myPOS терминал - мобилен четец на кредитни карти

Въпроси и отговори

  Отстраняване на проблеми

 • Грешки на myPOS терминалите при трансакция
  Грешки & съобщения Причина за грешка и инструкции
  Грешка: 04 „Задръжте картата“ * Не опитвайте да обработвате плащане с картата.
  * Посъветвайте клиента да се свърже с издателя на картата, тъй като статусът ѝ е „открадната“.
  * Помолете клиента да предостави друга карта.
  Грешка: 41 „Изгубена карта“ * Не опитвайте да обработвате плащане с тази карта.
  * Посъветвайте клиента да се свърже с издателя на картата, тъй като е обявена за „изгубена“
  Грешка: 43 „Открадната карта“ * Не опитвайте да обработвате плащане с картата .
  * Посъветвайте клиента да се свърже с издателя на картата, тъй като статусът й е „открадната“.
  * Не
  Грешка: 51 „Недостатъчна наличност“ * Не опитвайте да обработвате плащане с картата .
  * Посъветвайте клиента да се свърже с издателя на картата, тъй като статусът ѝ е „открадната“.
  Грешка: 54 „Карта с изтекла валидност“ Проверете датата на валидност, отпечатана на картата.
  * Бъдеща дата: Повторете трансакцията;
  * Минала дата: Посъветвайте клиента да се свърже с издателя, за да бъде картата му преиздадена.
  * Помолете клиента да предостави друга карта.
  Грешка: 55 „Невалиден ПИН код“ * Потвърдете с клиента дали е въвел ПИН кода си правилно.
  * В случай, че той даде положителен отговор, причината вероятно е в системата на издателя на картата.
  * Повторете трансакцията
  Грешка: 57 „Трансакцията не е разрешена от издателя“ * Уведомете клиента, че трансакцията не може да бъде осъществена, заради ограничения на картата.
  * Помолете клиента да предостави друга карта.
  Грешка: 58 „Трансакцията не е позволена на терминала“ * ПОС терминалът е блокиран за този тип трансакции.
  * Влезте в myPOS профила си и проверете настройките (меню „ Терминали“, изберете съответния терминал и след това кликнете на настройките, които се намират под картинката)
  * myPOS терминалите могат да имат ограничения за: 1. Връщана на суми; 2. Трансакции по сторниране и 3. Презареждане
  Грешка: 62 „Ограничена карта“ Съобщение за грешка от банката на картодържателя.
  * Посъветвайте клиента да се свърже с банката-издател на картата.
  Грешка: 63 „Нарушение на сигурността“ Съобщение за грешка от банката на картодържателя.
  * Посъветвайте клиента да се свърже с банката-издател на картата.
  Грешка: 75 „Няма повече ПИН опити“ Клиентът е въвел ПИН кода си грешно 3 последователни пъти.
  * Не опитвайте да обработвате плащане с тази карта отново
  * Помолете клиента да предостави друга карта
  Грешка: AF/TR/TR-02 „Трансакцията е отказана“ Картата е извадена прекалено бързо и процеса на одобрение е прекъснат, поради което ПОС терминалът не е успял да обработи трансакцията. Картата не е разпозната. Невалиден формат на ПИН кода. Невалидни детайли на трансакцията. Липсваща информация за терминала. Клиентът е натиснал грешен бутона и е прекратил трансакция. Валутата на картата не съвпада с валутата на терминала.
  * Повторете трансакцията
  * Помолете клиента да предостави друга карта
  Грешка: PE „ Невалиден код за пре-авторизация“ Въведеният код е невалиден.
  Грешки с myPOS карта
  Грешки & съобщения Причина за грешка и инструкции
  Грешка: 61 „Надвишен лимит - сума“ Максималната позволена сума на трансакциите е надвишена.
  Ако става въпрос за myPOS Бизнес карта, тя има:
  1. Лимит за единична трансакция - максимална стойност на една трансакция;
  2. дневен, седмичен, месечен и годишен лимит - максималната сума на трансакциите за ден, седмица, месец и година.
  * Свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на myPOS, за да получите повече информация дали лимитите могат да бъдат променени.
  Ако не става въпрос за myPOS карта, клиентът трябва да се свърже с издателя на картата.
  Грешка: 65 „Надвишен лимит - брой“ Броят на позволени трансакции с картата е надвишен.
  Ако става въпрос за myPOS Бизнес карта, тя има:
  дневен, седмичен, месечен и годишен лимит - това е максималният брой трансакции, които могат да бъдат извършени съответно на ден, за седмица, месец или година.
  * Свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на myPOS , за да получите информация дали лимита на картата може да бъде променен.
  Ако не става въпрос за myPOS карта, клиентът трябва да се свърже с издателят на картата.
  Грешка: AL „Надвишен лимит на сметка“ Трансакцията е отказана от myPOS HOST, тъй като лимитът е достигнат
  * Проверете лимитите на сметката и/или се свържете с myPOS екипа.
  myPOS грешки на терминалите
  Грешки & съобщения Причина за грешка и инструкции
  Съобщение за грешка: XX „Грешка при свързване към авторизационния хост“ * Уверете се, че рутера Ви няма ограничения на трафика или филтри - рутерът Ви не изисква специална TCP/IP конфигурация (myPOS използва само настройки по подразбиране)
  *Уверете се, че сигнала на мрежата е достатъчно силен. Вижте Wi-Fi иконката в горната част на екрана на Вашия терминал.
  За да се свържете към Wi-Fi рутер, следвайте стъпките, описани в секцията „Как да свържете Вашия терминал към Wi-Fi мрежа” от краткото ръководство, което ще намерите в стартовия пакет.
  Съобщение за грешка: „Не е намерена карта в Слот 1” на myPOS терминала, а картата е поставена. Моля, проверете дали SIM картата е поставена в правилния слот. Вашият myPOS терминал има два 2 слота - уверете се, че използвате SIM слот 1 (задния). Предния SIM слот ( SIM слот 2) трябва да остане празен
  Съобщение за грешка: „Регистрацията в мрежата е неуспешна“ Това означава, че myPOS терминалът не може да намери настройките на Вашата мобилна мрежа. Моля, натиснете зеления бутон (O) Настройки, за да ги въведете ръчно. Ще трябва да въведете APN (Access Point Name на Вашата мрежа), потребителско име и парола. Информацията можете да получите от мобилния си оператор.
  Съобщение за грешка: „Активацията на терминала е неуспешна“ при въвеждане на код за активация Моля, уверете се, сте въвели кода за активация правилно и опитайте отново. Имайте предвид, че той е валиден 24 часа. Ако е необходимо, генерирайте нов.
  Ако продължавате да имате проблеми с активацията, изпратете имейл на Центъра на обслужване на клиенти и ние ще се свържем с Вас в рамките на 48 часа.
  myPOS терминалът е успешно активиран, но актуализацията е неуспешна. Проверете интернет връзката и опитайте отново. Актуализацията след успешна активация е задължителна и Вашият myPOS терминал ще Ви подкани да я завършите.
  Успешно обработена трансакция със статус „Неполучена" в меню „Сметки“ или „Устройства“ Ако трансакцията е одобрена и терминалът показва съобщение за успешна трансакция, този статус се показва, защото съобщението за потвърждение от терминала не е получено от системата. Това може да бъде причинено от прекъсване на процеса или на връзката. При последващо обработване на трансакция, Вашия myPOS терминал ще завърши предната трансакция и след това ще пристъпи към обработка на новата.

  Беше ли Ви полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка