начисляването на допълнителни такси от мобилния оператор на клиента.

6. Можеш да изискаш възстановяване на SEPA директен дебит, дебитиран в рамките на осем седмици след датата на изпълнение и на всяка неоторизирана трансакция след осем седмици и до тринадесет месеца от плащането ѝ


Такси за myPOS карта

Издаването на myPOS Бизнес картата е безплатно и само определени трансакции с нея подлежат на такси.

Такси за обслужване:
Издаване на основна карта Безплатно
Издаване на допълнителна карта (след първата карта) 5.00 EUR
Преиздаване на първа карта (изтекла валидност) Безплатно
Преиздаване на допълнителна карта (изтекла валидност) 5.00 EUR
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена)1 10.00 EUR
Такси за транзакции:
Теглене на BGN в брой от банкомат
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 Евро 2.00 EUR
> 300.00 Евро 4.00 EUR
Теглене на EUR в брой от банкомат
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 Евро 2.00 EUR
> 300.00 Евро 4.00 EUR
Теглене в брoй от банкомат в ЕС
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 Евро 2.00 EUR
> 300.00 Евро 4.00 EUR
Теглене в брой от местен банкомат (Швейцария)
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Теглене на пари в брой от банкомат2 1.000% + 4.00 EUR
Теглене на BGN в брой от ПОС терминал
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 Евро3 2.00 EUR
> 300.00 Евро3 4.00 EUR
Теглене на EUR в брой от ПОС терминал
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 Евро3 2.00 EUR
> 300.00 Евро3 4.00 EUR
Теглене в брой от ПОС терминал3 1.000% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Проверка на балaнс на банкомат 0.50 EUR
Отказана транзакция на банкомат Безплатно
Такса за сторниране на плащане 15.00 EUR

1. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.

2. Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на трансакцията

3. ПОС операторът може да начислява допълнителни такси.


Услугите на myPOS са специфични за дадена индустрия и държава. Попълнете формата за запитване и екипът на myPOS ще Ви изпрати специална оферта.


Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други технологии за събиране на данни, за да оптимизираме работата на уебсайта ни и да предоставим търсената от потребителите информация. Научи повече

Управлявай бисквитките .

2-3