myPOS лого sm

Помощен център

 • Гаранция, Политика на връщане & Откраднат терминал

  Важно

  Продуктът, включващ myPOS терминал и myPOS бизнес картата ("продуктът"), не се покрива от Закона за потребителите, включително Директивите на ЕС за защита на потребителите и Директивите за Продажби от разстояние. Този продукт не е създаден за потребители, което означава всяко физическо лице, което действа за цели, които са извън неговата търговска дейност, бизнес, занаят или професия. Този продукт се характеризира като финансови услуги и е предназначен само за приемане на плащания за стоки и услуги, предлагани от физически или юридически лица с легален бизнес, в качеството им на професионалисти, еднолични търговци, търговци, самонаети или други, предоставящи стоки и услуги

  Гаранция

  • Гаранционният период за myPOS терминали е 1 година от датата на закупуване.
  • Гаранцията не покрива кабели, аксесоари, захранващи модули или други предмети, различни от myPOS терминалите и myPOS Бизнес картата в myPOS стартовия пакет.

  Политика на връщане| Замяна на myPOS стартов пакет с дефект

  • Клиентът (наречен още търговец) може да върне myPOS пакета, включително myPOS терминала и myPOS бизнес VISA картата в срок от 1 (една) година от датата на поръчка на myPOS пакета, и при изпълнение на условията, упоменати в Политиката на връщане.
  • Клиентът не трябва да разглобява myPOS терминала и/или да опитва да отстранява сам дефекти. Това ще се счита за дефект, причинен от клиента, и myPOS няма да носи отговорност за своите задължения съгласно Политиката на връщане.
  • Някои myPOS дистрибутори предоставят следпродажбено обслужване и могат да вземат обратно дефектния myPOS терминал. В случай, че терминалът е закупен от myPOS дистрибутор или агент, свържете се с него и попитайте за Политиката на връщане.

  Изхвърляне

  Търговецът не трябва да изхвърля myPOS терминали, включително батерия, кабели или други компоненти, с битови отпадъци. Ако myPOS терминалът не функционира, изпратете го за поправка, както е упоменато в myPOS Политиката на връщане, която можете да намерите на www.mypos.eu/legal/return_policy

  За детайлна информация относно процеса на поправка, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти.

  Откраднат терминал

  От датата на активирането си, myPOS терминалът е свързан с myPOS сметката за електронни пари на търговеца. Дори той да бъде откраднат или изгубен, всяко плащане ще бъде кредитирано в същата сметка.

  Ако терминалът е изгубен или откраднат, деактивирайте го веднага и информирайте Центъра за обслужване на клиенти на myPOS.

  За да деактивирате терминала, влезте в myPOS профила си, отидете на меню „ Терминали“, изберете го от списъка вляво, кликнете на „Настройки“ под изображението на терминала и го деактивирайте.

  Беше ли Ви полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка