myPOS терминал - мобилен четец на кредитни карти

Въпроси и отговори

 • myPOS навигация в профила

  В myPOS профила си търговците имат достъп до всички услуги, които myPOS предлага. Те са организирани в няколко менюта: Сметки, Терминали, Карти, Преводи, Онлайн, Търговци and Профил.

  The Меню Сметки се зарежда автоматично след влизане в профила. Тук търговците могат да видят обща справка и последни движения по сметката. Ако търговецът има повече от една сметка, видимата информация ще бъде за всички открити сметки. Справката и последното движение ще отразяват информацията в основната валута на сметката.

  1. Преглед на активността за последните 10 или 30 дни
  2. Справки в Excel (опростени или детайлни) или PDF формат
  3. Колко резултата да се визуализират на страница
  4. Активност за текущия месец, предходния месец, предходните 3 месеца, предходните 6 месеца или текущата година
  5. Преглед на детайли за трансакции

  Съществуват едни и същи опции за всяка сметка. Търговецът може да види IBAN (1) и номер на сметката (2) за дадената под-сметка.

  Допълнителни функционалности:

  • Захранване на сметки - тук търговецът може да види детайлите на сметките, за които е нужно захранване
  • Обменни курсове - информация за валутните курсове, която се обновява ежедневно
  • Извлечения - индивидуални извлечения за всяка сметка
  • Сметки Резерви - информация за Резерви , които се удържат за МО/ТО трансакции
  • Настройки - оттук търговецът може:
   1. да променя основната валута на сметката
   2. да променя имената на отделните сметки
   3. да изтегли IBAN копие или друга информация за сметката в PDF
   4. да закрие сметка
   5. да види картите/терминалите/услугите към съответната сметка
   6. да променя настройките
    • да определи коя сметка да се използва по подразбиране за вътрешни преводи
   7. да определи коя сметка да се използва по подразбиране за усвояване на средства в съответната валута
   8. да добавя нови сметки

  Меню Терминали позволява на търговеца да види всички свои терминали, свързани със сметката, както и трансакциите, обработени с всеки от терминалите.

  1. Брой на терминалите, свързани към сметката, и валутите, в които се приемат трансакции
  2. Да види активността на всеки терминал за последните 10 или 30 дни
  3. Да изтегли справка в Excel или PDF формат
  4. Да избере колко резултата да се показват на страница
  5. Да получи справка за активността през текущия месец, предходния месец, предходните 3 месеца, предходните 6 месеца или текущата година
  6. Да разгледа детайлите на всяка трансакция

  Едни и същи опции са налични за всеки терминал.

  Търговецът може да получи справка за всички инициирани пре-авторизации и да разгледа трансакциите за всеки аутлет, свързан към сметката/профила.

  Други опции, до които търговецът има достъп са:

  • Справки - информация за даден период, в дадена валута. Справките могат да се изтеглят в Excel и PDF формат.
  • Настройки - детайли за всеки аутлет и настройките на всеки ПОС терминал. Кликвайки на „Настройки“ под всеки терминал, търговецът може:
   1. да види тарифата за конкретния терминал
   2. да деактивира или да възстанови първоначалните настройки на терминала, което е необходимо, ако търговецът иска да добави терминала към друг аутлет или сметка, или иска да промени валутата на терминала. За да го направи, трябва да премине през следните стъпки:
    • При клик на бутона се генерира код за възстановяване на първоначалните настройки на терминала
    • Кодът трябва да бъде въведен на терминала
    • Първоначалните настройки на терминала ще бъдат възстановени
   3. да промени името на терминала - името ще се появява в детайлите за всяка трансакция. Ако не бъде посочено име, в полето ще се появява серийния номер на терминала.
   4. да промени описанието на плащане ( т.нар. дескриптор) за съответния терминал- появява се на извлечението на клиента
   5. да позволи връщане на суми, трансакции по сторниране, и ако желае, да избере парола за този тип трансакции - в случай, че търговецът избере парола, трябва да я въвежда всеки път, когато осъществява сторниране през терминала.
   6. да позволи Мобилно презареждане, и ако желае, да избере парола за този тип трансакции - паролата се използва за потвърждаване на тези трансакции и трябва да бъде въвеждана всеки път, когато търговецът извършва презареждане на предплатени услуги
   7. да добави текст за горната част на касовата бележка - може да добави лого на компанията
   8. да добави текст за долната част на касовата бележка
  • Активирайте Вашия терминал - детайлно описание на процеса на активиране на нов терминал
  • Поръчайте нов терминал

  Меню Карти показва всички карти, свързани със сметката, както и последните трансакции, извършени с тях.

  1. Брой карти, свързани към сметката, и валута на обработените плащания
  2. Преглед на активността за предходните 10 дни или 30 дни
  3. Справка за активността в Excel или PDF
  4. Избор на визуализация на активността
  5. Справка за активността за текущия месец, предходния месец, предходните 3 месеца, предходните 6 месеца или текущата година
  6. Детайли за трансакциите

  Едни и същи опции са налични за всяка свързана карта.

  Допълнителни опции са:

  • Настройки - достъп до настройките на всяка карта. Кликвайки на „Настройки" под картата, търговецът може да управлява:
   1. Настройки за сигурност - определя какви трансакции са позволени с всяка карта
   2. Известия - избира за кои трансакции да получава известия
   3. Лимити за трансакции - определя лимити за теглене в брой, плащания на ПОС и онлайн плащания
   4. Блокиране на карта
  • Aктивирайте карта
   Процесът е много лесен и бърз - търговецът въвежда номера на картата и кода за потвърждение, който е получил по SMS. Това е всичко.
  • Поръчайте нова карта
   Търговецът може да поръчва допълнителни myPOS бизнес дебитни карти VISA, да избира валута за всяка карта и да определя към коя от сметките си да свърже картата. Доставката на картите се осъществява с куриер или по пощата.

  От меню „Преводи“ търговецът може да прави:

  • Вътрешни преводи - преводи към други myPOS потребители- извършват се с въвеждане на телефонния номер, имейл адреса, клиентския номер или номера на сметката на получателя
  • Банкови преводи - преводи към банкови сметки
  • Балансови преводи - преводи между собствени сметки в същата или различна валута
  • Масови преводи - вътрешни или външни банкови преводи
   1. Изберете сметка, от която да инициирате превода
   2. Качете файл с инструкциите за превода
   3. Образец може да бъде изтеглен оттук:
    • Прочете инструкциите внимателно
   4. Кликнете на Следващ, и когато се появи новия прозорец, внимателно проверете детайлите преди да осъществите превода
  • Регулярни плащания - плащане на определена сума на определен период от време - вътрешно (към myPOS потребители) или външно (към банкови сметки по целия свят)

  myPOS онлайн услугите са обособени в меню „Онлайн“. Оттук търговецът може да изпраща искания за плащане, да създава PayButtons и PayLinks, да добавя електронни магазини, да интегрира колички за пазаруване, както и да намери помощ за интеграцията.

  За да изпрати Искане за плащане, търговецът трябва да:

  1. Въведе име на клиента (само с латински букви)
  2. Въведе сума на искането за плащане и да избере валута (EUR, USD, GBP, BGN, CHF, RON, HRK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, DKK, ISK)
  3. Предостави основание за плащане - този текст ще бъде включен в искането за плащане; може да бъде използван като референция за клиента
  4. Бележка - този текст няма да се появява на искането за плащане; той е за вътрешна референция
  5. Попълни дата на валидност - по подразбиране периодът на валидност е 30 дни, но искането може да бъде валидно в рамките на от 1 до 120 дни
  6. Избере език - Искане за плащане може да бъде изпратено на следните езици: английски, италиански, френски, румънски, немски, испански, хърватски, шведски, португалски, холандски, гръцки, български и исландски
  7. Въведе имейл адрес или телефонен номер на получателя. Тук търговецът може да прегледа искането за плащане и да види как ще изглежда то, когато клиентът го получи.
  8. Търговско име - името, което клиента ще види, получавайки искането за плащане
  9. Отбележете тази кутийка, за да бъдете уведомени, когато искането бъде платено - обърнете внимание, че ако известието e по SMS, ще бъдете таксувани (това се отнася и за случаите, в които плащането е неуспешно). При клик на „Потвърди“ се отваря нов прозорец, където търговецът може да види Искането за плащане и да копира линка.
  10. Визуализира се справка за текущия месец, предходния месец, предходните 3 месеца, предходните 6 месеца и текущата година
  11. Дава опция за обобщаване на информацията в Excel или PDF
  12. Дава избор колко резултата да се визуализират на страница
  13. При клик на статуса на Искането за плащане, търговецът има опцията да изпрати напомняне или да отмени искането.

  Статус на Искане за плащане:

  • Платено
  • Чакащо - не е видяно и не е платено
  • Видяно - искането е видяно, но не е платено
  • Плащането е неуспешно - неуспешен опит за плащане
  • Отменено
  • Изтекло

  След като Искането за плащане е изпратено, клиентът получава имейл или SMS с кратко обяснение и линк към страница, където да завърши плащането. След като клиентът види искането, неговият статус се променя на „Видяно“

  Кликвайки на линка, клиентът попада на страница, където трябва да предостави картови детайли и да осъществи плащането.

  Колички за пазаруване

  myPOS предлага възможност за интеграция на онлайн магазин с удобно решение за приемане на онлайн плащания. Модулът за приемане на плащания е съвместим със следните колички за пазаруване: Magento, Opencart, Woocommerce, Oscommerce, Zencart, X-cart, Prestashop.

  Меню „Търговци“ дава достъп до следните услуги: Виртуален терминал, GiftCards и Услуга за презареждане.

  Виртуалният терминал не е автоматично активиран. В случай, че не е активиран, на тази страница търговецът вижда допълнителна информация за Виртуалния терминал, както и за това как да активира услугата и да започне да я използва. След като бъде активиран, Виртуалният терминал е идеално решение за бизнеси, които обработват плащания по телефона или имейл т.е. без физическо наличие на карта

  След като бъде активиран, Виртуалният терминал предлага следните опции:

  1. Нова трансакция - обработване на нова трансакция (зарежда се по подразбиране)
  2. Детайли на картодържателя - въведете детайлите на картата (задължителните полета са отбелязани с *)
  3. Детайли на плащането - въведете детайлите на трансакцията - сума, референтен номер и дескриптор (задължителните полета са отбелязани с *)
  4. Изпращане на бележка - въведете имейл на клиента или телефонен номер, за да изпратите бележка
  5. Обработени плащания - преглед на всички плащания, обработени с Виртуалния терминал
  6. Настройки - Управление на дескриптори & Управление на оператори
   • Управление на дескриптори- опция да се активира/деактивира валута или да се промени дадена валутна сметка
   • Управление на оператори - позволява на търговеца да даде достъп до Виртуалния терминал на други потребители или да ограничи такъв

  Търговците могат за закупят Персонализирани GiftCards директно от myPOS профила си. Търговецът може да персонализира картите, като избере дизайн, добави специален текст и име на компанията. Картите се зареждат с желаната сума през myPOS терминал и могат да бъдат използвани само в обектите на съответния търговец.

  GiftCards се предлагат по 100, 200 или 500 в пакет. Към тях има безплатна поставка, и допълнително може да се поръчат специални опаковки.

  Кликнете на бутона „Поръчайте Вашитe GiftCards”. Изберете дизайн от колекцията с 15 дизайна и кликнете на „Продължи“ в долната част на страницата

  Следващата страница предлага допълнителни възможности за персонализиране на лицевата страна на GiftCards:

  1. Въведете име на бизнеса и изберете шрифт, като кликнете на бутоните
  2. Добавете специално съобщение или пожелание и изберете размер на шрифта, като кликнете на бутоните
  3. Изберете един от 4-те налични шрифта
  4. Изберете фон за лицевата страна на картите
  5. Посочете име на бизнеса и детайли, които искате да бъдат принтирани на задната страна на картата

  След като персонализирате картите, трябва да предоставите детайли за доставка и контакти, и да кликнете на „Потвърдете и продължете”. GiftCards картите ще Ви бъдат доставени в рамките на от 3 до 5 работни дни.
  Посредством услугата за презареждане търговците могат да предложат на клиентите си възможността да заредят ваучер на мобилните си телефони или да изпратят такъв на семейство и приятели по света.

  Меню „Профил" е разделено на 3 секции.

  Бизнес профил - позволява на търговците да:

  • преглеждат и променят следните детайли:
   • Телефонен номер
   • Имейл
   • Бизнес дейност
   • Адрес за доставка
   • Имейл за вход, парола и телефонен номер
   За да промените други детайли, трябва да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти.
  • Да разгледат качените документи и да добавят други, ако е небходимо
  • Да управляват достъпа на други потребители до профила - тази опция позволява да се добавят нови потребители, както и да се определят правата им на достъп
   1. Падащо меню с различни категории потребители: Активни, Изтрити, Блокирани, Всички
   2. Блокиране на потребители или премахване на достъп
    • Блокирането на достъпа може да се използва, когато търговецът иска временно да ограничи достъпа на потребителя. На по-късен етап търговецът може да реши отново да активира достъпа на потребителя или да го изтрие.
    • Премахването на достъп е с постоянен характер.
   3. При избор на конкретен потребител търговецът вижда подробна информация за достъпа и правата, които има потребителя, като може да прави и промени.
   4. Дай достъп - с клик на този бутон може да се добави нов потребител, като първо трябва да се добави имейла на новия потребител, а след това и следните детайли:
    • Лична информация за новия потребител
    • Детайли за вход
    • Права/достъп на новия потребител
    На финала се изпраща код за валидация на телефонния номер на търговеца.
    Ако потребителя вече е бил добавен, търговецът не трябва да въвежда по-горните детайли.
  • Секция „Моите поръчки“ показва всички поръчки на търговеца и техния статус, както и допълнителна информация.

  Втората секция на меню „Профил“ осигурява достъп до:

  • Данни на потребителя - тук могат да бъдат променени детайлите за вход в myPOS (имейл адрес, парола и телефонен номер)
  • Удостоверяване - търговецът може да избере между автентикация със SMS и с мобилното приложение GateKeeper.
  • Права на достъп - тук всеки потребител може да види myPOS сметкит, до които има достъп

  Последната секция на меню „Профил“ показва известия/съобщения, които търговецът е получил от myPOS системата.

  Беше ли Ви полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка