myPOS терминал - мобилен четец на кредитни карти

Въпроси и отговори

 • Гаранция, Политика на връщане & Откраднат терминал

  Важно

  Продуктът, включващ myPOS терминал и myPOS бизнес карта ("продуктът"), не се покрива от Закона за потребителите, включително Директивите на ЕС за защита на потребителите и Директивите за Продажби от разстояние. Услугите на myPOS не са предназначени за потребители или физически лица, които упражняват дейност, различна от търговия, бизнес, занаяти или професия на свободна практика. Този продукт се характеризира като финансови услуги и е предназначен само за приемане на плащания за стоки и услуги, предлагани от физически или юридически лица със законен бизнес, в качеството им на професионалисти, еднолични търговци, търговци, самонаети или други, предоставящи стоки и услуги

  Гаранция

  • Гаранционният период за myPOS терминалите е 1 година от датата на закупуване.
  • Гаранцията не покрива кабели, аксесоари, захранващи модули или други предмети, различни от myPOS терминалите и myPOS бизнес картата VISA в myPOS стартовия пакет.

  Политика за връщане| Замяна на myPOS стартов пакет с дефект

  • Клиентът (наречен още търговец) може да върне myPOS пакета, включително myPOS терминала и myPOS бизнес картата VISA в срок от 1 (една) година от датата на поръчка на myPOS пакета и при изпълнение на условията, упоменати в Политиката за връщане.
  • Клиентът не трябва да разглобява myPOS терминала и/или да се опитва да отстранява сам дефекти. Това ще се счита за дефект, причинен от клиента, и myPOS няма да носи отговорност за своите задължения съгласно Политиката за връщане.
  • Някои myPOS дистрибутори предоставят следпродажбено обслужване и могат да вземат обратно дефектния myPOS терминал. В случай, че терминалът е закупен от myPOS дистрибутор или агент, свържете се с него и попитайте за Политиката за връщане.

  Изхвърляне

  Търговецът не трябва да изхвърля myPOS терминали, включително батерията, кабели или други компоненти с битови отпадъци. Ако myPOS терминалът не функционира, изпратете го за поправка, както е упоменато в myPOS Политиката за връщане, която можете да намерите на www.mypos.eu/legal/return_policy

  За подробна информация относно процеса на поправка, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти.

  Откраднат терминал

  От датата на активиране myPOS терминалът е неизменно свързан с myPOS сметката за електронни пари на търговеца. Дори той да бъде откраднат или изгубен, всяко плащане ще бъде кредитирано в същата сметка.

  Ако терминалът е изгубен или откраднат, деактивирайте го веднага и незабавно информирайте Центъра за обслужване на клиенти на myPOS.

  За да деактивирате терминала, влезте в myPOS профила си, отидете на меню „ Терминали", изберете го от списъка вляво, кликнете на „Настройки“ под изображението на терминала и го деактивирайте.

  Беше ли Ви полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка